Niekoľko poznámok k tvorbe Hajaa Mijazakiho

MIjazaki5 resizeVzhľadom na blížiace sa zaradenie Cesty do fantázie (Sen to čihiro no kamikakuši) do Projektu 100, považujem za potrebné prispieť svojou troškou do slovenského diskurzu o japonskom animátorovi Hajaovi Mijazakim. Slovenský internetový priestor je v tomto ohľade pomerne zaostalý, a tak sa budem na nasledujúcich riadkoch venovať jeho tvorbe trochu obšírnejšie. Vzhľadom na pomerne veľký rozsah jednotlivých textov k filmom, som sa počas písania rozhodol pristaviť sa bližšie len pri niektorých vybraných dielach, ktoré podľa mňa najlepšie vystihujú vývoj a základné témy režisérovej tvorby.

Od lietadiel k prvým vlastným projektom
Na úvod začnem obligátnym, suchým „výpočtom“ niekoľkých faktov z Mijazakiho života, ktoré však majú za úlohu pripraviť pôdu pre analýzu a rozšíriť kontext. Hajao Mijazaki sa narodil 5. januára v roku 1941 v Tokiu. Po svojom otcovi, riaditeľovi rodinnej leteckej spoločnosti Mijazaki Airlines, zdedil lásku k lietaniu, čo sa neskôr odrazilo vo viacerých jeho filmoch. Animovaný film mu učaroval až v roku 1958, keď na vyššej strednej škole uvidel prvý farebný celovečerný japonský animovaný film Príbeh bieleho hada (Hakuja den). Svoju kariéru začal v roku 1963 ako MIjazaki2 resizeanimátor v štúdiu Toei Douga, kde sa zoznámil so svojim celoživotným priateľom a kolegom Isaom Takahatom. V roku 1968 sa najskôr podieľal na jeho filme Hols: Princ slnka (Taijó no ódži: Horus no daibóken), následne začali spoločne pracovať pre spoločnosť A Pro, neskôr tiež spolupracovali na niekoľkých epizódach seriálu Lupin III. a predovšetkým spoločne vytvorili krátke animované filmy Panda a malá panda (Panda kopanda), kde sa prvý krát objavujú typické Mijazakiho témy – zameranie na duševný svet mladého dievčaťa, milý, silný a huňatý spoločník a stret ľudského a prírodného sveta.

Obdobie 70. rokov bolo pre anime  priemysel plné veľkých zmien. Nárast vplyvu televízie, pokles počtu divákov a úpadok veľkých štúdií, znamenal aj pokles produkcie animovaných kinofilmov a počtu animátorov. To malo za následok presun mladých režisérov do televízie a vznik nových štúdií, v ktorých neplatil silný hierarchický systém a otvoril sa priestor pre experimentovanie. Celá situácia tak paradoxne vyplynula do obdobia známeho ako Druhý zlatý vek japonského filmu. S tým súvisí aj veľký zlom v Mijazakiho kariére, ktorým je rok 1978 a prvý vlastný seriál Conan, chlapec z budúcnosti (Mirai Šónen Conan). Ten predstavuje druhú podstatnú líniu jeho tvorby, v ktorej je dôraz kladený na ekologické témy v post-apokalyptických svetoch, nepoučiteľnosť ľudstva, využívanie žánru steampunk a detí ako záchrancov života.

Mijazakiho filmy sú až prekvapivo silne ovplyvnené európskou kultúrou a rozprávačskou tradíciou. Jeho hrdinovia poväčšine bývajú zasadení do stredovekých štvrtí európskych miest, čomu sú prispôsobené aj kostýmy. Jeho príbehy sú silne inšpirované antickou mytológiou (Naušika je postava z Homérovej Odysei) i európskou literatúrou (Arsene Lupin, Sherlock Holmes a pod.). Z toho tiež vyplýva jeho obľuba v silných, výrazne dramatických a kauzálne vystavaných príbehoch, využívaní harmonických kompozícií a, na japonské pomery, aj realistickejšej kresby. Z toho dôvodu je často považovaný skôr za autora medzinárodného, než výsostne japonského. To rozhodne nemôžem poprieť, ale domnievam sa, že Mijazakiho výrazný komerčný a festivalový úspech je zapríčinený aj exotickosťou japonského mytologického a spoločenského „podložia“, z ktorého jeho filmy výrazne čerpajú.

