Prichádza CINEAMA 2010

cineamaaNárodné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasovateľom celoštátnej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA. Kabinet amatérskej umeleckej tvorby Národného osvetového centra ako odborný garant v úzkej spolupráci s organizačným garantom Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany pripravuje celoštátnu tvorivú súťaž a prehliadku amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA. Súťaž sa uskutoční v dňoch 28. – 30. mája 2010 v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Fontána v Piešťanoch.

CINEAMA je trojstupňová postupová súťaž, jediná svojho druhu na Slovensku. Predstavuje najväčšiu koncentráciu slovenskej amatérskej filmovej tvorby a jedinú možnosť jej komplexnej verejnej prezentácie. Autori musia so svojimi filmami postupovať od okresného cez krajské až po celoštátne kolo. Prvý stupeň súťaže zabezpečili regionálne osvetové strediská, krajské kolá zabezpečili úrady jednotlivých samosprávnych krajov v spolupráci s vybranými regionálnymi osvetovými strediskami. Podujatie má putovný charakter, preto sa po Prešove, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Bardejove, Žiari nad Hronom, Považskej Bystrici a siedmich ročníkoch v Banskej Bystrici presťahovalo pre zmenu do západnej časti Slovenska, do Piešťan, kde má od roku 2009 Národné osvetové centrum svoje nové sídlo.

V tomto roku postúpilo do najvyššieho celoštátneho kola 113 súťažných príspevkov od 104 autorov v celkovej dĺžke 832 minút. Najviac ich postúpilo z Banskobystrického kraja 22 filmov od 21 autorov, Košického kraja o jeden menej 21 filmov od 26 autorov, Žilinský kraj poslal 17 filmov od 15 autorov a Trenčiansky kraj zase o jeden menej 16 filmov od 5 autorov. Ďalšie kraje poslali filmy nasledovne: Prešovský kraj 13 filmov od13 autorov, Trnavský kraj 10 filmov od 8 autorov, Bratislavský kraj 8 filmov od 7 autorov a najmenej Nitriansky kraj 6 filmov od 8 autorov.

Do hlavnej súťaže celoštátneho kola vybrala predvýberová porota 80 filmov od 84 autorov v celkovej dĺžke premietacieho času 608 minút. Súťažiaci sú rozdelení na štyri skupiny: amatéri (42 filmov), deti a mládež do 18 rokov (14 filmov), autori do 25 rokov (17 filmov) a študenti filmových škôl (7 filmov). V najpočetnejšej skupine amatérov bude súťaž prebiehať v šiestich kategóriách: dokument (11 filmov), reportáž (5 filmov), experiment (3 filmy), hraný film (14 filmov), animovaný film (2 filmy), videoklip (6 filmov) a jedna zvučka CINEAMA .

Súťažné videá budú posudzovať vysokoškolskí pedagógovia a odborníci z praxe:

Mgr. Peter Dimitrov, Mgr. Milan Homolka, doc. Marcela Plítková, ArtD., doc. Anton Szomolányi a Mgr. Roman Varga.

V rámci podujatia sa uskutoční aj odborný rozborový seminár, kde sa bude hodnotiť adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, umelecké stvárnenie rôznych autorských zámerov a úroveň ich technického spracovania v jednotlivých súťažných príspevkoch.

S cieľom spoznávať tvorbu iných krajín sa v rámci 18. ročníka CINEAMA uskutoční aj nesúťažná projekcia, na ktorej budú uvedené kolekcie českých filmov a filmy z archívu UNICA, medzinárodnej mimovládnej organizácie pre amatérsky film.

Víťazné slovenské filmy budú premietnuté na českej národnej súťaži Český videosalón, ktorá vyvrcholí 19. júna 2010 v Ústí nad Orlicí. Zo snímok ocenených na celoštátnej súťaži CINEAMA bude vytvorená kolekcia, ktorá bude reprezentovať Slovensko na najvyššej medzinárodnej súťaži – kongrese a festivale UNICA v septembri vo švajčiarskom Einsiedelne.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Piešťany a s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR. Vstup na projekcie je voľný.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.