Malý princ (Le petit prince)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

002Vojnový letec a spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry to pred viac než sedemdesiatimi rokmi vystihol dokonale. Slovami aj ilustráciami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou textu. V Malom princovi je všetko. Novela z roku 1943 ani v bohato ilustrovanej verzii nemá viac ako sto strán, no je nabitá nápadmi, obrazmi, myšlienkami, poéziou a citmi. Uspokojí vás bez ohľadu na to, či ju beriete ako rozprávku, metaforu, báseň v próze, filozofickú úvahu. Okrem detstva a dospievania, lásky a zodpovednosti, života a smrti, rozumu a citu je aj o rôznych podobách dospelosti, o realite a snoch. Nehovoriac už o spodných prúdoch v podobe vzťahu chlapca a dospelého muža…

Malého princa skrátka zakaždým čítate inak. Podľa aktuálnej nálady, rozpoloženia, zážitkov, poznatkov, skúseností a dojmov. Je to kniha – zrkadlo. 001Vždy vám dá všetko, čo dokážete prijať. Takúto predlohu nemožno sfilmovať. A už vôbec nie do podoby divácky prístupného atraktívneho celovečerného filmu. Nikdy to nebude Malý princ, otvorený divákovmu srdcu, jeho mysli. Vždy z toho vyjde filmárova osobná interpretácia, nezaujímavá pre širší okruh publika. Lenže film je už zo svojej podstaty určený „širším vrstvám“. Film, ktorý nikto nepozerá, je mŕtvy. Akoby nebol. Žiaden div, že Malý princ dlhometrážnemu filmu pre kiná dlho statočne odolával.

Americký animátor Mark Osborne (Kung Fu panda) však objavil spôsob, ako uskutočniť nemožné. Pochopil, že jeho videnie a chápanie Exupéryho knihy by nemuselo zaujať relevantné množstvo divákov, a tak prišiel s interpretáciou interpretácie. Vo svojom filme zdanlivo nerozpráva o Malom princovi, ale o súčasnom dievčatku, ktoré objavuje príbeh chlapca z asteroidu B-612.

032Bezmenné dievča žije v radovom rodinnom domčeku kdesi na škaredom odľudštenom uniformnom predmestí samo s chorobne ambicióznou matkou. Otca zastupujú len „snežítka“, suvenírové ťažítka, v ktorých po zatrasení „padá sneh“. Zbierka sa každý rok v deň dievčatkových narodenín rozrastie o ďalší kus. Matka dcére už dávno do poslednej minúty naplánovala nielen každodenný program, ale i budúcnosť, štúdiá a kariéru. Dievčatko sa nevzpiera. Nepozná iný život. Potom sa však zoznámi so susedom – zanedbaným starcom, ktorý vyzerá tak trochu ako čarodejník alebo Leonardo da Vinci. Uprostred zarastenej záhrady opravuje vrak lietadla, čím pravidelne spôsobuje okoliu rôzne viac či menej komické katastrofy.

Vrtuľa, ktorá z vraku pri pokuse o štart odletí, rozbije plot i stenu dievčatkovho domu, čím naruší hradby striktne ženského racionálneho sveta. Dievčatko sa so starcom postupne zblíži, číta i počúva jeho rozprávanie o príhodách Malého princa. Starec môže, ale nemusí byť Exupérym. 044Podstatné je, že pod vplyvom príbehu o chlapcovi, ruži, líške, letcovi a hadovi sa dievča začne meniť. A s ním i celý jeho svet. Ctižiadostivá mater je zdesená, ale i ona, proti svojej vôli, podstupuje nečakanú zmenu. Film je teda o tom, ako Malého princa chápe starý rojko, malé dievčatko a jeho pragmatická matka. O tom, čo znamená Exupéryho kniha po sedemdesiatich rokoch pre našu súčasnosť.

Osborne to veľmi vtipne pretavil aj do formy. Jeho film možno formálne rozdeliť na tri časti. Tradičná digitálna animácia CGI stvárňuje súčasnú realitu spôsobom, aký poznáme zo špičkových animovaných snímok Pixaru. Klasická bábková animácia stop-motion rozpráva príbeh Malého princa. Farbami i výtvarnými riešeniami zostáva verná Exupéryho ilustráciám. Oba svety, obe poetiky i obe animátorské technológie sa napokon preľnú vo finále, keď na realitu začne pôsobiť mágia, handrová líška s gombičkovými očami ožije a dievčatko sa vyberie hľadať strateného Malého princa, lebo verí, že iba tak môže zachrániť zomierajúceho starca.