Naušika z veterného údolia (Kaze no Tani no Naušika)

Mijazaki3 resizeNaušika je prvým autorským (námet, scenár, réžia) celovečerným filmom Hajaa Mijazakiho a zlomom v jeho kariére i v japonskom anime. Vďaka veľkému komerčnému úspechu mohli Mijazaki s Takahatom založiť štúdio Ghibli a súčasne ukázali ďalším tvorcom, že aj formálne hravý a sofistikovaný animovaný film môže byť finančne úspešný. Mijazakimu sa v Naušike podarilo vytvoriť svojbytný fiktívny svet, v ktorom ľudská chamtivosť a nenávisť premenila ekosystém na neobývateľnú toxickú planinu. Pomerne lineárny a zrozumiteľný dej čerpá svoju silu z japonských mýtických koreňov. Predovšetkým tu vidíme svet a dobro ako harmonický stav s božskými silami v prírode a zlo, ako nevedomosť zaslepene ničiaca tento princíp. Tu si teda treba uvedomiť, že Mijazakiho enviromentalizmus vyplýva zo starších mýtických koreňov a len ťažko ho môžeme porovnávať s racionálnym strachom spoločnosti rozdelenej dualizmom kresťanstva na subjekt – objekt. Šintoistické prepájanie mýtického, respektíve fantastického s každodenným a božstvá nachádzajúce sa všade okolo nás, sú pevnou súčasťou ekosystému Mijazakiho sveta.

Mijazakiho téma globálnej katastrofy a neobývateľnej krajiny má takisto svoj pôvod v japonskej histórii. Hirošima a Nagasaki sa v japonskej kultúre stali pevnými symbolmi zmaru a dlhodobo zamoreného prostredia. V japonských príbehoch tak často môžeme vidieť (post)apokalyptické svety, v ktorých sa príroda v podobe zmutovaných monštier „vzbúri“ proti ľuďom (Godzilla). V mnohých kaiju filmoch je dokonca človek postavený do role pasívneho pozorovateľa súbojov medzi monštrami. Podobné je to aj v Naušike. Hlavná hrdinka na konci filmu objaví samoregenerujúcu sa podstatu prírody a význam jedovatých rastlín pre detoxikáciu pôdy. Takisto vietor vanúci od mora a prinášajúci očistu je inšpirovaný veľkým významom tajfúnu v Japonsku (napríklad slávny tajfún Kamikaze). Človek je tu tak postavený do pasívnej, respektíve deštruktívnej role.

V súvislosti s tým je zaujímavé zamyslieť sa aj nad hlavnými hrdinkami filmu – Naušikou a Kušanou. Zatiaľ čo Naušika je vo vzťahu k prírode pasívna a ochranárska (stelesňuje princíp jin), Kušana je aktívna a deštruktívna (jang). Tak ako ani v taoizme, ani tu však neplatia tieto kategórie absolútne a navzájom sa prestupujú. Z toho tiež pramení ambivalentnosť akéhokoľvek konania Mijazakiho postáv.

Môj sused Totoro (Tonari no Totoro)

MIjazaki4 resizeLíniu tvorby začatú  už Pandou a malou pandou ďalej rozvíja snímka Môj sused Totoro. Zatiaľ čo Naušika z veterného údolia, poprípade neskoršia Princezná Mononoke, je svojou krutosťou a dobrodružným príbehom určená skôr pre dorast, Môj sused Totoro je nekonfliktný, permanentne veselý a, v spôsobe distribuovania informácií, detsky úprimný. Rozdiel je tiež v spôsobe výstavby fiktívneho sveta. Zatiaľ čo vyššie zmieňované filmy sa odohrávajú vo fantastických svetoch, kde hrdinky riešia prakticky celosvetové problémy, v Totorovi vidíme realitu simulujúci svet a každodenné problémy všedných ľudí, do ktorých len nebadane prenikajú nevšedné prvky. Fiktívne svety Mononoke či Naušiky sú teda sebestačné a na našom svete viac-menej nezávislé a od začiatku ich tak aj prijímame. Na druhú stranu Totorov svet ponúka dve možnosti čítania. Buďto prijmeme fantazijné prvky ako bežnú súčasť zobrazenej reality, alebo môžeme v duchu európskej naratívnej tradície označiť Totora, mačkobus a ďalšie milé a huňaté tvory za výplod fantázie ústredných detských predstaviteliek. Ako som však upozorňoval už v predchádzajúcej kapitole, šintozimus, z ktorého Mijazaki čerpá, prepájanie každodennosti a fantázie „povoľuje“. Zároveň tiež prezentuje víziu toho, že svet prírody je v podstate našim susedom.

