Darujte nám 2 % z dane z príjmu

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

OZ Filmpress.sk je nekomerčný, nebulvárny, objektívny filmový portál, ktorého cieľom je prinášať informácie a názory o slovenskom a svetovom filme. Časopis je atraktívny pre odborníkov, filmových profesionálov i bežných čitateľov. Aby sme však mohli získavať nových fundovaných autorov, najmä pre recenzovanie filmov a zaujímavosti z domácich i medzinárodných festivalov a uverejňovať stále kvalitné informácie, potrebujeme rozšíriť náš malý rozpočet. Vzhľadom na to, že sme nezisková organizácia nemáme veľa možností na koho sa obrátiť o podporu.
Aby sme mohli aj naďalej prinášať lepšie informácie a realizovať naše nápady a vylepšovať náš internetový portál venujte nám 2_ zo svojich daní z príjmu.
Ďakujeme.

Postup a naše údaje

Forma postupu závisí od toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba.

Zamestnanec:

môže poukázať 2_ (alebo 3_ a to v prípade ak zamestnanec odpracoval u prijímateľa 40 dobrovoľníckych hodín. Do 15.2.2017 treba požiadať zamestnávateľa o Potvrdenie o príjmoch a daniach. Vyhlásenie o poukázaní 2_ dane spolu s Potvrdením treba odovzdať alebo poslať na svoj Daňový úrad – do 30.4.2017. Minimálna poukázaná suma 3,32 €.
Postup krokov: Pre zamestnancov

Fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie:

Vyplňte si daňové priznanie. SZČO môže poukázať 2_. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2_ (3_) z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna poukázaná suma 3,32 €.
Postup krokov: Pre fyzické osoby

Právnická osoba:

Právnické osoby môžu poukázať 1,5_ (resp. 2_) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa (čiže nás) je 8,30 eur. Postup krokov: Pre právnické osoby

Naše údaje (prijímateľ)

Názov: FilmPress.sk
Reg. MVSR VVS/1-900/90-3422
Adresa sídla: Čsl.parašutistov 15,  831 03 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 42172659
DIČ: 2023200993
Č.ú.: Biznis účet VÚB – 3178361157/0200
VÚB IBAN: SK8402000000003178361157

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.