Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2011

(Prinášame skrátenú verziu správy)

Audiovízia resizeNa rovnakom mieste sme minulý rok vyslovili nádej, že efekt podpory z Audiovizuálneho fondu sa naplno prejaví až v roku 2011. S radosťou môžeme konštatovať, že sme sa nemýlili. V minulom roku vzniklo jedenásť dlhometrážnych filmov - sedem hraných, tri dokumentárne a jeden animovaný (z celkového počtu boli tri filmy minoritné koprodukcie). Zaznamenali sme aj „štatistický“ efekt, so stúpajúcim počtom vyrobených titulov sa zvyšuje aj pravdepodobnosť vyššej umeleckej kvality. Najoceňovanejšími hranými filmami na festivaloch boli Cigán Martina Šulíka (MFF Karlovy Vary) a Dom Zuzany Liovej (uvedený na Berlinale), ale nezaostali za nimi ani ďalšie diela, ako Marhuľový ostrov Petra Bebjaka, alebo Viditeľný svet Petra Krištúfka. Lóve Jakuba Kronera sa stal zas najnavštevovanejším slovenským filmom v domácich kinách – 113 000 divákov ho radí na 5. miesto v rebríčku top filmov v distribúcii! Produkcia slovenských filmov má stúpajúcu tendenciu – po každej stránke.
Distribúcia zaznamenala malý pokles, čo nepokladáme za nič dramatického, sínusoida v kinodistribúcii má síce drobné poklesy, ale dlhodobé tendencie sú stúpajúce, že sa ale naďalej bude meniť štruktúra tržieb v prospech multiplexov a miniplexov, je viac-menej zrejmé.
Rok 2011 bol zároveň posledným rokom klasických kín s 35 mm projektormi, už koncom roka (a musíme priznať, že podstatne skôr, ako sme predpokladali) sa dramaticky znížil podiel 35 mm kópií v prospech digitálnych. Mestské, jednosálové kiná, sa ocitli v neriešiteľnej situácii, súvisiacej s veľmi vysokými nákladmi na digitalizáciu. Audiovizuálny fond sa snažil situáciu riešiť zvláštnymi dotáciami, či už z Ministerstva kultúry, alebo zo svojich vlastných zdrojov, ale tieto zdroje sú obmedzené a v žiadnom prípade nestačia na záchranu všetkých kín (predpokladané náklady na digitalizáciu celého Slovenska sú 10-15 mil. EUR). Končí sa teda jedna éra a klasický model fungovania kina, začína sa nová éra, ktorá prinesie i redefinovanie kina ako multifunkčného priestoru (iba dúfame, že tou novou funkciou nebude blší trh, ako sa to stalo v jednom z bratislavských mestských kín).
Klasické kino je mŕtve – nech žije kino digitálne!

 

Vladimír Štric,
riaditeľ kancelárie MEDIA Desk Slovensko
 
 

 


FILMOVÉ ŠKOLSTVO

 

Možnosť rozvíjať svoj kreatívny potenciál má už najmladšia generácia na viacerých školách: Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera (www.zussklenarova.sk) a Súkromnej strednej priemyselnej škole animovanej tvorby (www.uat.sk) v Bratislave a Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej (www.filmovaskola.sk) v Košiciach. Ich tvorba sa prezentuje na festivale Animofest. Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva (www.zsssvba.sk) v Bratislave ponúka odbory scénické výtvarníctvo a animovaná tvorba a Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (www.skoladesignu.sk) ponúka trojročné vyššie odborné štúdium so zameraním filmová a televízna tvorba a animovaná tvorba.