Súčasne s tým je zaujímavé nazrieť na film aj z pohľadu konfucianizmu, ktorý striktne zadeľuje role v japonskej spoločnosti. V tomto prípade ide o vzťah mladšej a staršej sestry, ktorý sa vo filme mení na vzťah dcéry a matky. Dlhodobo absentujúca figúra matky zapríčinila, že staršia Sacuki začala preberať rolu „dospelej ženy“, ktorá sa stará o plynulý chod domácnosti a nekonfliktné detstvo mladšej Mei. To v príbehu prirodzene vyplýva do udalostí týkajúcich sa „suseda“ Totora. Zatiaľ čo detstvo si užívajúca Mei Totora okamžite vidí a hneď sa s ním začne priateliť, Sacuki kvôli svojmu dospelému správaniu, zodpovednosti a množstvu povinností spočiatku po Totorovej spoločnosti len túži a nedokáže prijímať fantastické prvky tak samozrejme. Z tohto pohľadu tak Mijazaki oslavuje detskú fantáziu a bezstarostnosť v kontraste s dospeláckym svetom. Aj keď je jasné, že Môj sused Totoro je určený primárne pre deti, poučenie prináša paradoxne práve dospievajúcim a dospelým. Súčasne tiež ešte výraznejšie poukazuje na nezmyselnosť škatuľkovania sveta na akýsi subjekt a objekt.

Princezná Mononoke (Mononoke Hime)
Ďalším obrovským komerčným a festivalovým úspechom a zlomom v Mijazakiho tvorbe je film Princezná Mononoke. Ten otvoril štúdiu Ghibli cestu do amerických kín (vďaka zmluve so štúdiom Walt Disney), priniesol nomináciu na Oscara, ale aj ďalší prelom v Mijazakiho filmovom univerze. Zmena nastala predovšetkým v tom, že šintoistické motívy boli dané ešte výraznejšie do popredia. Lesní bohovia sú tu priamo zobrazovaní a boj medzi ľudským a prírodným je základným konfliktom filmu. Tak ako v šintoizme aj v Princeznej Mononoke môže mať každá vec prírody svoje kami („ducha“), napríklad hory, rieky, zvieratá a podobne. Božstvá stelesňujúce samotnú prírodu sú až desivo reálne a môžu ľuďom ubližovať. Ústredný konflikt má svoje korene opätovne v japonskej histórii. V období Muromači, do ktorého je dej filmu zasadený, mal rozvoj zen budhizmu za následok šírenie myšlienok zameraných na kultiváciu prírody (viď. zenové záhrady). V istom zmysle sa tak práve s príchodom a mimoriadnym rozvojom zen budhizmu v Japonsku začal meniť vzťah Japoncov ku prírode od animistického zbožšťovania smerom ku objektivizácii.

Ešte výraznejšie ako v Naušike sa tu tiež prejavuje ambivalentnosť postáv a nejednoznačnosť emócií, či vzniknutých frakcií. V Mijazakiho fiktívnom svete už neexistujú dve polarity, ale celé spektrum vzťahov. V centre tohto spektra i rozprávania stojí Ašitaka, ktorý sa snaží prinášať harmóniu do konfliktných situácií. Jednotlivé frakcie vo filme sa naopak snažia hájiť predovšetkým svoje záujmy, a tak dochádza ku konfliktom nielen medzi ľuďmi a prírodou, ale aj medzi diviakmi a vlkmi, či posádkou pevnosti a banditami. Na rozdiel od Naušiky tu neexistuje mocná harmonizujúca bytosť. Nie je ňou ani jelení boh, keďže ten očividne nezaručuje mier a symbiózu. Neschopnosť dosiahnutia symbiózy najlepšie dokazuje záverečný rozchod Ašitaka a San. Na rozdiel od Susan J. Napier však v tomto záverečnom akte nevidím zohľadnenie multikulturalizmu, ale skôr typický, konfucianizmom ovplyvnený naratív, pre ktorý je neschopnosť dosiahnutia mileneckého vzťahu typickým prostriedkom ako vyvolať v divákovi emócie poukázaním na nemožnosť obídenia striktného usporiadania spoločnosti.

Mijazaki resizePodobné je to aj v poňatí samotných postáv. Tie nepredstavujú jednoznačné dobro ani zlo. Najviac viditeľné je to v postave pani Eboši, ktorá je síce voči lesným bohom v konflikte, avšak vo vnútri svojej pevnosti napríklad pomáha malomocným a stará sa o poriadok a bezpečnosť. San sa pre zmenu mení na neľútostnú bojovníčku, ktorú prvýkrát vidíme ako osobu pokrytú krvou. Obraz žien bojovníčok či veliteliek v japonskej histórii (aj v už zmienenom období Muromači) pritom nie je až taký neobvyklý a najmä v predbudhistickom období bola japonská žena vo viac-menej rovnoprávnej pozícii voči mužovi. Mijazaki je však napokon až prekvapivo zmierlivý aj čo sa týka technologického pokroku, ktorý vníma ako nevyhnutný (Eboši sľubuje, že znovu vybuduje pevnosť a Ašitaka zostáva pri nej).
Ďalším novým prvkom v Mijazakiho filmoch, ktorý úzko súvisí s odstraňovaním polarít, je schopnosť metamorfózy u jelenieho boha a démonov. Obe bytosti sú amorfné a prinášajú zmenu. Zatiaľ čo démoni prinášajú len deštrukciu, jelení boh prináša pozitívne i negatívne zmeny (tráva pod jeho kopytami narastie a potom zvädne). Tieto systematické premeny majú pre zmenu svoj základ v budhistickej tradícii. Medzi základy budhistického učenia patrí tvrdenie, že nič na svete nie je pevné a stále. My sami nie sme tí istí ľudia, akými sme boli pred desiatimi rokmi alebo dokonca pred desiatimi minútami. Z toho dôvodu sú rozličné metamorfózy pevnou súčasťou japonských príbehov i anime. Tento prvok sa však v Mijazakiho tvorbe naplno rozvinul až v nasledujúcom filme.

