Zomrela Marta Králiková-Labajová, bývalá pracovníčka Slovenskej televízie

labajova stvMarta Králiková-Labajová (15.11.1936 - 20.2.2021), dlhoročná dramaturgička Slovenskej televízie a šéfredaktorka detskej redakcie, zomela vo veku 84 rokov. Bola autorkou populárneho cyklu Filmárik a Filmuška, zaviedla slovenský dabing programov pre deti. Cez umenie a rozprávky zasvätila celý svoj život deťom, mládeži, neúnavnej tvrdej práci, svojej rodine a dcére Martine. 32 rokov pracovala v Slovenskej Televízii a takmer 10 rokov v Bibiane, Medzinárodnom dome umenia pre deti a mládež.

Listárnička: „Milí Filmárik a Filmuška, vaši kamaráti Janko a Slávka vás mnohokrát pozdravujú. Už sa nevieme dočkať, kedy príde nedeľa a s ňou aj vy.... Ste našimi najlepšími kamarátmi“. Takto podobne sa začínalo veľa listov, ktoré prichádzali denne do redakcie. Pravidelná relácia si získala u malých divákov veľkú obľubu a sledovanosť. Kto by ich nepoznal, v šatách z filmových okienok, ktorí uvádzali pásmo rozprávok a rolovali koberec, pardón film a prihovárali sa detskému divákovi. Otvárali deťom bránu do obľúbenej ríše rozprávok. Súčasne však formovali ich charakter a dopĺňali ich vedomosti.

marta kralikova labajovaMarta Králiková-Labajová v televízii pôsobila ako dlhoročná dramaturgička, autorsky dala Televízii Filmárika a Filmušku, zaviedla detský slovenský dabing, zostavila redakčnú skupinu, bola jej vedúcou redaktorkou, šéfredaktorkou. Zaslúžila sa o rozvoj televízneho vysielania. Komu z nás neutkveli v pamäti No, počkaj ! Lolek a Bolek, Kremienok a Chocholúšik, Zbojník Rimpeľ, O Krtkovi a mnoho iných, ktoré priniesla zo zahraničých tzv. „výberoviek“ na festivaloch vo Francúzku, Nemecku a podobne. Na druhej strane večerníčkové seriály, rozprávky a animované diela vyrobené v „detskej“ redakcii STV tešili zas detí v celej Európe, USA, Kanade, Austrálii, v Japonsku, v Kórei, v mnohých štátoch Afriky.

Po skončení Filozofickej fakulty UK, odbor dejiny umenia a etnografia v roku 1959 nastúpila do Československej televízie do Programového oddelenia, ako redaktorka, neskôr režisérka dňa. Je spoluorganizátorkou plesov Československej televízie v Carltone. V 60-tych rokoch prešla do Hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež, do dramaturgie. Založila skupinu detských a mládežníckych programov zo zahraničia. Chodila na tzv.“výberovky“ detských filmov do zahraničia, ako napr.na festival v Cannes či Baden-Baden. Vybrala a nakúpila umeĺecké programy pre deti a mládež a následne ich v STV pretlmočili do slovenčiny. Filmarik a filmuskaV skupine sa realizoval cyklus dokumentárnych filmov o živote detí a mládeže v iných krajinách sveta. Autorsky zakladá program Filmárik a Filmuška, ktorý sa neskôr rozšíril o pôvodné dramatické bábkové scénky. Za obľúbený detský cyklus Filmárik a Filmuška dostáva ocenenie riaditeľa televízie. V roku 1975 celá skupina prechádza do Hlavnej redakcie programov zo zahraničia. Po celý čas zastáva funkciu vedúcej pracovníčky, šéfredaktorky. Má nastarosti, okrem iného, výber, redakčné spracovanie a vysielanie, ako aj zodpovednosť za skoro 80 relácií. V septembri 1971 stála pri zrode a prvom ročníku festivalu Cena Dunaja – Prix Danube - Medzinárodný televízny festival pre deti a mládež, ktorý sa konal každé dva roky.

V roku 1986 odchádza z Československej televízie do inštitúcie Správa kultúrnych zariadení, aby tam postavila na nohy dramaturgiu a v neposlednom rade sa pričinila ku komplet novému názvu inštitúcie - BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti a mládež. Pracuje tam na programoch pre deti, ale aj s deťmi 9 rokov. Bibiane dala autorsky množstvo programov o histórii a krásach slovenských hradov, Literárno-hudobné programy, Výtvarno-dramatické hry na motívy rozprávok, Tvorivé dielne, v rozprávkovom svete, v neposlednom rade Detské hudobné slávnosti (pod záštitou Petra Dvorského a s ilustráciami od Alana Lesyka), Zahraj mi a ja ti nakreslím – deti sa učia maľovať hudbu, Súťažno-zábavné pásmo hier a poučení o zvieratách a so zvieratami.; cyklus/projekt Loď nádeje - Výstava obrázkov ilustrácií z knižnej tvorby pre deti + následný „Rozprávkový dar deťom do nemocníc“ - Dar ilustrácií do konkrétnej nemocnoce, pretože rozprávka, farba, ilustrácie, hudba liečia telo i dušu a zároveň rozširujú deťom kultúrne obzory. Rozrpávka zahreje, utíši bolesť, pohladí, porozpráva sa s vami svojou hĺbkou, keď je vám otupno či ste chorí, či máte zlú náladu alebo sa potrebujete s niekým len poradiť či mu vynadať.

maria kralikova labajova parte 1Pripravila cyklus o slovenských hradoch a zámkoch. Orientovala sa na pôvodné programy, ktoré sprístupňovali deťom autorov či už z literatúry, alebo iných druhov umenia. Napr. o Lewisov Carrollovi, Jánovi Ámosovi Komenskom, Pavlovi Dobšinskom, Ľudovítovi Fullovi a atď. Je autorkou myšlienky výstav a odovzdania obrázkov-ilustrácií našich výtvarníkov – ilustrátorov detských kníh, do detských oddelení nemocníc na Slovensku. Cieľom bolo otepliť biele čisté, ale chladné steny nemocničných izieb, kde ležia detskí pacienti. Projekt, pomenovaný Loď nádeje, sa stretol s veľkým záujmom u zdravotníckeho personálu nemocníc, ale rovnako aj u výtvarníkov – ilustrátorov. Z nich realizovala Róberta Bruna a Mariána Čapku v Žiline, Františka Blašku v Bratislave, Vladimíra Machaja v Martine, Vieru Gergeľovú v Skalici, Lubu Končekovú-Veselú v Bratislave, Albína Brunovského v Bojniciach. Zrelizovala Humanitnú výstavu originálov detských ilustrácií v Osake.

Práca s deťmi v Bibiane jen poskytla nový rozmer vnímania a videnia detského sveta. Pôvodné skúsenosti z Televízie si mohla rozšíriť o bezprostredné reakcie dieťaťa. Na konci svojej pracovnej púte sa vrátila na niekoľko rokov ešte do Slovenskej televízie. Prijala ponuku do funkcie šéfredaktorky Detskej a mládežníckej redakcie. Jednoducho, na takú publicitu, akú dala detskej tvorbe, rozprávkam, kultúrnosti, sa zabudnúť nedá. Pretože, ako povedal Válek, nedopláca sa na kultúru, dopláca sa na nekultúrnosť.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.