Správa z valného zhromaždenia FIPRESCI v Bari

Fipresci logo resizeTalianske prístavné mesto Bari je hlavným mestom provincie Apúlie. Keď pred štyrmi rokmi Felice Laudadio založil v tomto na pamiatky bohatom meste Medzinárodný filmový festival Bari (Bari international film festival), známy pod názvom Bif&st a stal sa jeho umeleckým riaditeľom. Okamžite poskytol možnosť pravidelne usporiadať na úvod festivalu aj valné zhromaždenie FIPRESCI (Fédération internationale de la presse cinématographique / Medzinárodná federácia filmových kritikov, presnejšie „filmovej tlače“). Teda tohto roku ( Bifest sa začal 16. 3 a trval do 23.3.2013) sa už tu po štvrtý raz usporiadalo aj valné zhromaždenie FIPRESCI.

Generálny tajomník FIPRESCI Klaus Eder konštatoval, že už 25 rokov je práve Taliansko tou krajinou, ktorá dáva možnosť usporiadať valné zhromaždenie filmových kritikov. Cesta usadiť sa v Bari nebola taká jednoduchá. Stretnutie sa udialo napríklad aj v Miláne, potom vo Viareggio, Taormine, Ríme, aby sa jeho „domovom“ stalo možno definitívne Bari. Klaus Eder konštatoval tiež, že okrem vyjasnenia si mnohých problémov, ktoré súvisia s organizáciou a smerovaním FIPRESCI, je tu zároveň aj možnosť zoznámiť sa predovšetkým s najnovšími dielami talianskej kinematografie, ale aj s medzinárodnou tvorbou. Na valnom zhromaždení bol, samozrejme, prítomný aj prezident FIPRESCI Jean Roy, uznávaný kritik a autor mnohých kníh. Devätnásť rokov bol riaditeľom Týždňa kritiky na festivale v Cannes. Slovensko, ktoré je členom medzinárodnej organizácie filmových kritikov, bolo na valnom zhromaždení po prvý raz.

 

Aktivitám organizácie sa venoval Klaus Eder, podrobne informoval takmer o 47 národných sekciách, účastiach na medzinárodných porotách, administratívnych problémoch, rôznych mimoriadnych aktivitách. V roku 2012 sa podarilo zostaviť 76 porôt, čo je o 5 viac ako v predošlom roku. Žiaľ, ani FIPRESCI sa nevyhla najväčšiemu neduhu súčasnosti, a to neplatičom. Ako si poradiť s týmto problémom a priviesť hriešnikov k náprave sa nakoniec rozprúdila azda najväčšia diskusia. Musím sa pochváliť, že Slovensko medzi nich nepatrí.

 

„Jednota je v podstate naše motto“, zdôraznil Jean Roy dodal, že bez ohľadu na národnostné rozdiely si takmer všetci členovia plnia svoje úlohy, najmä čo sa týka účasti v porotách. Konštatoval tiež, že naše životné podmienky si z roka na rok horšie, čo sa, samozrejme, odrazí aj na filmovej tlači. Snahou FIPRESCI v budúcnosti bude organizáciu rozšíriť o ďalšie národné sekcie.

 

Okrem neplatičov bola jednou z hlavných tém zhromaždenia nedisciplinovanosť niektorých členov, a to napísať správu o rokovaní v porotách. Správu musí člen poroty poslať po skončení festivalu v angličtine, a to čo najskôr. Zrejme je to dlho sa vlečúci problém inak by viceprezident György Karpati neprišiel s návrhom, že tým čo si nedokážu splniť ani základnú povinnosť by sa malo pozastaviť členstvo. Nedokážem posúdiť, či k tomuto radikálnemu kroku pristúpi, ale považujem si za povinnosť upozorniť touto cestou našich filmových novinárov, že keď už ich do porôt Klub filmových novinárov navrhne a ústredie FIPRESCI schváli, aby na správu v jazyku anglickom nezabudli. V opačnom prípade ich KFN už nenavrhne.

 

Počas rokovania odznelo ešte mnoho podnetných návrhov, z ktorých mnohé sú špecifické len pre konkrétnu krajinu. Pre nás je záväzná užšia spolupráca, vrátane účasti (raz do roka) na valnom zhromaždení a tiež sa očakáva od našej národnej sekcie viac návrhov do porôt.

 

Koho sa táto téme dotýka iste ho bude zaujímať, koľko novinárov sa v roku 2012 zúčastnilo v porotách FIPRESCI. Pripájame teda v angličtine zoznam ich účasti a tiež kompletný zoznam všetkých porôt. Dodávame takisto v anglickom jazyku aj návrh štatútu, ktorý sa po pripomienkach upravoval. Nové znenie nemáme ešte k dispozícii, ale v krátkom čase ho vymeníme.

