Darujte nám DVE PERCENTÁ

dve_percentaNenechajte štátnych úradníkov, aby za vás rozhodli, kam poputujú dve percentá z daní, ktoré ste odviedli za uplynulý rok. Každý platca daní má právo presne určiť, komu pomôže sumou vo výške 2 _ odvedených daní.

FILMPRESS.SK vám už tretí rok prináša čerstvé filmové informácie, správy, reportáže z festivalov, rozhovory a recenzie. Dovedna viac než 1 269 článkov od popredných slovenských filmových novinárov ako sú Nina Hradiská, Elena Ťapajová, Viera Langerová, Alena Gašparovičová, Emília Kincelová, Jaroslav Hochel, Viliam Jablonický, Štefan Vraštiak, Miloš Ščepka a ďalší.

Editori aj autori svoju prácu vykonávajú zdarma, bez nároku na plat či honorár. No i tak si fungovanie FilmPress.sk vyžaduje náklady (webhosting, dizajn, údržba), ktoré zatiaľ editori, združení v občianskom združení FilmPress.sk hradia z vlastného vrecka.

Pretože chceme obsah (i formu) zdokonaľovať, ponúkať vám pestrejšie a atraktívnejšie články, nezaobídeme sa bez materiálnej pomoci.

Ak vás naše stránky zaujali a chcete prispieť k ich rastu, môžete nám účinne pomôcť aj poukázaním dvoch percent z ročného zúčtovania vašich daní.

Nebojte sa, nie je to také zložité, ako to znie.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

1. Ak ste zamestnaní, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Stiahnite si formulár „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ z internetovej stránky http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5729

3. Vytlačte a vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte rok 2010, vaše meno, rodné číslo, bydlisko, naše zúčtovacie dáta a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Údaje o prijímateľovi:

Občianske združenie FilmPress.sk, reg.: MV SR VVS/1-900-34223

FilmPress.sk, o.z, Čsl. parašutistov 15, 831 03 Bratislava

IČO: 42172659

Bankové spojenie: 2927826894/1100 Tatra banka a.s.

4. Najneskôr do 30. apríla 2011 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Vopred všetkým ďakujeme.

 

Váš

FilmPress.sk

  

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.