 

Hoci je v súčasnosti na Slovensku niekoľko vysokých škôl umeleckého smeru, výučba na nich sa audiovizuálnemu umeniu venuje stále len okrajovo – napr. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Katedra výtvarných umení a intermédii Fakulty umení Technickej Univerzity v Košiciach, Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

V dňoch 14. - 31. marca 2011 sa uskutočnil 3. ročník festivalu tvorby študentov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Frejm. V kategórii A (1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia) zvíťazil film Hikikomori (SK, 2010, r. Lukáš Baláž) a v kategórii B (ostatné ročníky) film Matej (SK, 2010, r. Peter Višňovský).
Na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (fdu.aku.sk) sa študujú odbory Divadelné umenie a Filmové umenie a multimédia. Vedúcim Katedry filmovej dokumentárnej tvorby je Mgr. art. Ľubomír Viluda a vedúcou Katedry filmovej dramaturgie a scenáristiky Mgr. art. Kateřina Javorská. Filmovú dokumentárnu tvorbu študovalo v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v školskom roku 2010/2011 60 študentov. Filmovú dramaturgiu a scenáristiku študovalo v bakalárskom stupni štúdia v školskom roku 2010/2011 27 študentov.

 

Študenti Katedry dokumentárnej tvorby vytvorili v roku 2011 57 filmov a získali tucet ocenení – napr. na 9. ročníku scenáristickej súťaže Cena Tibora Vichtu (pre tvorcov do 35 rokov) získali: v kategórii Celovečerný hraný film Anežka Guziarová Hlavnú cenu za scenár k filmu Rubikon a Pavel Knapko Špeciálnu cenu poroty za scenár k filmu Vrabce v popolníku. Film Sizyfos (SK, 2011, r. Marek Janičík) získal cenu na festivale FIŠ/FISch v Šmartne (Slovinsko), Čestné uznanie na 5. medzinárodnom festivale študentských filmov Ostrava Picture (ČR), či 1. miesto na CINEAMA 2011 a Romano Jilo (SK, 2011, r. Ján Križovenský) Cenu za najlepší dokumentárny film na 15. festivale študentských filmov ÁČKO Bratislava.

 

Hlavná časť prípravy nových tvorcov a producentov však i naďalej spočíva na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (www.vsmu.sk - ďalej len FTF VŠMU) v Bratislave.  FTF VŠMU je členom medzinárodnej organizácie vysokých filmových škôl celého sveta CILECT i jej európskej odnože GEECT. Jej dekanom je doc. Anton Szomolányi, ArtD. V súčasnosti prebieha výučba v desiatich študijných programoch - 1. Scenáristická tvorba (vedúcou ateliéru je doc. Alena Bodingerová, ArtD.), 2. Režijná tvorba (vedúci ateliéru prof. Stanislav Párnický, od 1. 9. 2011 doc. Martin Šulík, ArtD.), 3. Dokumentárna tvorba (vedúci ateliéru Prof. Vladimír Balco, od 1. 11. 2011 doc. Ingrid Mayerová, ArD.), 4. Animovaná tvorba (vedúca ateliéru doc. PhDr. Eva Gubčová, ArtD.), 5. Kameramanská tvorba a fotografia (vedúci katedry prof. Ján Ďuriš, ArtD.), 6. Strihová skladba (vedúca ateliéru doc. Darina Smržová, ArtD.), 7. Zvuková skladba (vedúci ateliéru doc. Igor Vrabec, od 1. 11. 2011 Ing. Vladimír Slaninka), 8. Produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií (vedúci katedry doc. Ján Oparty ArtD.), 9. Umelecká kritika a audiovizuálne štúdiá (vedúca katedry doc.. Katarína Mišíková, PhD.). Najnovším, 10. študijným programom, sú Vizuálne efekty (vedúci ateliéru doc. Ľudovít Labík, ArtD.)

 

V roku 2011 študovalo na FTF VŠMU 373 študentov, z toho 9 zahraničných. 222 študentov študovalo na bakalárskom, 118 na magisterskom a 33 na doktorandskom stupni (z toho 11 v externej forme štúdia). V roku 2011 vychovala FTF VŠMU 95 absolventov (44 bakalárov, 38 magistrov a 6 doktorov umenia). V roku 2011 vzniklo na FTF VŠMU 22 balakárskych a 13 magisterských filmov a 262 cvičení a semestrálnych filmov.
 