 

Jury Participations 2012

 

Argentina. 2012 Cartagena (Gustavo Noriega), Buenos Aires

(Gustavo Castagna), Toronto (Juan M. Dominguez), San

Sebastian (Paulo Pecora), Vienna (Diego Brodersen), Mar del

Plata (Nazareno Brega).

Armenia. 2012 Yerevan (Garegin Zakoyan).

Australia. 2012 Fribourg (Cerise Howard – Melbourne),

Karlovy Vary (Lesley Chow – Melbourne), Busan (Jake

Wilson – Melbourne), Dubai (Julie Rigg - Sydney).

Austria. 2012 Vienna (Alexandra Zawia).

Bangla Desh. 2012 Dhaka (Ershad Komal Khan).

Belgium. 2012 Krakow Short/Doc (Katia Bayer), Annecy

(Luk Menten).

Brazil. 2012 Palm Springs (Mario Abbade), Mumbai Doc

(Carlos Alberto Mattos), Rotterdam (Marcelo Janot), Rio

(Denise Lopes), Rio (Nelson Hoineff).

Bulgaria. 2012 Sofia (Dimitar Kabaivanov), Wiesbaden

(Maja Dimitrova), Almaty (Andronika Martonova).

Cameroon. 2012 Dubai (Jean-Marie Mollo Olinga).

Canada. 2012 Göteborg (Guilhem Caillard – Montreal),

Thessaloniki Doc (Guilhem Caillard – Montreal), San

Francisco (Claire Valade – Montreal), Seattle (Pascal Grenier

– Montreal), Montreal (José Antonio Teodoro – Toronto),

Toronto (Louis-Paul Rioux – Montreal), Toronto (Brian

Mckechnie – Toronto), Troia (Michel Euvrard - Montreal),

Havana (José Antonio Teodoro – Toronto).

Chile. 2012 Istanbul (Pamela Biénzobas, president), Cannes

(Pamela Biénzobas), San Francisco (Andrés Nazarala), San

Sebastian (Pamela Biénzobas).

Croatia. 2012 Motovun (Mima Simic), Durres (Jelena Jindra),

Troia (Dean Kotiga), Thessaloniki (Tonci Valentic), Cottbus

(Tomislav Sakic), Stockholm (Dragan Jurak), Ljubljana

(Marko Njegic).

Cuba. 2012 Mannheim (Alberto Ramos), Havana (Ana

Busquets).

Czech Republic. 2012 Lecce (Eva Zaoralova, president),

Karlovy Vary (Vojtech Rynda).

Denmark. 2012 Mumbai Doc (Steffen Moestrup), Reykjavik

(Christian Monggaard), Mannheim (Nanna Frank Rasmussen).

Egypt. 2012 Berlin (Essam Zakarea), Locarno (Fawzi

Soliman), Abu Dhabi (Essam Zakaryia), Thessaloniki (Samir

Farid, president), Cairo (Ferial Kamel).

Estonia. 2012 Tallinn (Martin Oja).

Finland. 2012: -

France. 2012 Dhaka (Hubert Niogret - Syndicat), Wiesbaden

(Bernard Besserglik – UJC), Istanbul (Dieter Wieczorek –

UJC), Cannes (Isabelle Danel – Syndicat), Cannes (Laura

Laufer - UJC), Krakow Off Plus (Eithne O'Neill - Syndicat),

Oberhausen (Donald James – Syndicat), Moscow (Frédéric

Ponsard - Syndicat), Durres (Pierre-Simon Gutman, Syndicat),

Montreal (Dominique Martinez - Syndicat), Almaty (Shahla

Nahid - UJC), San Sebastian (Pamela Pianezza – Syndicat),

Perm (Bernard Besserglik – UJC), Abu Dhabi (Barbara Lorey

de Lacharrière, president - UJC), Abu Dhabi (Houda Ibrahim

– Syndicat), Warsaw (Pamela Pianezza – Syndicat), Leipzig

(Jean-Max Mejean - Syndicat), Taipei (France Hatron -

Syndicat), Bratislava (Dominique Martinez - Syndicat),

Tallinn (Dieter Wieczorek – UJC), Tunis (Barbara Lorey de

Lacharrière, president - UJC), Tunis (Rita Bukauskaite –

Syndicat).

Georgia. 2012 Cluj (Salome Kikaleishvili). Cairo (Salome

Kikaleishvili).