039Tak, ako vplyv Malého princa obohatil náš svet o sny a mágiu, svet Malého princa nakazila naša realita, byrokracia, prízemná honba za bohatstvom, mocou a slávou. Hrozí, že Malý princ, ktorý zabudol kto je, načisto prestane byť Malým princom a stane sa bežnou ničotnou pracovnou silou v ubíjajúcom obludnom súkolí zosnovanom Kráľom, Domýšľavcom, ale predovšetkým Biznismanom. Ak sa finále Osbornovej snímky mení na hollywoodsku schému, nejde o rezignáciu, nelogický násilný zlom či obetu bohom filmovej komercie. Je to autorský zámer: ilustrovať, komentovať, zmapovať kam sa Malý princ dostal. Kam to za sedemdesiat rokov dopracoval. A s ním celý náš svet.

Verný postmodernistickej tradícii Osborne hravo, vtipne a účelne cituje či parafrázuje veľké ikonické príbehy o deťoch. Petra Pana i jeho spielbergovské pokračovanie Hook, keď Malý princ prestane snívať i lietať, zabudne kto je. Motív dievčenského dospievania aj cesta do Princovho sveta zasa pripomenú Alicu v krajine zázrakov, ale i lietajúcu pestúnku Mary Poppins (okrem iných aj pozorovateľnou na streche a kominárskou scénou), 035no i Koralínu a svet za tajnými dverami Neila Gaimana (motív sťahovania, vykorenenosti, osamelosti dievčatka, alternatívnych svetov i gombičkových očí). Rozprávkový svet nakazený a hubený ničotou našej reality je odkazom na Nekonečný príbeh. A odhalenie hrôzu naháňajúceho diktátorského biznismana ako poľutovaniahodného slabocha zasa poukazuje na Čarodejníka z krajiny Oz.

Pozorný divák (a poslucháč – lebo rovnako hravo ako Osborne so známymi motívmi pracuje i autor filmovej hudby Hans Zimmer) určite nájde i ďalšie citácie, parafrázy a výpožičky. Nie sú samoúčelné, nie sú ornamentom, ozdobou, hrou s poučeným divákom. Poukazujú na to, že známe silné príbehy o deťoch, ktoré často mylne považujeme za príbehy pre deti, tvoria vesmír, v ktorom vládnu rovnaké zákonitosti, princípy i hodnoty. Stojí za to o nich premýšľať. Vyplatí sa podľa nich riadiť.

Je obdivuhodné a pôsobivé, ako Osbornov film funguje. Po všetkých stránkach. Ako rozprávka pre deti od najútlejšieho veku, hra s príbehom, rozprávaním, obrazmi, animáciou, myšlienkami i emóciami, prístupná pre divákov všemožných kategórií bez ohľadu na vek, vzdelanie, skúsenosti a intelekt.

009Mark Osborne spracoval Exupéryho knižku s úctou, ale aj hravosťou a plným pochopením. Po filmoch Veľká šestka, Pieseň mora, V hlave a Anomalisa – ten je však určený výlučne dospelému publiku – sme sa v roku 2015 dočkali i piatej výnimočnej animovanej snímky. Je spolu s menovanými dielom mimoriadnej kvality, o akých zvykneme tvrdiť, že sa rodia len raz za čas. Fakt, že ich tohto roku prišlo päť, je mätúci a vlastne tak trochu naháňa hrôzu.

Malý princ (Francúzsko 2015)
Le Petit Prince / The Little Prince
108 minút.
Scenár: Irena Brignull, Bob Persichetti. Réžia: Mark Osborne. Kamera: Kris Kapp. Strih: Carole Kravetz Aykanian, Matt Landon. Hudba: Richard Harvey, Hans Zimmer. V slovenskom znení účinkujú: Kamila Magálová, Monika Hilmerová, Ivan Romančík, Boris Farkaš, Richard Labuda, Bianca Bucková, Matej Landl, Roman Pomajbo, Marin Kaprálik, Petra Vajdová, Marek Fašiang, René Jankovič, Juraj Predmerský a ďalší.
Slovenská premiéra 3. decembra 2015
Foto: Magic Box

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.