FILMOVÁ PRODUKCIA

 

Po sedemnástich domácich tituloch vyprodukovaných v roku 2009 sme o rok neskôr zaznamenali radikálny pokles v produkcii slovenských a koprodukčných dlhometrážnych filmov pre kiná. Vzniklo ich len osem čo bolo najmenej za posledných päť rokov. Ovplyvnil to najmä ročný výpadok finančnej podpory pri prechode z fondu Ministerstva kultúry AudioVízia na Audiovizuálny fond (AVF). V roku 2011 vzniklo jedenásť dlhometrážnych filmov, z toho tri minoritné koprodukcie. Z hraných filmov slávili najväčšie úspechy na festivaloch Cigán (SK/CZ, 2011, r. Martin Šulík), ktorý je režisérovým návratom k hranej tvorbe po päťročnej prestávke a druhý autorský film Zuzany Liovej Dom (CZ/SK, 2011).
Cigán s typickou šulíkovskou poetikou a výbornými nehercami je príbehom rómskeho chlapca, ktorý túži po láske a vzdelaní, ale dostáva sa do konfliktu s predsudkami a s nepísanými zákonmi vlastnej komunity. Film získal štyri ceny na MFF Karlovy Vary 2011.Dom mal premiéru na Berlinale 2011 v sekcii Forum. Tam i na ďalších festivaloch zaujal najmä svojim minimalistickým rozprávaním o strete dvoch generácií podporeným výbornými hereckými výkonmi. Ivan Trojan, predstaviteľ hlavnej úlohy v psychologickej dráme Petra Krištúfka Viditeľný svet (SK, 2011), získal Cenu pre najlepšieho herca na 13. MFF Bratislava 2011. Jeho postava pozoruje nič netušiacich členov rodiny z domu oproti a rozhodne sa ukradnúť im šťastie.

 

Debut Petra Bebjaka Marhuľový ostrov (SK, 2011) je príbehom plným vášne, lásky ale i spolužitia ľudí rôznych národností na juhu Slovenska. Príbeh silnej ženskej hrdinky sleduje vnímavá kamera, ktorá sa snaží rozprávať i bez slov.
Trpká komédia Juraja Nvotu eŠteBák (SK/CZ/PL, 2011) zavedie divákov do obdobia najťažšej normalizácie po okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. Príbeh hlavného hrdinu, ktorý postupne zisťuje, že výhody režimu nie sú zadarmo, bol inšpirovaný údajmi z archívov Ústavu pamäti národa. Film sa dostane do kín v roku 2012.
Divácky najúspešnejším domácim titulom bol druhý film ešte len 24-ročného Jakuba Kronera Lóve (SK/CZ, 2011) – romantická dráma o dvoch mladých zlodejoch a veľkej láske. Film oslovil mladé publikum a so 113 000 divákmi sa stal najúspešnejším domácim filmom roku a štvrtým v ére samostatného Slovenska. Lidice (CZ/SK, 2011, r. Petr Nikolaev) – hraná minoritná koprodukcia – popisujú najhroznejšiu tragédiu v českých novodobých dejinách a to čo jej predchádzalo i nasledovalo.

 

Všetky tri dlhometrážne dokumentárne filmy, ktoré vznikli v roku 2011, majú spoločné spojenie dokumentárnych záberov a inscenovaných hraných pasáží. Zatiaľ čo debut Petra Dimitrova Čas grimás (SK, 2011) rozpráva o živote a diele excentrického sochára Franza Xavera Messerschmidta (1736 – 1783), prvý film dvojice Gejza Dezorz a Jozef Páleník Devínsky masaker (SK, 2011) sa vracia k tragickým udalostiam leta 2010 v Devínskej Novej Vsi.  Nickyho rodina (SK/CZ, 2011, r. Matej Mináč) je pokračovaním dokumentu Nicholas Winton – Sila ľudskosti (SK/CZ, 2003, r. Matej Mináč), oceneného Emmy, o Sirovi Nicholasovi Wintonovi, ktorý pred vypuknutím 2. svetovej vojny zachránil 669 československých detí pred plynovými komorami. Jediný dlhometrážny animovaný film a minoritná koprodukcia, Alois Nebel (CZ/DE/SK, 2011, r. Tomáš Luňák), je adaptáciou rovnomenného kultového českého komiksu.