Germany. 2012 Tromsö (Bodo Schönfelder), Berlin (Claudia

Lenssen), Berlin (Bettina Schuler), Hong Kong (Helmut

Merker), Cannes (Beatrice Behn), Oberhausen (Doris Kuhn),

Ankara (Alexandra Puetter), Annecy (Daniel Kothenschulte),

New Delhi (Klaus Eder), Montreal (Claudia Lenssen,

president), San Sebastian (Klaus Eder, president), Valladolid

(Angelika Kettelhack), Kiev (Ingrid Beerbaum), Leipzig

(Kirsten Kieninger), Geneva (Kira Taszman), Thessaloniki

(Andreas Günther), Cottbus (Jennifer Borrmann), Stockholm

(Florian Vollmers), Ljubljana (Katharina Dockhorn),

Mannheim (Wilfried Reichart), Gijón (Günter H. Jekubzik),

Torino (Holger Roemers), Cairo (Klaus Eder, president),

Havana (Rolf Rüdiger Hamacher), Dubai (Karsten Kastelan).

Great Britain. 2012 Rotterdam (Carmen Gray), Sofia (Alison

Elizabeth Frank), Toulouse (Alison Frank), Fribourg (Sheila

Johnston), Cannes (Rita di Santo), Karlovy Vary (Carmen

Gray, president), Wroclaw (Alison Frank), Durres (Alison

Frank - cancelled), Venice (Derek Malcolm, president),

Almaty (Steven Yates), Reykjavik (Carmen Gray), Cottbus

(Alison Frank), Athens (Carmen Gray), Havana (Carmen

Gray).

Greece. 2012 Thessaloniki Doc (Stratos Kersanidis),

Thessaloniki (Nick Aletras), Athens (Nestoras Poulakos).

Hong Kong. 2012 Rotterdam (Clarence Tsui), Hong Kong

(Lawrence Lau), Taipei (Ernest Chan Chi Wa).

Hungary. 2012 Berlin (Zsolt Gyenge), Moscow (György

Kárpáti), Miskolc (György Baron), Mannheim (Gyözö

Mátyás), Kerala (György Kárpáti).

India. 2012 Mumbai Doc (Utpal Borpujari), Berlin

(Meenakshi Shedde), New Delhi (Shoma Chatterji), Montreal

(Bitopan Borborah – not invited), Toronto (Ashok Rane),

Busan (Madhu Eravankara), Abu Dhabi (Premendra Nath

Mazumder), Kerala (Subrahmanyan Viswanath), Dubai (Altaf

Mazid).

Italy. 2012 Cartagena (Renzo Fegatelli - Critics), Guadalajara

(Andrea Martini - Critics), Cannes (Paola Casella – Critics),

Lecce (Bruno Torri - Critics), Oberhausen (Goffredo De

Pascale - Critics), Cluj (Alberto Castellano - Critics), Krakow

Short(Doc (Giovanni Ottone – Critics), Montreal (Renzo

Fegatelli - Critics), Venice (Francesca Felletti – Critics),

Troiqa (Furio Fossati – Critics), Torino (Bruno Torri - Critics),

Cairo (Patrizia Pistagnesi).

Japan. 2012: -

Korea. 2012 Berlin (Youngmee Hwang), Busan (YOOK Jung

Hak).

Latvia. 2012: -

Macedonia. 2012 Motovun (Dejan Trajkoski), Torino

((Marina Kostova - canceled).

Netherlands. 2012 Rotterdam (Nicole Santé), Istanbul

(Nicole Santé), Cannes (Ronald Rovers), Krakow Off Plus

(Maricke Nieuwdorp), Odessa (Mike Naafs), Locarno

(Belinda van de Graaf), Miskolc (Dineke de Zwaan), Perm

(Maricke Nieuwdorp).

Norway. 2012 Tromsö (Tord Olander Pedersen), Berlin (Nils

Olav Saeveras), Locarno (Maria Fosheim Lund).

Peru. 2012 Guadalajara (José Romero), Buenos Aires

(Gabriel Enrique Quispe), Montreal (José Romero), Mar del

General Assembly 2013 Page 11

Plata (Rodrigo Portales).

Poland. 2012 Sofia (Leslaw Roman Czaplinski – Authors),

Krakow Off Plus (Anita Piotrowska Authors), Krakow

Short/Doc (Miroslaw Przylipiak, Authors), Karlovy Vary

(Lukas Maciejewski – Authors), Wroclaw (Wiktoria Salwa –

Authors), Montreal (Andrzej Gwodz), Venice (Barbara

Hollender - Authors), Reykjavik (Wieslaw Godzic – Authors),

Warsaw ((Andrzej Fogler – Authors), Leipzig (Marcin

Gizycki – Authors), Thessaloniki (Michal Oleszczyk –

Authors), Tallinn (Janusz Gazda), Torino (Maria Oleksiewicz).

Portugal. 2012 Cannes (Rui Pedro Tendinha), Yerevan (Joao

Antunes), Venice (Francisco Ferreira).

