Karlové Vary uvedú film Eduarda Grečnera Drak sa vracia

K2023logo resizeSlovenská kinematografia bude mať na tohtoročnom 57. ročníku MFF Karlove Vary mimoriadne bohaté zastúpenie. Popri viacerých súčasných dielach bude v sekcii Návraty k prameňom uvedený za osobnej účasti režiséra digitálne reštaurovaný film Eduarda Grečnera Drak sa vracia (1967). V rovnakej sekcii bude mať svetovú premiéru aj nový dokument Pravda je to najdôležitejšie (2023), ktorý o Grečnerovi nakrútil debutujúci režisér Maroš Brázda. MFF Karlove Vary sa koná od 30. júna do 8. júla.

Film Drak sa vracia je balada o láske, nenávisti a hľadaní cesty z osamelosti. Rozpráva dramatický príbeh uzavretého a neprístupného hrnčiara Martina Lepiša, ktorého okolie považuje za pôvodcu niektorých živelných pohrôm. Na základe falošných udaní stratil ženu, dom aj slobodu. Po rokoch sa vracia do Draksavracia resizerodnej dediny, no minulosť nemožno prekonať. Priepasť, ktorá delí hrnčiara od dedinčanov, je priveľká a ani statočný čin mu nevráti dôveru a miesto v dedinskej pospolitosti.

Eduard Grečner nakrútil film Drak sa vracia podľa rovnomennej novely Dobroslava Chrobáka, ide o jeho tretí celovečerný film. Podľa rešpektovaného britského filmového kritika Petra Hamesa, ktorý sa venuje východoeurópskej i stredoeurópskej kinematografii a v minulosti na festivale v Karlových Varoch predstavil svoju publikáciu Best of Slovak Film 1921 – 1991, je Grečnerov film „prienikom moderného umenia a ľudovej kultúry a zároveň večnou baladou o podstate života“. Karlovarský festival snímku uvádza v sekcii Návraty k prameňom ako podobenstvo o pudovej ľudskej nenávisti, ktorá si neraz vyberá nevinnú obeť, a surovú scénu záchrany dobytka z horiaceho lesa charakterizuje ako ukážku majstrovstva filmového umenia.

V sekcii Návraty k prameňom sa vo svetovej premiére premietne aj dokumentárny film Maroša Brázdu Pravdajetonajdolezitejsie resizePravda je to najdôležitejšie (2023). Prináša portrét Eduarda Grečnera ako človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Grečner vo filme hovorí o svojich ideových a estetických východiskách, o zmysle a poslaní umenia, o realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou aj o príkoriach, ktorým sa rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis na úkor svojich postojov a vlastného svedomia. Brázda filmom o Grečnerovi debutuje, nakrútil s ním už dokument, ktorý sa stal bonusom blu-ray vydania filmu Drak sa vracia v prestížnom anglickom vydavateľstve Second Run.

V Hlavnej súťaži karlovarského festivalu sa vo svetovej premiére predstavia dve slovenské minoritné koprodukcie. Dráma Citlivý človek (2023) zobrazuje príbeh otca a syna na ceste dystopickou krajinou, ktorú na základe oceňovaného románu Jáchyma Topola nakrútil režisér Tomáš Klein. Pútavý detektívny film Matěja Chlupáčka Úsvit (2023) sa odohráva v roku 1937 pred vojnou a ponúka empaticky ľudský prístup riešenia kontroverzného prípadu. V súťaži Proxima, ktorá dáva priestor modernej filmovej tvorbe z celého sveta, festival vo svetovej premiére uvedie film Alberta Hospodářského Brutální vedro (2023), ide o magicko realistický obraz sveta s katastrofickou premisou.

Až tri filmy sú zaradené do sekcie Zvláštne uvedenie. Slovensko bude vo svetovej premiére reprezentovať kreatívny dokument Roberta Kirchhoffa Všetci ľudia budú bratia (2023) o Alexandrovi Dubčekovi – politika predstavuje ako osobnosť, ktorá je v našej spoločnosti stále živá, ale aj nepoznaná. Dubček podľa Kirchhoffa k sebe ako magnet priťahuje prívržencov, obdivovateľov aj kritikov a vo filme reflektuje spor absolutizmu s relativizmom, elitárstva s ľudovosťou, povojnovej doby s radosťou i socializmu s víziou. Sekcia ponúkne aj dve slovenské minoritné snímky, a to Hadí plyn (2023) Davida Jařaba vo svetovej premiére a Bod obnovy (2023) Roberta Hloza v európskej premiére.

Významne bude slovenskú kinematografiu na festivale v Karlových Varoch reprezentovať aj formálne vynachádzavý film Nablízko (2022) Moniky Zblizka resizeMahútovej, ktorá sa dostala do sekcie Prvé podanie medzi desať vybraných mladých európskych režisérov a režisérok nastupujúcej generácie. Jej absolventský film sleduje puto matky a dospievajúcej dcéry s pochopením a jemným humorom a festival ho uvedie vo svetovej premiére. V sekcii Horizonty sa predstaví celovečerný animovaný film režisérskej dvojice Tibor Bánóczki a Sarolta Szabó White Plastic Sky (2023, s predchádzajúcim názvom Umelohmotné nebo), ktorý mal svetovú premiéru na Berlinale, do sekcie Imagina je zaradený animovaný film Electra (2023) Darie Kashcheevy, uvedený vo svetovej premiére na MFF Cannes, a do programu Pragueshorts ve Varech sa dostal animovaný film Zuza v záhradách (2022) Lucie Sunkovej, ktorý vo svetovej premiére uviedol vlaňajší festival v Berlíne.

V programe pre filmových profesionálov bude Slovensko zastupovať viacero pripravovaných filmových projektov. V prezentácii Works in Development – Feature Launch, ktorú karlovarský festival organizuje v spolupráci s medzinárodnou platformou MIDPOINT Institute, je zaradený Let z Kábulu režisérky Sahray Karimi a producentky Wandy Adamík Hrycovej. Každoročný Works in Progress ponúka prierez najnovšou filmovou produkciou krajín strednej a východnej Európy, Balkánu, bývalého Sovietskeho zväzu, západnej Ázie a severnej Afriky. Tento rok predstaví koprodukčné projekty Redakcia Romana Bondarchuka, Ešte nie som, kým chcem byť Kláry Tasovskej a Tá druhá Marie-Magdaleny Kochovej. V novom programe First Cut+, vytvorenom na zvýšenie konkurencieschopnosti a predajnosti celovečerných filmov, sa predstaví pripravovaný film Zdeňka Jiráského Už ťa nemám rád.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.