 

V roku 2011 vzniklo i niekoľko zaujímavých krátkych a stredometrážnych filmov: hrané Interview (SK, 2011, r. Peter Magát) a Monsterproces (SK, 2011, r. Milan Balog) z pripravovaného poviedkového filmu Strach a Cagey Tigers (CZ/SK, 2011, r. Aramisova). Z dokumentov môžeme spomenúť napríklad 55-minútový film Pavla Barabáša Trou de Fer - Železná diera (SK, 2011) o jednom z najdivokejších kaňonov sveta, ktorý sa dostal i do distribúcie a stredometrážny titul toho istého autora Pygmejovia – Deti džungle (SK, 2011), dva dokumenty Zuzany Piussi Kuracia láska (SK, 2011) a Nemoc tretej moci (SK, 2011), portrét herečky ...a já, Katarína Kolníková (SK, 2011, r. Juraj Štepka), dva návraty k projektu Nechcené deti Chcela som byť matka (SK, 2011, r. Marek Šulík) a Povieme si to v nebi (SK, 2011, r. Jaroslav Vojtek), či dokumenty Ústavu pamäti národa Tóny v tichu (SK, 2011, r. Igor Sivák) a Tiene barbarskej noci (SK, 2011, r. Igor Sivák). Animovanú tvorbu zastupujú napríklad krátkometrážne Posledný autobus (SK, 2011, r. Martin Snopek, Ivana Laučíková) a Dust and Glitter (SK, 2011, r. Michaela Čopíková).

 

KINODISTRIBÚCIA

 

V roku 2011 prišlo do slovenských kín 3 603 544 divákov. Je to síce o 7,92 percent menej než v roku 2010 - väčší pokles ako u nás zaznamenali vlani v rámci EÚ už len v Českej republike (20,3 percent) - ale i tak to bola tretia najvyššia návštevnosť od roku 1998. Priemerná cena vstupenky vzrástla z 4,61 eur v roku 2010 na rekordných 4,79 eur(teda bývalých 144,30 SKK) vďaka čomu tržby klesli len o 4,32 percent. Diváci zaplatili za vstupenky spolu 17 253 645 eur. Priemerná návštevnosť na predstavenie klesla z 37,37 divákov v roku 2010 na 31,39 divákov. V ére samostatného Slovenska bola nižšia len v rokoch 2005 a 2007. Potešiteľné je, že aspoň v návštevnosti domácej produkcie sme sa dostali medzi tucet krajín EÚ, v ktorých zaznamenali medziročný nárast.

 

Trinásť distribučných spoločností (1. júna 2011 začala na slovenskom trhu svoju činnosť spoločnosť Forum Film Slovakia, ktorá prevzala distribúciu filmov spoločnosti Palace Pictures, ktorá týmto zanikla) uviedlo do našich kín 198 filmov, čo je o 10 viac ako v roku 2010. Z toho 34 vo filmových kluboch. Celkove sa v našich kinách v roku 2011 hralo až 530 rôznych titulov z 37 krajín (36 v roku 2010). Poradie na prvých troch miestach sa za posledné tri roky nezmenilo. Viac než polovica noviniek bola z USA (109 - z toho 2 vo filmových kluboch), druhá priečka patrila Českej republike (21 - z toho 4 vo filmových kluboch) a tretia Francúzsku (10 - z toho 4 vo filmových kluboch). Najviac premiér mali distribučné spoločnosti Tatrafilm (39), Continental Film (36) a Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) (32).

 

Päť rokov bol podľa podielu na počte divákov i tržbách najúspešnejšou distribučnou spoločnosťou na Slovensku Tatrafilm. V roku 2011 však i vďaka piatim filmom v desiatke najnavštevovanejších titulov prvenstvo patrí spoločnosti Continental Film s 31,50-percentným podielom na celkovej návštevnosti a 32,10-percentným podielom na celkových tržbách. Druhý bol Tatrafilm (30,66 / 31,28), ktorý mal vo vlaňajšom Top 10 filmy Twilight Sága: Úsvit – 1. časť (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1, US, 2011, r. Bill Condon) a Transformers 3 (Transformers: Dark of the Moon, US, 2011, r. Michael Bay). Na tretej priečke skončil Itafilm (10,79/ 10,94), ktorý distribuoval druhý najúspešnejší titul roku Šmolkovia (The Smurfs, US, 2011, r. Raja Gosnell). Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2011
 