Romania. 2012 Toulouse (Giulia Dobre), Ankara (Luminita

Boerescu), Cluj (Angelo Mitchievici), Mannheim (Giulia

Dobre, president).

Russia. 2012 Dhaka (Kirill Razlogov), Göteborg (Sergei

Anashkin), iesbaden (Larisa Malyukova), Toulouse (Kirill

Razlogov), Moscow (Alexei Gusev), Miskolc (Alexei Gusev),

Perm (Sergei Anashkin), Busan (Angelika Artiukh –

cenceled), Valladolid (Alexei Gusev), Kiev (Kirill Razlogov),

Vienna (Victoria Mayzel-Smirnova), Bratislava (Julia

Khomiakova).

Serbia. 2012 Cannes (Borislav Andjelic, president – YU I),

Annecy (Bojidar Zecevic – YU II), Motovun (Vladan Petkovic

– YU I), Gijón (Radmila Djurica – YU II).

Slovakia. 2012 Batislava (Viera Langerova).

Slovenia. 2012 Fribourg (Katja Cicigoj), Ljubljana (Igor

Harb), Mar del Plata (Ziva Emersic Mali).

Spain. 2012 Buenos Aires (Quim Casas – Barcelona),

Yerevan ((Margarita Chapatte – Barcelona), Odessa (Fernando

Salvá Grimalt – Barcelona), San Sebastian (José Enrique

Monterde – Barcelona), Abu Dhabi (Fernando Salvá –

Barcelona), Valladolid (Joan Millaret Valls – Barcelona),

Stockholm (Margarita Chapatte Lopez - Barcelona), Gijón

(Paula Bordonada – Barcelona), Torino (Gonzalo de Pedro –

Barcelona - canceled), Havana (José Ramón Otero).

Sri Lanka. 2012: -

Sweden. 2012 Lecce (Jon Asp), Seattle (Emma Gray Munthe),

Moscow (Leif Joley), Montreal (Jacob Lundström), Toronto

(Jon Asp).

Switzerland. 2012 Berlin (Beat Glur), Fribourg (Nina Scheu),

Locarno (Pascal Gavillet), Geneva (Beat Glur).

Tunisia. 2012 Istanbul (Noura Borsali), Moscow (Lotfi Ben

Khalifa), Geneva (Lotfi Ben Khalifa), Carthage (Ahmed

Bouhrem), Cairo (Mahrez Karoui), Kerala (Narjes Torchani).

Turkey. 2012 Tromsö (Melis Behlil), Thessaloniki Doc

(Necati Sönmez), Istanbul (Kerem Akca), Istanbul (Erman

Ata Uncu), Ankara (Yesim Tabak), Karlovy Vary (Nil Kural),

Wroclaw (Müge Turan), Venice (Cüneyt Cebenoyan), Busan

(Melis Behlil), Athens (Esin Kücüktepepinar), Carthage (Janet

Baris).

Ukraine. 2012 Odessa (Andrei Alferov), Kiev (Iryna

Hordiychuk).

Uruguay. 2012: -

U.S.A. 2012 Palm Springs (Nathan Lee), Rotterdam (Dennis

Lim), Berlin (Scott Foundas, president), Seattle (Henry

Sheehan), Vienna (Jonathan Rosenbaum), Toronto (Peter

Keough, president).

 

 

All Juries

This is an overview on all juries where we're present with a

jury (based on the 2012 events). Changes of festivals and dates

are possible. All juries are in detail been announced in

circulars, with an information on the conditions of invitations,

on the exact dates, on a jury period which might in some cases

be introduced, and of course on the deadlines (which are

normally around two to three months before the event).

Palm Springs (USA, January). The jury (three members)

awards the "International Critics' Prize for the Best Official

Foreign Language Film of the Year".

Dhaka (Bangladesh, January, biennial).

Tromso (Norway, January). International festival high up in

the North.

Rotterdam (The Netherlands, January/February). Worldwide

independent cinema. Our jury focuses on the "Bright Future"

section.

Göteborg-Gothenburg (Sweden, January). International

festival, with a large section of Nordic films.

Mumbai (India, Documentary Film Festival, biennial).

Berlin (Germany, February). Three prizes, for a film each in

the competitive section, in Panorama and in Forum.

Cartagena (Colombia, February). One of the longest-running

film festivals in Latin America, with a focus on Ibero-

American movies and on movies from the Caribbean area.

Guadalajara (Mexico, March). Ibero-American

cinematographies (Latin America plus Spain and Portugal),

new Mexican films.

Sofia (Bulgaria, March). International festival with a special

interest in Balkan cinema (including Bulgaria).

Thessaloniki - Thessalonica (Greece, March). Documentary

film festival ("Images of the 21st Century").

