Kalendár filmových výročí – máj 2024

4. 5. 1924 Mária Lamačková († 29. 1. 2006) - strihačka zvuku - nedožitých 90 rokov
† 5. 5. 2019 Igor Dobiš (nar. 8. 8. 1941) -  režisér, scenárista - 5 rokov od skonania
6. 5. 1929 Miloslav Kubík († 2. 3. 2013) - režisér - nedožitých 95 rokov
7. 5. 1949 Valéria Takáčová - režisérka, animátorka - 75 rokov
8. 5. 1934 Július Mladý († 30. 6. 1997) - hlavný osvetľovač - nedožitých 90 rokov
10. 5. 1934 Štefan Kvietik - herec - 90 rokov
10. 5. 1949 Jozef Šimonovič ml. - herec - 75 rokov
11. 5. 1944 Juraj Galvánek - kameraman - 80 rokov
† 11. 5. 2019 Mária Solanová (nar. 16. 7. 1933) - scenáristka - 5 rokov od skonania
12. 5. 1939 Ria Paldiová - herečka, rozhlasová režisérka - 85 rokov
† 12. 5. 2019 Ján Valentík (nar. 22. 8. 1940) - herec - 5 rokov od skonania
14. 5. 1954 František Výrostko - herec - 70 rokov
† 15. 5. 2014 Viera Mikulášová-Škridlová (nar. 13. 3. 1924) - dramaturgička, scenáristka - 10 rokov od skonania
16. 5. 1974 Noro Držiak - režisér, animátor - 50 rokov
17. 5. 1924 Magdaléna Robinsonová († 24. 7. 2006) - fotografka - 100. výročie narodenia
17. 5. 1974 Zuzana Fialová - herečka - 50 rokov
18. 5. 1944 Martin Porubjak († 27. 3. 2015) - dramaturg, divadelný a televízny režisér - nedožitých 80 rokov
19. 5. 1954 Zdena Studenková - herečka - 70 rokov
21. 5. 1949 Ján Oparty - režisér, producent, pedagóg - 75 rokov
21. 5. 1974 Patrik Pašš ml. - režisér, animátor, pedagóg - 50 rokov
† 22. 5. 2019 Dušan Mitana (nar. 9. 12. 1946) - spisovateľ, scenárista - 5 rokov od skonania
23. 5. 1929 Daniel Michaelli († 7. 11. 1980) - režisér, dramaturg, herec - nedožitých 95 rokov
23. 5. 1949 Vladimír Durdík ml. († 9. 3. 2003) - herec - nedožitých 75 rokov
25. 5. 1939 Štefan Šváňa († 17. 8. 2015) - zvukový majster - nedožitých 85 rokov
27. 5. 1924 Ladislav Chudík († 29. 6. 2015) - herec - 100. výročie narodenia
27. 5. 1939 Alta Vášová - spisovateľka, dramaturgička, scenáristka - 85 rokov
27.5.1964 Tomáš Čepek - režisér, animátor - 60 rokov
28. 5. 1929 Ivan Rumanovský († 5. 12. 2001) - režisér, filmový historik - nedožitých 95 rokov
28. 5. 1944 Ľubomír Vajdička - divadelný a televízny režisér - 80 rokov
29. 5. 1929 Ján Géc († 27. 4. 1996) - herec - nedožitých 95 rokov
29. 5. 1949 Marta Rašlová herečka 75 rokov
30. 5. 1974 Marek Šulík režisér, dokumentarista 50 roko
† 31. 5. 2019 Silvia Petöová (nar. 2. 9. 1968) herečka 5 rokov od skonania
zdroj: interná publikácia Slovenského filmového ústavu (SFÚ)
Kalendár filmových výročí 2021, ktorú zostavila Renáta Šmatláková

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.