V roku 2011 malo v našich kinách premiéru 10 slovenských filmov a majoritných koprodukcií (v roku 2010 len štyri): hrané filmy Cigán, Lóve, Marhuľový ostrov, Mŕtvola musí zomrieť (SK, 2010, r. Jozef Paštéka), Viditeľný svet a dokumenty Čas grimás, Devínsky masaker, Malý zúrivý Robinson (SK, 2009, r. Tina Diosi), Nickyho rodina, Trou de Fer - Železná diera a štyri minoritné koprodukcie (v roku 2010 ich bolo 5): hrané filmy Dom, Lidice, Občiansky preukaz (CZ/SK, 2010, r. Ondřej Trojan) a dokumentárny film Nesvadbovo (Nesvadbov, CZ/SK, 2010, r. Erika Hníková). Spolu ich videlo 359 801 divákov. Podiel všetkých slovenských filmov (nielen premiér) na celkovej návštevnosti v roku 2011 bol 10,06_ (2,20_ v roku 2010). Po odpočítaní výsledkov minoritných koprodukcií klesne tento podiel na 4,76_. Do kín sa nedostal ani jeden domáci krátky film ako predfilm. Prehľad premiérových slovenských a koprodukčných filmov a ich výsledky nájdete v tabuľke na ďalšej strane.

 

Počas roka 2011 sa na čele rebríčka najnavštevovanejších filmov vystriedalo 23 titulov (28 v roku 2010). Päťkrát skončil na prvej priečke týždenného rebríčka nielen český film Muži v naději (CZ, 2011, r. Jiří Vejdělek) ale i slovenská snímka Jakuba Kronera Lóve. Najviac divákov za jeden týždeň videlo film Harry Potter a Dary smrti II (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, GB/US, 2011, r. David Yates), a to 96 139 (v roku 2010 videlo film Shrek: Zvonec a koniec (Shrek Forever After, US, 2010, r. Mike Mitchell) 69 182 divákov.. Celkové prvenstvo patrí filmu Harry Potter a Dary smrti II, ktorý videlo 212 214 divákov (v roku 2010 bol prvý Avatar (US, 2009, r. James Cameron) s 242 375 divákmi). Minoritná koprodukcia Občiansky preukaz skončila na druhej priečke a film Jakuba Kronera Lóve sa stal so 113 000 divákmi piatym najnavštevovanejším filmom roku a štvrtým divácky najúspešnejším filmom v ére samostatného Slovenska. Medzi sto najnavštevovanejších filmov roku 2011 sa dostali ešte Lidice (23.), Cigán (29.) a Marhuľový ostrov (91).

 

Alternatívnou formou distribúcie je projekt Bažant kinematograf, ktorý sa v roku 2011 konal už po deviaty raz. Z dvoch profesionálne upravených autobusov Škoda RTO vybavených 35 mm premietačkou sa počas leta v historických centrách miest zdarma premietalo 5 filmov – Občiansky preukaz (19 200 divákov), Marhuľový ostrov (13 700 divákov), Kuky sa vracia (Kuky se vrací, CZ, 2010, r. Jan Svěrák - 8 400), Najväčší z Čechov (Největší z Čechů, CZ, 2010, r. Robert Sedláček - 8 100) a Nesvadbovo (8 000).

 

K nim pribudlo ešte niekoľko ďalších titulov premietaných na filmových a hudobných festivaloch. Bažant kinematograf navštívil 34 zastávok a na predstavenia sa prišlo pozrieť rekordných 61 000 divákov (52 072 v roku 2010).
Od 21.7. do 7.8. po prvý raz premietalo i letné Magio kino na Tyršovom nábreží v Bratislave. Premietalo sa zadarmo 24 filmov zo skutočnej premietacej kinotechniky na nafukovacie plátno s rozmermi 10x4,5 m a Dolby Stereo zvukom.