Fribourg (Switzerland, March). Films from "three

continents": Africa, Asia, Latin America.

Toulouse (France, March/April). "Rencontres Cinémas

d'Amérique Latine" - Festival of Latin American Cinemas.

Hong Kong (March/April). Our jury focuses on a selection

of young Asian films.

Istanbul (Turkey, April). Two prizes: international

competition, Turkish Panorama.

Wiesbaden (Germany, April). go-East Film Festival,

dedicated to Eastern European cinematographies.

Buenos Aires (Argentina, April). Independent world cinema,

with a good selection of Latin American and Argentinean

films.

Kraków (Poland, April). OFF Plus CAMERA International

Festival of Independent Cinema.

Lecce (Italy, April). Festival of European films.

San Francisco (USA, April/May). International festival. Our

jury focuses on first and second features ("New Directors").

Oberhausen (Germany, May). Traditional short film festival.

Ankara (Turkey, May). "Flying Broom International

Women's Film Festival". Focus on films made by women

directors.

Cannes (France, May). Three prizes: for a film in or out of

competition; for a film in "Un Certain Regard"; for a film in

"Quinzaine des Réalisateurs" and "Semaine de la Critique".

Seattle (May/June). International Festival. Our winner

isselected from the films in the New American Cinema section

that are without US Distribution.

General Assembly 2013 Page 12

Kraków (Poland, May/June). Short film festivals.

Cluj - Transsilvania (Romania, May/June). International

festival, with a focus on cinemas of the region.

Troia (Portugal, June; in 2012 exceptionally in September).

International festival dedicated to small cinematographies.

Annecy (France, June). Animation film festival.

Moscow (Russia, June). International film festival.

Karlovy Vary (Czech Republic, July). International film

festival, with a focus on Eastern European cinemas.

Yerevan (Armenia, July). International festival, with a focus

on regional films (Caucasus, Turkey, Iran, Russia, Central

Asia, and Armenia).

Odessa (Ukraine, July). International event, with a good

possibility to get acquainted with Ukrainian films.

Wroclaw (Poland, July). ERA New Horizons International

Film Festival, works as an entry to the Polish market.

Motovun (Croatia, July/August)). International film festival.

Locarno (Switzerland, August). Independent world cinema.

Montreal (Canada, August). World Film Festival. One prize

international competition, another prize First Feature

competition).

Venice (Italy, August/September). International film festival.

Two prizes: for a film in or out of competition, and for a film

in "Horizons" or the Critics Week.

Toronto (Canada, September). Two prizes: for a film in the

"Special Presentations" series; and for a film in the

"Discovery" section.

Riga (Latvia, Arsenals, September). International event with

a special interest in new and avantgarde cinema-

Almaty (Kazakhstan, September). Eurasia International Film

Festival. Focus on Central Asian Cinemas.

Reykjavik (Iceland, September/October). Young festival of

independent world cinema.

San Sebastian (Spain, September). International film festival,

one of the major European events. Marvelous retrospectives.

Durres (Albania, September). International Film Summer

Fest. Good selection of Balkan movies.

Pusan (Korea, October). International film festival, with a

strong emphasis on new Asian films.

Perm (Russia, October). Flahertiana – documentary film

festival.

Oslo (Norway, October). Films from the South: Africa, Asia,

Latin America. Not sure-

Rio de Janeiro (Brazil, September/October). International

film festival, with an interesting selection of recent Latin

American films and an exhaustive selection of new Brazilian

films.

Warsaw (Poland, October). International festival. Focus of

our jury: first and second feature-length fiction films from

Central and Eastern Europe.

Abu Dhabi (Emirates, October). International event, with a

good selection of regional, Arab cinemas.

Leipzig (Germany, October). Documentaries and animated

films.

Athens (Greece, October). Panorama of European Films. We

had no jury in 2011 (see the country's problems), and hope to

be back in 2012.

Kiev - Kyiv (Ukraina, October). "Molodist" International Film

Festival, focusing on young cinema.

Valladolid (Spain, October). "Semana Internacional de Cine".

International festival with a special interest in Latin American

cinematographies.

Vienna (Austria, October/November). Viennale - independent

world cinema.

Cottbus (Germany, November). Festival of East European

Cinema.

Genève – Geneva (Switzerland, November). "Cinéma Tous

Ecrans - Festival International du Film et de la Télévision".

Mar del Plata (Argentina, November, advanced to March)).

International festival, with a strong representation of Latin

American (and of course Argentinean) films.

Stockholm (Sweden, November). International film festival

with a special interest in Nordic films.

Torino (Italy, November). Prestigious festival of new and

young cinema.

Bratislava (Slovak Republic, November). International film festival

overview of recent world cinema.

Thessaloniki - Thessalonica (Greece, November).

