Všetko bude v pohode (Everything Will Be Ok)

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Pohod resizeKambodža je vpísaná do nášho kultúrneho vedomia ako miesto, kde sa nachádza veľkolepá ukážka kmérskej achitektúry z 12. storočia, chrám Angor wat a zároveň ako svedectvo hrôzovlády Červených Khmérov na čele s Pol Potom. Odohrávala sa v 70. tych rokoch a s touto skúsenosťou pracuje vo svojich filmoch i režisér Rithy Panh. Výrazne sa podpisuje i na forme a obsahu jeho najnovšieho filmu Všetko bude v pohode. Používa v ňom podobnú metódu, s ktorou sme už stretli v jeho snímke Chýbajúci obraz z roku 2013. Tvorí ho sled obrazov, diorám, so statickými figúrkami z hliny, striedaný reálnymi archívnymi zábermi, ilustrujúcimi a dopĺňajúcimi hlas rozprávača, v tomto prípade je to francúzska herečka Rebecca Marder.

Kým Chýbajúci obraz bol sústredený na konkrétne historické udalosti a sugestívne i dojímavo popisoval priebeh tragédie, pri ktorej zahynulo okolo troch Pohod2 resizemiliónov ľudí, záber nového filmu je rozsiahlejší a snaží sa formulovať mocenské reálie všeobecnejšie. Pomáha si orwellovskou metaforou, známou z románu Farma zvierat (1945), kde zvieratá vyženú z farmy ľudí a sami sa ujmú vlády. Panhovo podobenstvo postupuje identicky, len ľudia sú tu prítomní v roli podrobených otrokov. Vládnu všemocné orwellovské prasce.

Komentár sa snaží zachytiť najrôznejšie príznaky a charakteristiky tyranských režimov, od deklaratívnych propagandistických výhod kolektívnej rovnosti a práci na spoločnom diele, až po všetky negatívne dôkazy o metódach ovládania ľudí, izolácie, straty pamäte, inštrumentálnej manipulácie histórie tak, aby slúžila podpore nového režimu. Panh zámerne stiera hranice medzi zvieracím a Pohod3 resizeľudským a početnými archívnymi ukážkami mapuje dejiny vzájomného ubližovania, vidíme zábery pokusov na zvieratách, zabíjanie a zároveň ukážky otrockej práce. Celý komplex rozprávania je viac poeticky asociatívny, nemá výraznejšiu významovú stavbu, obsahové členenie, alebo dramatické kontrasty. Jeho dôraz je kladený na vizuálnu inscenáciu jednotlivých výjavov a v istom momente stráca pri množstve apelatívnych obrazov potrebnú významovú dynamiku.

Jeho dokumentárne žánrové určenie je len rámcové, napĺňa ho skôr filozofujúca esejistika, odkazujúca v mnohých obrazoch k dejinám filmu.V úvode sa z piesku, vynára čierny monolit, pripomínajúci 2001: Pohod4 resizeVesmírnu odyseu, v niektorých momentoch film Planéta opíc. Vidíme Hitlera, rečniaceho pred davmi zbožňovateľov, Maa alebo Mussoliniho, množstvo historizujúcich odkazov, cirkulujúcich na obrazovkách, v koláži o láske k moci.

Panh nie je analytický, nepátra po reálnych dôvodoch a okolnostiach zrodu tyranských a totalitných režimov, túžiacich kontrolovať a vytvárať rafinované donucovacie mechanizmy, často vedené heslami o lepšej a svetlej budúcnosti. Ostáva v predstavách, formovaných obdobím studenej vojny, komunizmu a maoizmu, nové formy ideologického a doktrinárskeho nátlaku, využívajúce technologický pokrok vidíme len v náznakoch, všadeprítomných obrazovkách, alebo skeneroch. Podriadení majú na tvárach rúšky, Pohod5 resizeale tým dotyk s covidom končí.

Režisér je inovatívny vo forme rozprávania, čo iste nie je málo, ale rýchle sa meniaci, nestály svet je vo vytváraní nových statusov totality a jej mocenských zámerov vynachádzavý a kreatívny. Metafory, istené historickými anachronizmami už nestačia. Majú totiž svoje pokračovanie, dynamicky sa vyvíjajú do tvarov, ktoré nesú často práve tie pozitívne a odvážne progresívne mimikry, pomáhajúce kedysi ako komunizmu, tak fašizmu. Volanie po odstránení vykorisťovateľských tried, kapitalizmu a buržoázie, v mene vlády pracujúceho ľudu, skončilo vládou novej červenej oligarchie, prinášajúcej teror, strach, Pohod6 resizechudobu a biedu. Ukľudňujúci titul filmu má zrejme svoj ironický podtext, je to klamlivá mantra, mocenská uspávanka pre ľudí, ktorí prešli peklom a nesú so sebou skúsenosti, po ktorých už „nič nebude OK“.

Na druhej strane, pripomínať aj v takýchto súvislostiach všetky svetové kataklyzmy, združovať a sprítomňovať ich prejavy, má pre nastupujúce generácie, náchylnejšie k viere vo funkčnosť profesionálne prezentovaných mesiášskych zámerov svoj význam, lebo všetko, o čom sa hovorí aj v tomto filme, sa môže zopakovať. Rýchlejšie, než si to dnes vieme predstaviť.

Pohod8 resizeVšetko bude v pohode (Everything Will Be Ok), Kambodža, 2022
Dĺžka: 98 minút
Réžia: Rithy Panh
Scenár: Rithy Panh, Christophe Bataille, Agnès Sénémaud
Kamera: Rithy Panh, Prum Mesa
Hudba: Marc Marder
Strih: Rithy Panh
Scénografie: Sarith Mang
Produkcia: Catherine Dussart
Distribúcia: Film Europe
Premiéra v SR: 15. decembra 2022
Foto: Film Europe

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.