20. IGRIC 2009 - 17. ceny slovenskej filmovej kritiky 2009

Udeľovanie najstaršej filmovej ceny na Slovensku

Igric je najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku. Prvé Ceny Igric boli vyhlásené v roku 1967, ďalšie v rokoch 1968 a 1969. Pre politické postoje slovenského FITEZu /Filmový a televízny zväz/, ktorý ceny udeľoval k Augustu 1968 a nekompromisné stanoviská pri oceňovaní slovenských filmárov, bol FITEZ v roku 1970 Federálnym ministerstvom vnútra zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené. V roku 1993 bolo udeľovanie Igricov obnovené, v roku 2009 budú Igrice a tvorivé prémie Literárneho fondu, Slovenského filmového zväzu a Únie slovenských televíznych tvorcov udelené po 20-krát. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 15.4.2009, sošky a diplomy budú udelené na slávnostnom večere - 20. IGRIC 2009 - 3.9.2009 v Charlie centre, kde 4.9.2009 bude prehliadka ocenených filmov.


igric_resizePripomeňme, že v rokoch 1967 - 2008 získalo 83 Igricov 71 najvýznamnejších slovenských filmárov a audiovizuálnych tvorcov za 65 diel, napríklad Štefan Uher, Dominik Tatarka, Iľja Zeljenka, Juraj Jakubisko, Stanislav Barabáš, Peter Solan, Martin Slivka, Laco Kraus, Viktor Kubal, Dušan Hanák, Martin Hollý, Stanislav Szomolányi, Albert Marenčin, Peter Kerekes, Alojz Hanúsek, Tibor Vichta, Stanislav Párnický, Dodo Šimončič, Jindro a Zdeno Vlachovci, Matej Mináč, Juraj Kukura, Juraj Nvota, Pavol Barabáš, Laura Siváková, Katarína Kerekesová, Richard Kirchhoff, Stanislav Štepka, Dušan Hudec, Tibor Biath, Ladislav Chudík, Martin Šulík, Marek Leščák, Jaroslav Vojtek, Ivana Zajacová, Táňa Radeva, Jozef Mintáľ, Ivan Teren, Mátyás Prikler, Marko Škop, Laco Kraus, v roku 2008 Ľuboš Kostelný, Juraj Nvota, Ivana Šebestová, Martin Šulík a Róbert Šveda.
Do súťaže o Igrice 2009 bolo prihlásených rekordný počet diel v histórii udeľovania Igricov - 69 (vlani 54). Filmy hodnotila porota vedená Vidom Horňákom. Pravidelnou súčasťou programu bude aj udeľovanie 17. Cien slovenskej filmovej kritiky Klub filmových novinárov Slovenského syndikátu novinárov.
20. Igrice 2009 budú udelené v kategóriách - hraná tvorba pre kiná, televízna dramatická tvorba, filmová a televízna dokumentárna tvorba, animovaná tvorba, herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele.
Okrem Igricov budú v týchto kategóriách udelené aj tvorivé prémie. Prémie sú udelené aj v ďalších štyroch kategóriách - za ostatnú televíznu tvorbu, za študentskú tvorbu, za teóriu a kritiku a za DVD.
Symbolom ceny je soška Igric od akademickej sochárky Erny Masarovičovej.
V roku 2009 bude udelených 5 Igricov a 18 tvorivých prémií. Víťazom budú udelené finančné odmeny Literárneho fondu vo výške 20 250 eur (607 500.-Sk).
Igric je dotovaný Literárnym fondom finančnou odmenou vo výške 2 000 eur, tvorivé prémie vo výške 700 eur (herecké ceny - 700, resp. 350 eur).
SFZ odovzdal 3.11.2008 na MK SR žiadosť o dotáciu na udeľovania 20. Igric
2009 /Audiovízia 2009/ vo výške 7 179 euro (216 000.-Sk).

Mgr. Štefan Vraštiak,

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.