Independent world cinema.

Gijón (Spain, November). Independent world cinema, a good

selection in particular from the Americas.

Carthage - Journées Cinématographiques de Carthage. After

a break, we could establish our jury in 2012 (thanks to our

Tunisian National Section), and we hope to be back in 2013

as well.

Mannheim-Heidelberg (Germany, November). Independent

world cinema, European premieres only.

Ljubljana (Slovenia, November). International film festivals

with a competition dedicated to new directors.

Taipei (Taiwan, November). Golden Horse Film Festival.

Competition of Chinese-language films.

Tallinn (Estonia, November). Black Nights Film Festival.

Jury focus on Baltic cinemas.

Cairo (Egypt, November/December). Major event in the

Arabic world. It did not take place, from understandable

reason, in 2011, but will probably ba back in 2012.

Dubai (Emirates, December). Major event in the region.

Focus: Films from the Arab world ("Arab Muhr").

Havana (Cuba, December). "Festival Internacional del Nuevo

Cine Latinoamericano - International Festival of the New

Latinoamerican Cinema".

Kerala - Trivandrum (India, December). International film

festival with a special interest in Third World

cinematographies and a focus on the local, Malayalam cinema.

General Assembly 2013 Page 13

 

Special Events

Palm Springs. In January, just prior to the Golden Globes

ceremony, we present the "International Critics' Prize

(FIPRESCI Prize) for the best official foreign language film

of the year".

Rotterdam. We cooperate with the festival in regard of the

"Trainee Project" initiative (fostering young critics).

Berlin. We co-organize "Talent Press", an initiative in favor

of young film critics, at the Berlinale Talent Campus.

Guadalajara. At the festival, we offer, together with Berlinale

Talent Campus and Goethe Institute, a workshop for young

film critics. Same in Buenos Aires, at BAFICI.

San Sebastian. Presentation of our Grand Prix – Film of the

Year (to be decided by a poll among all members).

Warsaw.We support the festival's workshop for young critics

(coming from Eastern Europe).

European Film Awards. A commission (FIPRESCI

/EUROPEAN FILM ACADEMY) selects five nominees for

the "Discovery Award – Prix FIPRESCI".

Latin America. At the Rio de Janeiro International Film

Festival, we dedicate a Lifetime Achievement Award to an

outstanding filmmaker (in previous years, it were Fernando

Solanas, Nelson Pereira dos Santos, Fernanda Montenegro,

Arturo Ripstein, Pablo Trapero and Martina Gusman, Patricio

Guzman).

General Assembly 2013 Page 14

 

 

 

Statutes - Proposal

 

Proposed changes are marked in strike-through or bold.

I. Purpose of the Federation

II. Members of the Federation

III. Organs of the Federation

IV Membership fees

V Further Regulations

VI. Provisional regulations of transition

I. Purpose of the Federation

 

Article 1

The organizations of professional film critics and film

journalists, established in different countries for the promotion

and development of film culture and for the safeguarding of

professional interests, constitute the International Federation

of the Cinematographic Press (Fédération Internationale de la

Presse Cinématographique - FIPRESCI) - an institution

founded on the 6th of June 1930.

 

Article 2

The purpose of the Federation is to develop, on an

international scale, the activities of its members, as they are

described in article 1, and particularly:

1. To safeguard the freedom and ethics of film criticism and

film journalism and of information.

2. To promote and expand the idea of the cinema as a means

of artistic expression and of cultural education.

3. To discuss, define and confirm the specific rights and

obligations of film criticism and journalism.

4. To encourage the exchange of ideas and experience among

film critics and film journalists of all countries and thereby

create, outside all ideological and political distinctions, a new

foundation for a permanent dialogue.

5. To publish and distribute all the documents which accord

with this view.

 

Article 3

The official languages of the Federation are English and

French.

II. Members of the Federation

 

Article 4

1. The Federation is constituted of national organizations. All

such national organizations have the same rights and the same

obligations.

2. By this means each national organization is considered to

be the National Section of the FIPRESCI. Each National

Section has one vote at the meetings and manifestations of the

Federation.

3. As a rule, National Sections should be made up by one

organization only, satisfying the terms stipulated in the present

statute.

4. In exceptional cases, a maximum of two organizations can

be affiliated to FIPRESCI within a National Section.

 

Article 5

1. The Federation is constituted and organized for professional

film journalists and film critics.

2. The affiliated organizations are obliged to write into their

respective statutes a minimum definition of film journalism

as for example the following: "Every person contributing

regularly film journalism or film criticism to daily papers or

periodicals, to cultural magazines, specialized or not, to radio

or television, or to electronic publications in as far as they are

published regularly and the contributors have the status of

critics or journalists in their country".

