Na značky!

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Na znacky 5Členovia telovýchovnej organizácie Sokol sa v Čechách stali okrem zdravého ducha a disciplíny aj nositeľmi veľmi výraznej črty českej identity, porovnateľnej hádam len s trampským hnutím, ktoré má rovnako ako Sokol svoje vlastné dejiny i filozofiu. Pripomeňme len, že sokolské organizácie vznikajú na území Čiech od druhej polovici 19. storočia a jeho zakladateľmi sú Miroslav Tyrš a Jindřich Fugner. Boli vždy spojené s prvou republikou, jej ochranou i hodnotami a to bol zrejme dôvod nenávisti ako zo strany nacistov, tak komunistov. Sokolské organizácie zakázal Reinhardt Heidrich v protektorátnych Čechách a, samozrejme, aj komunistická moc po roku 1948. K obnove dochádza po novembrovej revolúcii a do obdobia prípravy XVI. všesokolského zletu v roku 2018 je situovaný i film Na značky!.

Aj napriek tomu, že ide o debut, je zjavné, že architektúra rozprávania i jeho štruktúra netrpí žiadnymi začiatočníckymi neduhmi. Je vyvážená, pomer širokého pohľadu na masovú akciu a zároveň komornejší rozmer Na znacky 1pojednania organizácie i jednotlivých postáv, má presné a citlivo nastavené parametre. Režisérka Mária Pinčíková a jej spoluscenárista Jakub Medvecký zvolili pri zobrazení vzrušeného diania okolo prípravy zletu, konfrontačný princíp. Týka sa to najmä výberu postáv, staršieho cvičiteľa Mirka a mladíka Radka, ktorých sledujeme aj v súkromnom živote. Mirka vidíme v kruhu priateľov, pri oslave narodenín a Radka v domácom prostredí, vystaveného direktívam matky, vyžadujúcej ich bezpodmienečné plnenie. Oboch spája napriek vekovému rozdielu členstvo v Sokole, tradované po generácie. Mirkove cholerické reakcie na organizačné nedorozumenia a lapsusy, dodávajú turbulentnému dianiu veselý dramatizmus a vierohodnú dokumentárnu autenticitu.

Vo veľkom celku je dôstojná vznešenosť cvičenia, doplnená nervóznymi komentármi organizátorov k zlyhaniu signalizácie a z nej plynúcich nepresností okolo nástupov a odchodov. Vytváranie vtipných kontrapunktov pôsobivo odpatetizovalo dianie pri skúškach i vo veľkolepom štadiónovom finále. Okrem hladkých prechodov od makro ku mikro pohľadu, je Na znacky 2pozoruhodná i štýlová skladba rozprávania. Zachytáva pestrú typológiu účastníkov v ich ženských i mužských variantoch a zmyslom pre humorné detaily ľudského panoptika pripomína tradíciu československej novej vlny. Je evidentné, že tvorcovia mali dôveru prostredia a spontánnosť reakcií jednotlivých postáv v najrôznejších situáciách dodala filmu atmosféru bezprostrednej prítomnosti, bohatej na najrôznejšie kuriozity. Ako napríklad zákaz nosenia hodiniek a kamier na hlavách cvičiacich počas vystúpenia. Jediným diskutabilným riešením bolo včlenenie reportéra s mikrofónom, komentujúceho niektoré situácie, spolu s rozhovormi s jednotlivými aktérmi. Nebolo úplne jasné, či pracuje pre nejakú televíziu a je súčasťou príprav, alebo je tam pre potreby filmu, príležitostne dopĺňajúci potrebné informácie.

Ďalšou dôležitou vrstvou filmu bolo sprostredkovanie sokolskej minulosti cez starých, ale stále aktívnych pamätníkov. Na znacky 3Stará pani upozorňuje v telocvični v Tyršovom dome na pôvodné náradie (kôň s „čumákom“), zachované ešte z éry zakladateľov Sokola. Počas pochodu Prahou v historických uniformách a so spolkovými vlajkami, navrhnutými maliarom Josefom Mánesom, sa takto nenásilne dostáva do kontextu i táto súčasť dejín Sokola.Nemenej zaujímavou, aj keď nie výslovne zdôrazňovanou, súvislosťou témy je prepojenosť česko-slovenská, najvýraznejšia v osobách cvičiteliek. Prví Sokoli vznikali na Slovensku po vzniku prvej republiky, s príchodom českých úradníkov a učiteľov a v mnohom boli závislé od vývoja vzájomných česko-slovenských vzťahov, napätých najmä v 30. rokoch. Zo širšieho hľadiska je tak zaujímavý fakt, že český režisér Jan Gebert nakrútil na Slovensku dokumentárny film o organizácii Slovenskí branci pod názvom Až přijde válka (2018) a slovenská režisérka Na znacky 4v Čechách film o českom Sokole. Táto súhra svedčí prinajmenšom o vzájomnom dopĺňaní sa na voľnom tematickom poli, kde štátna príslušnosť už v podstate nehrá žiadnu obmedzujúcu rolu. Pateticky môžme tak dodať sokolský pozdrav: Tužme sa! Pozitívny efekt sa vždy dostaví.

Film prezentuje činnosť Sokola ako živú a dynamickú aktivitu, tradíciu s pokračovaním v mladej generácii. Zároveň však registruje jej pôvabný anachronizmus, ktorý poukazuje na schopnosť prežiť a pretrvať napriek nútenej absencii, trvajúcej desaťročia. V tejto odolnosti sa prejavuje veľká časť českej identity, vernej ideám aj ideálom, nezávislých od mocenských potrieb a tlakov. Z pokrokárskej aktivity sa tak stala výsostne konzervatívna tradícia, v tom najlepšom slova zmysle, prospešná telu i duši.

Na znacky 6Na značky!, Slovensko, Česko, 2021
Dĺžka: 79 minút
Réžia: Mária Pinčíková
Scenár: Jakub Medvecký, Mária Pinčíková
Kamera: Denisa Buranová (hlavná kamera), Jan Balcar, Duc Vit Duong, Erik Eržin, Ivo Miko, Jan Šípek, Simona Weisslechner, Majo Žilinčan
Strih: Peter Kudlička, Marek Šulík
Účinkujú: Věra Bicanová, Emília Fialová, Anna Jurčičková, Vojtěch Kohoutek, Barbora Korecká, Radoje Korecký, Kateřina Lencová, Martin Liška, Viera Miklášová, Vincent Peterka, Petr Svoboda a ďalší.
Distribúcia: Film Expanded
Premiéra v SR: 1. júla 2021
Foto: Film Expanded

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.