Vysvetlenie na všetko (Magyarázat mindenre)

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vysvetlenie na všetko 1Oceňovaný maďarský režisér Gábor Reisz prichádza so svojim tretím celovečerným filmom Vysvetlenie na všetko, pričom sa opäť nevyhýba aktuálnym a pálčivým témam súčasnej maďarskej spoločnosti. O tom, že si film všimli aj v zahraničí môže svedčiť špeciálne ocenenie Orizzonti na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, rovnako ako aj hlavné ocenenie na Chicagskom medzinárodnom filmovom festivale. Napriek tomu, že je snímka zasadená do maďarských reálií, témy, ktorými sa film zaoberá, možno preniesť do ľubovoľnej, politicky rozdelenej, krajiny sveta.

V fragmentárne vystavanom filme Vysvetlenie na všetko sledujeme udalosti z rôznych perspektív, čo značí absenciu chronologického rozprávania, keďže sa v niektorých momentoch musíme vrátiť nazad, aby sme nazreli na problematiku aj z iného uhla pohľadu. Za ústredné postavy však môžeme považovať maturanta Ábela, jeho konzervatívne zmýšľajúceho otca Vysvetlenie na všetko 2Györgyho a liberálne orientovaného učiteľa Jakaba. Neskôr sa do rozprávania zamieša aj karieristická novinárka Erika, ktorá uvedie dramatické udalosti do pohybu a vyhrotí už beztak napätú situáciu.

Ábel je pomerne jednoduchý chlapec, možno nie je najhorším študentom, no história nepatrí medzi jeho obľúbené predmety. Jeho vzťah k histórii zhoršuje ešte aj učiteľ Jakab, odporca orbánovskej politiky a strany Fidesz, ku ktorej sa ako hrdý člen hlási Ábelov otec György. Situáciu komplikuje takisto fakt, že sa už Jakab s Györgym pochytili na jednom z rodičovských združení, a tak je teda Ábel u Jakaba nadobro zapísaný ako syn proorbánovského národniara. V takejto atmosfére sa schyľuje k maturitám a dlho skrývaná nevraživosť medzi žiakom a jeho učiteľom sa prediera na povrch.

V deň maturít sa Ábel dostaví na skúšky nepripravený, a tak zo seba nevydá ani hlások. Po tom, čo si uvedomí, že si na starom obleku nechal pripnutú maďarskú trikolóru, a Jakab na ňu nevinnou otázkou upriami pozornosť, pred otcom Györgom Vysvetlenie na všetko 3predstavuje verziu, v ktorej, ako dôvod neúspechu pri jeho maturitných skúškach, uvádza práve tento národniarsky symbol. Otec tejto verzii uverí, informáciu šíri ďalej, až kým sa nedostane k mladej novinárke Eve, ktorá sa tejto nafúknutej bubliny chopí a škandál je na svete.

Gábor Reisz v snímke poukazuje na politicky rozdelenú maďarskú spoločnosť, na nenávisť plynúcu z oboch politických pólov – konzervatívneho aj liberálneho, a uvažuje nad tým, ako táto vyhranenosť zasahuje do spoločenského života mladšej i staršej generácie. Tento politický konflikt napokon nie je prítomný iba vo vnútri Maďarska, no presúva sa aj do Európy samotnej, v ktorej je, následkom politicky nepohodlného Viktora Orbána, Maďarsko považované za problematickú krajinu v rámci Európskej únie. Vysvetlenie na všetko 4Toto odstrkávanie Maďarska pociťujú citlivo konzervatívne naladení predstavitelia maďarskej spoločnosti, ako napríklad György, pohŕdajúci predstaviteľmi Európskej únie za ich neprívetivý postoj k jeho vlasti, ale aj liberáli, ako Jakab, ktorí vinia krajinu za nedostatočné prozápadné smerovanie, ba Jakab zachádza tak ďaleko, že označuje Orbána a jeho režim za diktátorský. Niet teda divu, že sa mladý Ábel, vedomý si týchto Jakabových postojov, cíti v blízkosti učiteľa nepríjemne.

Aj keď film vo svojej podstate vyznieva protiorbánovsky a režisér vládnu stranu nijak nešetrí, cieľom nie je útočiť na konzervatívne zmýšľajúcich ľudí, ani dehonestovať národniarov ako György, keďže režisér sa skôr snaží poukázať na spoločenský rozkol, na všeobecnú nenávisť v spoločnosti, ktorá vyviera z odlišných politických presvedčení. Akoby bol politický názor smerodajný v medziľudských vzťahoch, akoby sa už tieto dva politicky znepriatelené tábory nedokázali spolu rozprávať, Vysvetlenie na všetko 5pretože politika sa čoskoro dostane na pretras a pokazí všetko, vrátane dobre sa rozvíjajúcej konverzácie.

Film Vysvetlenie na všetko sa môže pochváliť výbornými civilnými výkonmi hlavných predstaviteľov a schopne vystavaným scenárom, vďaka ktorému dokážu aj tieto komplikované politické témy udržať divákovu pozornosť po dlhú 150 minútovú stopáž. Na záver treba povedať, že práve Vysvetlenie na všetko je dobrou ukážkou, ako by mal vyzerať kvalitný politicky orientovaný film súčasnosti, ktorý nechce moralizovať ani vyzdvihovať jednu stranu nad druhou, a nesnaží sa ani agresívnym spôsobom ovplyvňovať divákov politický názor. Ponúka však dôvod na zamyslenie sa, akú úlohu zohráva politika v rámci medziľudských vzťahov a dokedy je možné pestovať politickú nenávisť v rámci súdobej (nielen maďarskej) spoločnosti. Ako aj u nás, odpoveď na poslednú otázku je zatiaľ neznáma.

Vysvetlenie na všetko 6Vysvetlenie na všetko (Magyarázat mindenre), Maďarsko / Slovensko, 2023
Dĺžka: 151 minút
Réžia: Gábor Reisz
Scenár: Gábor Reisz, Éva Schulze
Kamera: Kristóf Becsey
Hudba: Gábor Reisz
Strih: Vanda Gorácz, Gábor Reisz
Zvuk: Richard Fulek, Péter Balogh
Scénografia: Zsófia Tasnádi
Produkcia: Júlia Berkes
Hrajú: István Znamenák, András Rusznák, Krisztina Urbanovits, Eliza Sodró, Lilla Kizlinger, Dániel Király, Gergely Kocsis, Tamás Fodor, Péter Tarján, Péter Szeiler, Tünde Bacskó, Bálint Szimler (menej)
Distribúcia: Filmtopia
Premiéra v SR: 21. marca 2024
Foto: Filmtopia

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.