3. The affiliated institutions are obliged to write into their

respective statutes that critics or journalists being involved,

directly or indirectly, with publicity activities for companies

of the film industry, cannot be accepted as members.

 

Article 6

1. The National Sections have to register those members who

wish to take part in the activities of the Federation.

2. This registration must be supported by evidence confirming

the qualifications defined by articles 2, 3 and 5 and by all

necessary professional data.

3. Only registered members can participate at assemblies and

other manifestations of the Federation.

4. Registration cannot be accepted if the persons wishing to

take part in the activities of the Federation have a permanent

or part time connection with production, distribution or

advertising companies or institutions, or in films shot in recent

years. Registration can be accepted conditionally if they have

connections with film festivals where the Federation

establishes a jury; in this case, they cannot be part of the

Federation's activities in those festivals.

 

Article 7

1. In countries where two organizations exist, satisfying the

terms stipulated in the present statute and who ask for

membership of the Federation, the affiliation of these

organizations has to be effected by means of a National

Section, joining together the different organizations of the

country.

2. In this case, the respective National Section is equally made

up of the organizations concerned and being equally entitled.

They are obliged to discuss and decide together every subject

regarding FIPRESCI. In case this coordination is not possible,

for what reason ever, the General Secretary is authorized to

decide the National Section's representation in all

manifestations of the Federation.

3. The organizations concerned have to agree on only one vote

for all items being discussed at the Federation and its meetings.

Should they not obtain any agreement, their vote will be

considered as null and void. In the absence of one or several

of the institutions, the institution present will have the only

right to vote.

 

Article 8

1. Film critics and film journalists in countries where there

does not exist a National Section of FIPRESCI may join the

organization on an individual basis. Their membership has to

conform with all the relevant articles of this statute.

2. Whenever a qualified film critic or film journalist is

prevented, for reasons that will appear legitimate to the Board

of FIPRESCI, from joining a national section, he may join

General Assembly 2013 Page 15

FIPRESCI as an individual member. His membership has to

conform with all relevant articles of this statute.

3. Whenever a qualified film critic or film journalist, who is

not a member of FIPRESCI, offers his help for a precise task

of FIPRESCI, he can be accepted by the General Secretary as

a temporary individual member for the length of his task,

which should not be longer than six months. A person cannot

be accepted more than once as temporary individual member.

He should join FIPRESCI, through a national section or as

regular individual member, if he wants to participate again in

FIPRESCI activities.

4. The individual members of the Federation make up the

"Section of the individual members", which is considered as

one National Section.

 

Article 9

The Board of FIPRESCI decides on every application for

membership. Candidates unanimously accepted immediately

receive the benefits of membership. Candidates not having

been accepted unanimously are presented by the Board, with

due objections, to the General Assembly which makes the final

decision.

 

Article 10

1. Each National Section must provide the Federation

regularly with updated information on its members and its

national board, on changes of its statutes and other essential

items. In particular, each National Section must inform the

Federation bi-annually on its main activities.

2. Individual members have to substantiate their professional

activities regularly.

III. Organs of the Federation

 

Article 11

The Federation is defined as consisting of:

1. The Presidency

2. The General Secretariat

3. The Directors of Departments

4. The Board

5. The General Assembly

6. The Advisory Committee

 

Article 12

1. The President represents FIPRESCI in all matters. He is

supported in his activities by two Vice-presidents.

2. The President and the two Vice-Presidents are elected for

two years, and may be reelected immediately only once in a

row. They cannot be of the same nationality.

3. The candidatures for the Presidency and the Vice-

Presidency must be given, in writing, to the General Secretary,

by a date published in the circular of the Federation. They are

made known to the members a month before the General

Assembly.

 

Article 13

1. The General Secretary is in charge of the General

Secretariat, the permanent structure of the Federation,

supported by the Directors of Departments. His particular

tasks are:

a. to carry out all actual work of the Federation

b. to carry out the tasks and decisions of the Board

c. to administer the funds of the Federation

d. to prepare the bulletin of information and the circulars

addressed to members

e. to ensure that the statutes and the regulations are being

respected.

At each General Assembly the Secretary General presents the

financial report and a report on the activities of the Federation.

2. The Head Office of the Federation is based in the town

where the General Secretary resides.

3. The General Secretary is appointed by the General

Assembly on the proposition of the Board or of the National

Sections. His nomination is valid for a period of two years,

thereafter automatically confirmed.

4. On the proposal of the General Secretary, the board of

Fipresci may decide in some occasion to ask the General

Assembly to elect a Deputy General Secretary for two

years to assist him in his tasks.

5. The Deputy General Secretary may be reelected for

similar periods of two years following again the procedure

of article 13.4.

