Obchod na korze ako problematický edukačný nástroj

Obchodnakorze resizePrednedávnom vydal Slovenský filmový ústav na DVD a Blu-ray nosičoch zdigitalizovanú kópiu filmu Obchod na korze, oscarovej snímky z roku 1965. Popularizované a prestížne ocenenie bolo využité nielen na pripomenutie slávy československej kinematografie šesťdesiatych rokov, ale aj na výukové memento o židovských represiách počas Slovenského štátu. Istý vzrast či upieranie sa k nacistickým „poriadkom“ a protižidovským konšpiráciám viedli k snahe demonštrovať riziká týchto výkladov. História vie byť dobrá učiteľka a film jej názorná ukážka. Využitie filmu Obchod na korze (MP od 12 rokov), ako metodickej pomôcky pre základnú a stredoškolskú výučbu však vyvoláva viacero otázok.

Preberieme sa raz z letargie...

Autokino resizeKorona krízou je postihnutý celý svet, nikto s tým nerátal, nevieme čo nás ešte čaká, nikde na svete nevedia, čo by bolo najlepšie urobiť. Trpia ľudia a nemenej ekonomika. A medzi mnohými odvetviami je výrazne postihnutý aj kinematografický priemysel.

Zmráka sa aj nad Karlovými Varami?

KarloveVary resizeSituácia v kultúre v čase koronavírusu (Covid 19) nie je ružová. Je to pochopiteľné, lebo všetci sa snažia predovšetkým chrániť ľudské životy, potom ekonomiku a kultúra je to posledné na čo sa myslí. Lenže sa pritom zabúda, že aj tu pracuje veľa neznámych profesií, o ktorých verejnosť nevie, ale bez nich by sa nemohlo premietať, hrať divadlo, nakrúcať filmy, televízne seriály a nebolo by ani spravodajstvo. A tých sa kríza tiež poriadne finančne dotýka. Nehovorím o špičkových umelcoch, ktorí sú na obálkach časopisov, ale drobných pracovníkoch, bez ktorých by to jednoducho nešlo.

Všetkého veľa škodí

V čase koronavírusu, keď nehrajú kiná, divadlá, nekonajú sa koncerty, kultúrne, spoločenské a športové podujatia a navyše pohyb ľudí je z pochopiteľných dôvodov silne obmedzený, pre mnohých z nás zostáva hlavným zdrojom rozptýlenia i poučenia kniha, počítač  a televízia.

Kauza Marián K (excerptá na margo filmu Opri rebrík o nebo)

„Vďaka farárovi Kuffovi je komunita zložená z bezdomovcov, prostitútok, bývalých väzňov, opustených detí a starých ľudí ostrovčekom čistoty a nádeje v pošpinenom svete. O Mariánovi Kuffovi sa hovorí: ,Je to Matka Tereza v nohaviciach. Chodíme sa k nemu učiť a inšpirovať, čerpať odvahu a schopnosť zmysluplne žiť.‘“
(z charakteristiky dokumentu režiséra Ladislava Kaboša Kde končí naděje, začíná peklo /2003/ na webovej stránke Českej televízie: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1110800978-kde-konci-nadeje-zacina-peklo/20356226577/)

Nie objavovať objavené, ale prinášať nové

Ilustrácie 5 resizeO tom, že naša filmová distribúcia je zameraná veľmi jednostranne, azda nik nepochybuje. Distribútori stavajú na istotu – na hollywoodske produkty, akčné filmy, trilery, romantické komédie, neškodné animované snímky pre deti, sem-tam poprekladané nejakou európskou ponáškou alebo viac či menej kvalitným českým a slovenským filmom.

Provokuje a manipuluje v Nymfomanke len režisér?

Nymfomanka 3 resizePrvý diel Trierovej Nymfomanky vyvolal v kinách očakávaný záujem a očakávané búrlivé reakcie. Po tom, čo režisér v závere predchádzajúcej Melanchólie rozprášil zemeguľu ako náhodnú hračku bezmedzného vesmíru, zvedavosť, kam po tomto absolútnom pokonaní sa s problémami sveta napriami svoj obsedantný náhľad, bola pochopiteľná. Nymfomanka ohromuje záplavou záberovaní sexuálneho styku a drasticky otvoreným pojednaním o praktizovaní nymfománie.

Koncoročná bilancia slovenskej produkcie

Kauza Cervanová 4 resizeKoncoročné bilancie v oblasti filmu, predovšetkým aklamácie printových médií, diagnostikujú niekoľko zaujímavostí a vyvolávajú otázky o hraniciach či prepojeniach filmovej tvorby s občiansko-politizujúcim aktivizmom. Rok 2013 ešte viac ako ten minulý prekvapil počtom, hodnotou a istou žánrovou rôznorodosťou premiérovaných celovečerných slovenských filmov v kinách.

Čo nevieme o vzniku filmu Štefana Uhra Organ

Uher. jpg resizeKnihu Diptych Štefana Uhra – Organ a Tri dcéry sme na návrh vydavateľa Václava Maceka zaniesli aj Uhrovým príbuzným, manželke Angele a dcére Jane. Možnosť hovoriť s tak blízkymi osobami režiséra ma podnietila opýtať sa na niektoré dostatočne neujasnené skutočnosti okolo jeho tvorby. Chcela som si overiť, či som sa v texte knihy nemýlila pri otvorení problému veľkých rozdielov medzi Bednárovým literárnym scenárom a Uhrovým technickým (režijným) čo sa týka Organa a Troch dcér.

K názorom o filme Exponáty alebo príbehy z kaštieľa

Exponáty resizeNa blogu katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU (kas.vsmu) si možno prečítať hlasy odborníkov poukazujúcich na neetické východiská a spôsoby filmu Exponáty alebo príbehy z kaštieľa (2013, r. Paľo Korec). Tento celovečerný dokument vošiel do prostredia sociálne, zdravotne a mentálne odkázaných ľudí a nemohol odtiaľ priniesť iné väčšinové zábery ako tiesnivé, neúprosné aj chúlostivé. Závažné obvinenie, či film prekročil etické hranice pri snímaní veľkých „detí“, sa nedá obísť.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.