Pravda je to najdôležitejšie (Slovensko, 2023)

Pravda je to nejdůležitějšíPravda je to nejdůležitější
Dokumentárny, 81 minút
Réžia: Maroš Brázda. Scenár: Maroš Brázda. Kamera: Ján Meliš. Strih: Róbert Karovič. Hudba: Dávid Kollár. Účinkujú: Eduard Grečner
Slovenská premiéra: 5. októbra 2023
Eduard Grečner. Filmový režisér, dramaturg, publicista a básnik. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou a príkoriach, ktorým sa Eduard Grečner – človek a umelec – rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia, pretože pravda je to najdôležitejšie.
Foto: ASFK

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.