 

Article 14

1. Directors of Departments are appointed in order to assist

the General Secretary. They are in charge of special tasks

defined by the General Secretary. Special tasks might be

regular publications, the Federation's public relations, legal

questions, the representation of various geographical regions,

specialized professional questions or any other essential item

which conforms with the purposes of the Federation.

2. The Directors of Departments are nominated by the Board,

on the proposal of the General Secretary, for a period of two

years. They can be re-confirmed in their functions.

 

Article 15

1. The Board constitutes the management body of the

Federation. It develops the program of activity within the

Federation and regulates its implementation.

2. The Board is made up by the President, the two Vicepresidents

and the General Secretary, with the addition of

the Deputy General Secretary whenever there is one. The

Directors of the Departments participate in a consultative

function and can vote only in matters concerning their special

task.

3. In case of equality of votes, the President has the casting

vote.

 

Article 16

1. The General Assembly is the supreme institution of the

Federation: in all matters it constitutes the final jurisdiction

on decisions made. Within the limits of the statutes, the

Assembly can make decisions on every subject and

particularly:

a. discuss and approve the guide-lines of the Federation's

activities

b. discuss and approve the yearly written reports of activity

of the President, the Vice-presidents and the General Secretary

, with the addition of the Deputy General Secretary

whenever there is one.

c. withdraw the mandates given to the elected members of the

Board

General Assembly 2013 Page 16

d. settle possible controversies

e. give an authentic interpretation of the spirit embodied in the

statutes for matters not covered in the statutes themselves

f. Admit or exclude members

g. Decide on moral sanctions.

2. The General Assembly should take place every year. It is

called by the Board. Its agenda is made known one month in

advance to the members. During the course of the Assembly

no matter, not being already included on the agenda, can be

discussed except in case of consent by a majority of the

representatives.

3. a. The General Assembly is composed of the President, the

Vice-presidents, the General Secretary, the Deputy General

Secretary whenever there is one, the Directors of

Departments and the delegates of the National Sections as well

as the delegates of the "Section of individual members". A

delegation of votes is not possible. The names of the delegates

attending the Assembly must be given written to the General

Secretary in advance and by a date published in the circular

of the Federation.

b. The directors of departments have a consultative function

at the General Assembly and may vote only if they are also

representing a National Section. For the elections to the board,

board members who are again candidates to another board

position cannot vote.

4. The resolutions made by the Assembly are obtained by a

majority of the votes of members of the Assembly being

present at the time. The ballots can be secret if three of the

National Sections demand it. In case of equality in voting, the

matters in question are resolved negatively. The withdrawing

of mandates, the dissolution and the transformation of the

Federation, as well as the alteration of the statutes, can not be

adopted except by two thirds of the votes expressed.

5. In case the General Assembly does not approve the reports

given by the members of the Board, the concerned members

have to ask for a vote of confidence. Their mandates can be

withdrawn only if two thirds of the votes require it.

6. The Board may call an Extraordinary Meeting. This has to

be done on the written request of at least one third of the

 

National Sections.

7. Between General Assemblies, the General Secretary may

ask the Board to consult directly the National Sections by

postal or electronic voting instead of waiting for the next

General Assembly, except in matters related to the aim of the

Federation, the principal conditions for membership, and the

dissolution of the Federation.

 

Article 17.

The Advisory Committee may be consulted by the Board or

the General Secretary in order to advise them whenever

needed. Members of the Advisory Committee are proposed

by the National Sections to the General Secretary who may

then decide to propose them to the Board; if the Board

endorses their nomination, they might then be appointed by

the General Assembly without any time limit. The Advisory

Committee may count three to ten members.

IV. Membership Fees

 

Article 18.

The annual membership fees paid by the sections and by the

individual members are determined by the General Assembly

on proposition of the General Secretary.

 

Article 19.

All National Sections or all individual members not paying

one year's membership fees cannot participate in the activities

of the Federation, are not allowed to vote and cannot be elected

unless a specific clearance is exceptionally given by the

General Assembly.

 

Article 20.

Each national section or every individual member failing to

settle membership fees for three consecutive years will be

considered as having resigned. Re-entry will not be permitted

until the outstanding membership fees are settled.

 

Article 21.

In the case of dissolution of the Federation the balance of funds

will be paid to a worthy cinematic cause.

V. Further Regulations

 

Article 22.

The Federation may give the titles of "Honorary President",

"Honorary Vice-President" or "Honorary Member" of

FIPRESCI to persons who in its opinion appear to have

significant positions in the international cinema press. The

appointment is made by the General Assembly, on the

proposal of the Board.

 

Approved by the General Assembly in Bari, 2013

 

Upozornenie: Stanovy sa podľa pripomienok upravovali. Po doručení nového znenia ich vymenímne.

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.