Cesta do fantázie (Sen to Čihiro no kamikakuši)

Kriticky najoslavovanejším a finančne i festivalovo najúspešnejším Mijazakiho filmom je Cesta do fantázie. Tá sa už skoro celá odohráva vo svete šintoistických božstiev, ešte výraznejšie využíva budhistické metamorfózy i konfucianizmus vo vzťahoch. Vo svojej podstate je teda Cesta do fantázie vyvrcholením vyššie popisovaných motívov a „najjaponskejším“ Mijazakiho filmom. Čo sa týka šintoizmu, vo filme sa stretávame s celou plejádou najrôznejších kami, ktoré sa chodia regenerovať do kúpeľov. Tie sú zároveň silne napojené na „realitu“. Jedna z hlavných postáv, Haku, napríklad v minulosti býval riekou, do ktorej Čihiro kedysi spadla. Podobné prepojenie medzi „realitou“ a svetom „božstiev“ môžeme badať aj v jednom z mimoriadne špinavých Bohov, z ktorého vytiahnu obrovské množstvo ľudského odpadu. Rodičia Čihiro sa pre zmenu v úvode premenia na prasce. Realita aj fantázia sú v Ceste do fantázie pevne prepojené a explicitne dávané do popredia. Opätovne by sme pritom mohli hovoriť o možnosti, že sa to celé odohráva len vo fantázii Čihiro (čomu by zodpovedal aj preklad názvu), avšak táto možnosť je vo vzťahu k podstate filmu nedostatočná.

Ešte častejšie a explicitnejšie sú v Ceste do fantázie využívané aj metamorfózy. Pokým v Princeznej Mononoke bola táto schopnosť vyhradená len pre tie najmocnejšie bytosti, v Ceste do fantázie je už podstatou prakticky všetkých postáv. V tomto decentralizovanom svete neexistuje akýsi Boh, zaisťujúci poriadok a všetky bytosti podliehajú zmene. Budhizmus a šintoizmus tu tak splynuli v pevnú a neoddeliteľnú jednotu, akou sú aj v základoch japonskej spoločnosti. Tomu Mijazaki prispôsobil aj rozprávanie, v ktorom už absentuje akýkoľvek jednoznačný konflikt. Detskú priamočiarosť Môjho suseda Totora a súboj polarít Naušiky a z časti i Princeznej Mononoke nahradila amorfná nejednoznačnosť a neustále premeny vzťahov i tvarov. Jubaba, jej syn a ani jej sestra napokon vôbec nie sú až také zlé, ako sa na prvý pohľad javia.

Súčasne ešte výraznejšie ako Môj sused Totoro dáva do popredia pevné konfuciánske vzťahy v zobrazenom „mikrosvete“. Pokiaľ napríklad Čihiro požiada Jubabu o prácu, tá jej nemôže nijakým spôsobom ublížiť. Práca pre spoločnosť alebo väčší celok sa tu tak stáva tým najdôležitejším prvkom v celých kúpeloch, čím film explicitne poukazuje na konfuciánske zásady. Zároveň sú jednotlivé funkcie v hoteli pevne hierarchicky usporiadané, avšak s „rodinnými“ vzťahmi na pracovisku, čím pripomínajú všednú japonskú firmu.

Ako si teda môžeme všimnúť, Mijazakiho tvorba sa vyvíjala až smerom ku Ceste do fantázie, ktorá v sebe všetky majstrove motívy kombinuje a vytvára z nich najjaponskejšie a, pre našinca, azda aj tak trochu najradikálnejšie dielo. Minimálne sa v tomto filme mytologické a náboženské základy, na ktorých Mijazakiho tvorba stojí, vyjavujú najexplicitnejšie. A podľa mňa sa práve preto stala Cesta do fantázie najúspešnejším Mijazakiho dielom.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.