3D má sto rokov!

3d_nightmareTo, že prežívame boom 3D filmov neznamená, že trojdimenzionálny plastický filmový obraz je horúca novinka. Stereoskopické fotografie majú bohatú históriu, a tak, len čo sa fotografický obraz rozhýbal, začali sa pokusy o jeho 3D podobu.

 
 

Britský priekopník filmu William Friese-Greene si patentoval proces výroby 3D filmu už v 90. rokoch 19. storočia. Jeho metóda spočívala v premietaní dvoch filmov vedľa seba. Diváci ich mali sledovať prostredníctvom stereoskopu, s okulárom pre každý film/každé oko.

Všetci mali všetko a nikto nič

Na 11. medzinárodnom filmovom festivale Bratislava usporiadali Diskusné fórum na tému Slovenský film vo svete. Moderátorom diskusie bola Zuzana Mistríková, viceprezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. Medzinárodní hostia si vymenili informácie na problémy prenikania a uplatňovania filmov v európskom kontexte a tiež svoje skúsenosti so slovenským filmom. Všeobecne sa konštatovalo, že všetky krajiny bývalého východného bloku sa ťažko etablujú na medzinárodných fórach, z ktorých Slovensku to trvalo najdlhšie. Našťastie vlani sa ľady pohli a zaznamenali sme úspechy aj na medzinárodných fórach. V tomto roku sa navyše stal malý zázrak založil sa Audiovizuálny fond, ktorý bude samostatne, nezávisle od ministerstva kultúry, rozdeľovať dotácie na jednotlivé projekty, ktoré budú posudzovať odborné komisie. Myslím si, že ani zainteresovaní si nedokážu úplne vysvetliť, ako sa to podarilo. Vďaka však za tento zázrak.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.