 

MEDIA

 

V roku 2011 pokračovala kancelária MEDIA Desk Slovensko, na základe schváleného akčného plánu a rozpočtu, ktorý mala k dispozícii, v plnení svojich základných úloh: poskytovala informácie o programe MEDIA všetkým záujemcom bez rozdielu, poskytovala konzultácie uchádzačom o podporu z programu a tiež vyvíjala aktivity, smerujúce k intenzívnejšiemu začleneniu slovenských profesionálov v audiovízii do európskeho priestoru. Efekt programu MEDIA na slovenskú audiovíziu je jednak priamo merateľný sumou podpory, ktorá každoročne na Slovensko z programu prichádza, ale možno ešte dôležitejšími sú ďalšie nástroje, ktoré program pre kreovanie slovenskej audiovízie poskytuje.
Naďalej boli zaregistrované pozitívne výsledky slovenských subjektov, ktoré sa v roku 2011 uchádzali o podporu v rámci programu: v roku 2011 z programu MEDIA získali slovenské subjekty finančnú podporu v celkovej výške 474 408 eur, z toho v jednotlivých schémach: Výberová podpora kinodistribúcie 28 250 eur, Podpora festivalov 45 000 EUR, Podpora tréningov 180 600 eur a Automatická podpora 170 911 eur. Úspešnosť uchádzačov o podporu ostáva naďalej veľmi vysoká, pohybuje sa v rámci jednotlivých schém okolo 68 _.

 

Nepriama podpora v rámci siete Europa Cinemas pre 19 slovenských kín, ktoré sú členmi siete, bola 162 000 EUR, čiže celková suma podpory za rok 2011 pre slovenské subjekty predstavovala 636 408 EUR. Ide o druhú najvyššiu sumu ročnej podpory, odkedy je Slovensko členskou krajinou programu

 

Kancelária vydala v apríli už tradične publikáciu Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2010, so súhrnnými informáciami o všetkých dôležitých aspektoch vývoja slovenského audiovizuálneho priemyslu (v slovenčine a v angličtine, v náklade 600 ks). Správa je prioritne určená zahraničným spoločnostiam, organizáciám a inštitúciám.
Kancelária organizovala, alebo spoluorganizovala (spolu so susediacimi kanceláriami MEDIA Desk Rakúsko, Česká republika a Maďarsko) celkom 5 seminárov a workshopov, z nich vyberáme dva najdôležitejšie : 9. a 10. septembra sa v Piešťanoch uskutočnil seminár a workshop Koprodukovanie dokumentárnych filmov v Európe, hlavným organizátorom bola kancelária MEDIA Desk Slovensko, spoluorganizátorom European Documentary Network, medzinárodná asociácia producentov dokumentárnych filmov so sídlom v Kodani a MFF Cinematik Piešťany, 4. novembra sa v Bratislave uskutočnil seminár Ako predať svoj scenár s renomovaným expertom Julianom Friedmannom, sprevádzal ho tradične veľký záujem profesionálov zo 4 krajín.

 

Kancelária MEDIA Desk Slovensko bola spoluorganizátorom (s Úradom vlády SR a Stálym zastúpením Európskej komisie v SR) minifestivalu európskeho filmu 7x7, festival sa konal v termíne od 13. apríla do 1.júna, v jeho rámci bolo uvedených 7 európskych filmov, podporených z programu MEDIA v 7 slovenských mestách. Celková návštevnosť na všetkých premietaniach bola 2 670 divákov.

 

KINÁ

 

V roku 2010 klesol počet kín na Slovensku na historické minimum. V prevádzke bolo 183 kín s 248 kinosálami a 84 852 sedadlami. Z toho bolo 144 jednosálových kín s 37 374 sedadlami, 12 miniplexov (kiná s 2-7 kinosálami) a 3 multiplexy (kiná s 8 a viac sálami) s 80 kinosálami a 20 721 sedadlami, 21 letných kín s 26 631 sedadlami a tri videokiná so 126 sedadlami.

