Za Viliamom Jablonickým

ViloJablonicky resize„Redaktor, publicista, kritik, historik kultúry a umenia, vydavateľ“ – tak si napísal do životopisu pre Slovenské centrum PEN Viliam Jablonický (13.5.1948 – 20.8.2019). A všetky oblasti vyplnil svojou aktivitou, prácou. Jeho diapazón záujmov bol široký, ale začínal siedmou múzou – filmom.

Po prvý raz som ho stretol ako pravidelného návštevníka a diskutéra, spolu so svojou budúcou manželkou na Malej filmovej akadémie mládeže . V našom povedomí, keď sa spomenie jeho meno, prichodí na myseľ Vilo – ako ho volali priatelia – predovšetkým ako filmový kritik a publicista, tí starší si ho pamätajú ako dlhoročného redaktora Filmu a divadla, tí mladší zase z FilmPressu.sk a iných periodík. Bol členom porôt na domácich i zahraničných festivaloch, najmä ako člen porôt FIPRESCI a dlhoročným členom Klubu filmových novinárov a Slovenského filmového zväzu. Menej sa vie, že spolupracoval na dokumentárnych filmoch. Bol premýšľavý typ, mal mnoho podnetných nápadov, rád diskutoval a niekedy aj pridlho, ale keď ho upozornili, neurážal sa. Mal dar dávať veci do kontextov, a to zužitkoval najmä v písaní štúdií zameraných na kultúrno – historické kontexty tém zo slovenských a stredoeurópskych dejín, osobnostné profily významných osobností našej kultúry a umenia. Nebál sa konfrontácií a bol vlastenec v tom najlepšom zmysle slova. Dôverne poznal a neustále spoznával Slovákov, exulantov, emigrantov, ktorí žili a pracovali v iných krajinách a spoluvytvárali hodnoty novej domoviny a približoval ich nám. Mnohé osobnosti boli pre náš kultúrny kontext objavné a práve Viliamom Jablonickým objavené. Knižne vydal iba dve témy: Filmár Viktor Kubal (1993) a Pola Negri slovenskými očami (vyšla po poľsky, Sosnowiec 2012), ale svojimi príspevkami obohatil vyše 40 publikácií a bude iba na nás, ako a čo vybrať a publikovať samostatne knižne. Myslím, že pre mnohých jeho štúdie budú prekvapením.

Bol, bol, bol...ťažko sa to píše, znie to definitívne. Tak ako po stavbárovi zostane dom, po Viliamovi Jablonickom nezostáva iba spomienka tých, čo ho poznali, ale jeho rozsiahla tvorba, zatiaľ roztrúsená po knižkách a zborníkoch. Posledná rozlúčka zo zosnulým bude 27. augusta 2019 o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.