Slovensko na Berlinale

60_IFB_Plakat_web_425px_Popup1Hoci do žiadnej zo súťažných či nesúťažných prehliadok nadchádzajúceho 60. medzinárodného filmového festivalu v Berlíne sa ani tohto roku nedostal nijaký slovenský film, Slovensko bude už piaty raz zastúpené na Európskom filmovom trhu, ktorý je súčasťou Berlinale.

Svoje zastúpenie na Európskom filmovom trhu bude mať Slovenská republika už tradične formou prezentačného stánku Central European Cinema (CEC), ktorý bude pre záujemcov pripravený už po piatykrát. V roku tohto malého jubilea ho budú tvoriť po prvýkrát štyri krajiny, a to Slovensko, Česká republika, Poľsko a Slovinsko. Maďarsko, ktoré do minulého roka figurovalo v spoločnom stánku strednej Európy, sa tento rok bude prezentovať formou samostatného stánku v susedstve CEC. Prezentačný stánok bude opäť slúžiť ako informačné centrum pre záujemcov o dianie v kinematografiách všetkých zúčastnených krajín stánku, vrátane Slovenska. Budú v ňom k dispozícii slovenské koprodukčné filmy, ktoré si zahraniční filmoví profesionáli budú môcť pozrieť na DVD, ale aj zostrihy z pripravovaných filmov, presskity, prezentačné katalógy Slovak Films 07 – 09, ale aj ďalšie materiály. Predstaví sa aj pre Berlinale aktualizovaný katalóg pripravovaných slovenských filmov Nové slovenské filmy/Upcoming Slovak Films 2010 – 2011. Stánok poskytne i priestor pre pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov z radov producentov, zástupcov medzinárodných filmových festivalov a rôznych inštitúcií. Pre zástupcov slovenských filmových profesionálov, prítomných v Berlíne, stánok poslúži aj na prezentáciu ich vlastných projektov. Osobne sa Berlinale zúčastnia generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký a Alexandra Strelková, riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ.

Nielen prezentačný stánok je na Berlinale príležitosťou stretnúť sa so slovenským filmom. Návštevníci Európskeho filmového trhu, ktorí majú záujem o slovenskú kinematografiu, budú mať aj tento rok možnosť vidieť slovenské filmy formou trhovej projekcie. Po minuloročnom rekordnom počte šiestich slovenských filmov, prezentovaných na EFM v podobe projekcie, je tento rok na programe snímka Líštičky Miry Fornay, ktorú pre medzinárodný predaj zastupuje spoločnosť Film Europe. Projekcia sa uskutoční v utorok 16. februára o 8.50 hod. v kinosále Cinemaxx Studio 17.

Mladá režisérka Mira Fornay sa na Európskom filmovom trhu na festivale v Berlíne bude prezentovať dvakrát. Jej pripravovaný druhý celovečerný film Môj pes Killer, víťaz minuloročnej Ceny Tibora Vichtu, bol vybraný medzi projekty na filmový trh pre koprodukcie Berlinale Co-Production Market, ktorý sa koná paralelne s filmovým trhom. Je to podujatie, kde sa počas troch dní stretne približne 450 medzinárodných producentov, sales agentov, distributérov, ale aj zástupcov vysielateľov a filmových fondov s cieľom nájsť projekty pre spoluprácu v oblasti koprodukcie a distribúcie.

Tohtoročný Berlinale Co-Production Market, ktorý prezentovaným projektom prináša predovšetkým príležitosť nájsť medzinárodných partnerov, sa uskutoční v termíne od 14. do 16. februára 2010. Koná sa už od roku 2004 a v minulosti sa na ňom prezentovali napríklad dnes už medzinárodne úspešné filmy Delta Kornela Mundruczóa alebo Mongol Sergeja Bodrova. Projekt Miry Fornay je v histórii trhu prvým slovenským zástupcom, v čase svojich príprav sa ho v minulosti zúčastnila ako český projekt koprodukčná česko-nemecko-slovenská snímka Tri sezóny v pekle režiséra Tomáša Mašína.

Slovenská kinematografia sa počas jubilejného 60. Berlinale bude skloňovať ešte niekoľkokrát. Jedným z podujatí, kde sa bude hovoriť o spolupráci aj so slovenským filmom, je Cinema Total – Collegium Hungaricum. Ide o podujatie, ktoré v spolupráci so zahraničnými partnermi (kultúrnymi inštitútmi, filmovými centrami a inštitúciami ďalších krajín) už po tretíkrát počas MFF Berlín organizuje maďarské kultúrne stredisko Collegium Hungaricum Berlin s dôrazom na prezentáciu filmových projektov, lokácií a filmového priemyslu vybraných krajín.

Počas Berlinale sa tradične uskutoční aj jedno zo stretnutí účastníkov medzinárodného tréningového programu a súťaže pre scenáristov ScriptEast. Po minuloročnej absencii má Slovensko tento rok opäť svojho zástupcu. Programu sa zúčastní mladá scenáristka Zuzana Belková s projektom Polystyrén, ktorý v roku 2008 zvíťazil v domácej scenáristickej súťaži Cena Tibora Vichtu.
Počas Berlinale sa v Slovenskom inštitúte v Berlíne uskutoční aj projekcia nového dokumentárneho filmu Vladimíra Štrica Hostia – Hauerland, ktorého témou je osemsto rokov spoločnej cesty Slovákov a Nemcov na území dnešného Stredného Slovenska v kraji s rovnomenným názvom Hauerland. Projekcia je naplánovaná na 16. februára o 18.00 hod.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.