O Oscara sa bude uchádzať Nedodržaný sľub

K hlavným aktivitám Slovenskej filmovej a televíznej akadémie – v rámci prezentácie slovenskej kinematografie na medzinárodných fórach – patrí rozhodnutie o návrhu slovenského filmu na cenu Akadémie filmových umení a vied (ďalej len „AMPAS“) v kategórii cudzojazyčný film.

Na výročnú cenu AMPAS môže byť prihlásený dlhometrážny film, ktorý mal verejnú premiéru medzi 1. októbrom 2008 a 30. septembrom 2009, prihlasujúca krajina musí mať prevažujúci počet hlavných tvorcov a originálny jazyk filmu musí byť iný ako anglický.

Členovia vyberali v období od 2. do 14. septembra z filmov, ktoré mali možnosť opätovne vzhliadnuť na Prehliadke slovenského filmu, ktorá sa uskutočnila 7. – 9. septembra:

Ako sa varia dejiny (réži. a P. Kerekes)

BRATISLAVAfilm (réžia J. Kroner)

Cinka panna (réžia D. Rapoš)

Malé oslavy (réžia Z. Tyc)

Posledná maringotka (réžia P. Beňovský)

Nebo, peklo... zem (réžia L. Siváková)

Nedodržaný sľub (réžia J. Chlumský)

Osadné (réžia M. Škop)

Pokoj v duši (réžia V. Balko)

Ženy môjho muža (réžia I. Vojnár)

Do hlasovania sa zapojilo 70 členov SFTA (z celkového počtu 118 členov, medzi ktorými sú aj čestní a zahraniční členovia). Z nich 43 (61,4% hlasov) hlasovalo za film Nedodržaný sľub, ktorý bude Slovensko reprezentovať vo výbere filmu na nomináciu na cenu pre cudzojazyčný film AMPAS.

Prezídium SFTA na svojom dnešnom zasadnutí konštatovalo, že do hlasovania sa zapojilo viac ako 50% členov a preto je hlasovanie členskej základne platné a definitívne.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.