Posledná rozlúčka s dramaturgičkou a scenáristkou Katarínou Minichovou

Minichova resizeV pondelok 12. augusta 2019 zomrela vo veku nedožitých 70 rokov slovenská dramaturgička a scenáristka Katarína Minichová, dlhoročná programová riaditeľka Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti BAB (Bienále animácie Bratislava).

Posledná rozlúčka s Katarínou Minichovou sa uskutoční v stredu 21. augusta o 14.00 hod. v krematóriu v Bratislave. O termíne poslednej rozlúčky informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ) jej manžel, filmový historik Vladimír Mlčoušek.

Katarína Minichová sa narodila 2. októbra 1949 v Trenčíne. Po absolvovaní dejín, teórie filmu a estetiky na Univerzite Karlovej v Prahe sa celý život teoreticky aj prakticky venovala tvorbe pre deti. Pôsobila tiež ako filmová výskumníčka, kritička i autorka televíznych inscenácií. Pracovala v Československej televízii Bratislava (neskôr STV) a ako pedagogička pôsobila aj na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Od roku 2006 bola programovou riaditeľkou Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava (BAB).

Katarína Minichová už po skončení štúdia smerovala svoje pracovné aktivity k tvorbe pre deti, až nakoniec zakotvila pri animovanom filme. „Je ideálnym prostriedkom na sebavyjadrenie dieťaťa a v štylizácii výtvarného prejavu je mu najbližšie. Provokuje jeho tvorivé sily a dieťa sa cezeň stáva aktívnym divákom,“ uviedla v jednom z rozhovorov v čase, keď sa venovala dramaturgii televíznych večerníčkov. Okrem rozvíjania detskej kreativity zdôrazňovala aj význam kultúrnych a spoločenských hodnôt, ktoré dokáže animovaná tvorba tlmočiť deťom. V tom tkvela podstata jej dramaturgickej práce. Spolupracovala s mnohými osobnosťami slovenskej animovanej tvorby, ako napríklad Viktor Kubal (Valibuk), Rudolf Urc (Dada a Dodo), František Jurišič (Hlinené rozprávky) i s mnohými ďalšími, ako aj s generáciou mladých animátorov.

Mnohé z titulov, na ktorých sa podieľala, i jej autorské diela, získali domáce aj medzinárodné ocenenia. „Bola členkou medzinárodných filmových porôt, vyše desaťročie pôsobila ako volený člen medzinárodnej Skupiny expertov pre deti EBU a Skupiny garantov pre animované koprodukcie (Európska vysielacia únia). V roku 2009 bola zvolená za viceprezidentku CIFEJ,“ uvádza na svojej internetovej stránke medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, kde pôsobila v posledných rokoch.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.