 

Bohužiaľ kompletné údaje o počte kín na Slovensku k 31.12. 2011 sa nám nepodarilo získať ani od Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín v SR (ZPPK SR) ani štatistickým zisťovaním MK SR. K dispozícii sú jedine údaje o digitalizovaných kinách a kinosálach. Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2011
22

 

K 31. 12. 2011 bolo na Slovensku digitalizovaných 75 kinosál v 25 kinách. V 57 z nich boli možné i 3D projekcie. Tri multiplexy (8 a viac kinosál) Cinema City pri bratislavských nákupných centrách Aupark, Polus a Eurovea mali digitalizovaných všetkých 29 kinosál. Desať miniplexov (kiná s 2-7 kinosálami) siete CINEMAX (od 26. 10. 2011 je jej súčasťou i bývalý miniplex Europa Cinemas v Banskej Bystrici) v mestách Banská Bystrica, Dunajská Streda, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Skalica, Trenčín, Trnava a Žilina malo digitalizovaných 32 z celkového počtu 43 kinosál (74,4_). Sieť miniplexov City Cinemas, ktorú prevádzkuje spoločnosť Tatrafilm, sa 18. decembra 2011 premenovala na Ster Century Cinemas. Jej kiná v Žiline a Košiciach mali digitalizované 4 z ôsmich kinosál (50_). Jednosálových kín bolo digitalizovaných doteraz len desať: Kultúra v Ružomberku, Moskva v Martine, Apollo v Lučenci, Danubius v Štúrove, Nicolaus v Liptovskom Mikuláši, Hviezda v Trnave, Kino X v Stupave, Panoramatické kino v Partizánskom, Mier v Spišskej Novej Vsi a Fontána v Piešťanoch. Všetky digitalizované jednosálové kiná môžu premietať filmy v 2D i 3D formáte.
Digitalizáciu kín umožňuje i finančná podpora z AVF. V roku 2010 bolo podporených 5 žiadostí v sume 170 000 eur. V roku 2011 to bolo už 17 žiadostí celkovou sumou 485 000 EUR. Z toho 12 žiadostí bolo podporených vďaka mimoriadnemu príspevku z MK SR 314 000 eur v decembri 2011. Vďaka tomu by malo v prvom polroku 2012 pribudnúť ďalších 10 digitalizovaných jednosálových kín. Len tri jednosálové kiná (Ružomberok, Martin a Stupava) sa podarilo digitalizovať bez štátnej podpory, ktorá je pri jednosálových kinách v priemere 32 882 eur.

 

Vzhľadom k tomu, že od apríla 2012 by už premiérové tituly (s výnimkou filmov distribuovaných ASFK) mali byť len na digitálnych nosičov, predpokladá sa, že budú postupne zatvorené letné kiná a počet jednosálových kín sa ku koncu roku 2012 zredukuje na 30-40. 5. septembra 2011 Slovenský filmový ústav (SFÚ) obnovil premietanie v dvoch zo štyroch kinosál bývalého Charlie centra v Bratislave. Objekt bol otvorený 12. septembra 1976 a od konca roka 2009 uzavretý kvôli súdnym sporom s nájomcom. Priestor s novým názvom kino Lumiere má dve kinosály (209 a 87 sedadiel), prešiel základnou technickou úpravou a bol zaradený do siete Europa Cinemas.

 

Súčasťou siete európskych kín Europa Cinemas (2 891 kinosál v 1 057 kinách v 599 mestách v 64 krajinách) je tak na Slovensku, podľa oficiálnych údajov siete, 19 kín s 55 kinosálami v sedemnástich mestách: bratislavské kiná Mladosť a kino Lumiere, kiná v Liptovskom Mikuláši (Nicolaus), Martine (Strojár), Piešťanoch (Fontána), Rimavskej Sobote (Orbis), Ružomberku (Kultúra), Spišskej Novej Vsi (Mier) a Trenčíne (ArtKino Metro) a CINEMAX-y v Banskej Bystrici, v Dunajskej Strede, Košiciach, Nitre, Poprade, Prešove, Skalici, Trenčíne, Trnave a Žiline.

 

Viac:  www.mediadeskslovakia.eu

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.