Prípad Kalmus

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Kalmus4 resizeNekompromisný košický idiot, vyje…nec slovenského národa, umelec, perfomorer, aktivista proti bustám hanebných rodákov… Ako ho uvidíš Ty? Účinkujú: Peter Kalmus, Ľuboš Lorenz, komunisti, aktivisti, fašisti a okoloidúci.

Nestáva sa často, aby ste už pri vstupe do kina stretli hlavného protagonistu. A už vôbec nie ležiaceho na zemi na dvoch pásoch žlto-modrej plachty po krk prikrytého čiernou plentou. Keď som vchádzala do kina, o umelcovi a aktivistovi Peterovi Kalmusovi, som už dávnejšie vedela. Uchvátila ma jeho prednáška na jednom zo seminárov na vysokej škole. Preto som si myslela, že snímka svoj boj s nespokojným publikom, už len výberom hlavného protagonistu, na plnej čiare vyhrala. V spojení s osobou Petra Kalmusa vznikla filmová syntéza niekoľkých, síce Kalmus6 resizedonekonečna omieľaných, ale mimoriadne dôležitých tém, ktoré v slovenskej spoločnosti vždy boli, sú a zostanú prítomné.

Celým dokumentárny filmom Adama Hanuljaka sa tiahne jedna ústredná téma. Téma vyrovnávania sa s minulosťou a neschopnosť slovenskej spoločnosti zaujať jasný občiansky a politický postoj k dedičstvu totalitného režimu. Druhá polovica témy sa v súčasnej dobe, aj napriek pravidelným manifestáciám, stáva mimoriadne aktuálnou aj dnes. Okrem tejto témy, sa v Prípade Kalmus, z hľadiska zamerania sa na hlavného protagonistu, prelínajú tri tematické línie.

Najintenzívnejšou je línia Petra Kalmusa a jeho občianskeho aktivizmu. Adam Hanuljak reportážnym spôsobom (zatýkanie, Kalmus2 resizepredvolávanie na súd, súdne pojednávania, …) vyskladal mozaiku drobných epizód zo života Petra Kalmusa a jeho spolupracovníka a umelca Ľuboša Lorenza. Činnosť týchto dvoch umelcov často hraničila, ba priam prekračovala hranice zákona. Režisér sa snažil zachytiť ich urputnú snahu poukazovať na zvrátenosť a nevedomosť slovenskej spoločnosti v súvislosti s odhaľovaním pomníkov a búst zločincom totalitného režimu.

Druhú líniu tvorí umelecká tvorba Petra Kalmusa. Jeho umelecká tvorba, ale aj samotný film, v sebe neustále spája motív smrti a uvádza ho do konfrontácie s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Rozsiahle časozberné diela Petra Kalmusa venované obetiam totalitného režimu v sebe, okrem niekoľkých inštalácií, zahŕňajú rôzne performance art. Spoločne Kalmus3 resizes inými umelcami vytvára rôzne diela happeningu spájajúce prvky divadla, prednes poézie s cieľom aktívne zapojiť divákov do akcie. Takýmto spôsobom si všetci zúčastnení uctievajú obete predrevolučného režimu na rakúskej hranici. Na povrch sa vždy dostáva silná emócia. Umelecké diela Petra Kalmusa sa aj v rámci tejto snímky vyznačujú meditatívnym, ba priam kontemplatívnym charakterom s hlasným výkrikom do ticha.

Treťou a poslednou je línia jeho osobného života. Dozvedáme sa mnoho z Petra Klamusa ako človeka. Prečo vlastne robí to, čo robí. Prečo neustále vytŕča z davu. Aké sú jeho motivácie k aktivizmu. Čo prežil v detstve. Dôvody jeho samoty. A mnoho iných cenných informácií, ktoré nám pomáhajú stotožniť Kalmus5 resizesa s jeho konaním a pochopiť, že ide o formu vyrovnávania sa aj s osobnou minulosťou. Táto osobná línia je veľmi špecifická. Dominuje v nej aktivizmus, bohémizmus a Kalmusova večne nepokojná duša uštvaná dosiahnuť ani nie tak spravodlivosť, ako symbolickú nápravu monštruóznych krívd minulosti.

Najväčším paradoxom je, že ľudia sa pri stretnutí s Petrom Kalmusom tešia, tľapkajú si s ním, podávajú mu ruku. Ako sa po niekoľkých sekundách často ukáže, dôvod, prečo tak robia, nie je taký, že by ho uznávali ako umelca či občianskeho aktivistu. Ako správna Slovač, spozornejú vždy v momente, keď vidia kamery. Aj oni chcú byť stredobodom pozornosti. Avšak, nevenujú pozornosť tomu, koho stretli, čo Peter Kalmus ako umelec a aktivista symbolizuje a o čo sa usiluje. Alebo mu Kalmus7 resizejednoducho podajú ruku, a bezprostredne po tom mu začnú nadávať a pýtať sa, prečo takéto somariny vôbec robí a či tým niekomu pomôže. Kalmusova odpoveď je prostá. Radšej bude zvádzať večný boj a mať nepokojný život, ako postávať v nekonečnom rade neuvedomelých pokrytcov.

Kvalita filmu Prípad Kalmus teda nevyhnutne nespočíva vo výbere témy a hlavnej postavy, šialeného umelca, ale v jeho výpovednej hodnote a apelu na slovenskú spoločnosť. Peter Kalmus je, bezpochyby, výraznou osobnosťou so zaujímavým Kalmus8 resizerodinným pozadím, šokujúcou umeleckou tvorbou a akousi „hlasnou trúbou“ spoločnosti. Ale aj tieto atribúty si vyžadujú kreatívnu prácu tvorcov a zručnosť filmárskeho remesla pre vytvorenie zaujímavého, no najmä hodnotného audiovizuálneho diela. A to sa Adamovi Hanuljakovi a jeho výrobnému tímu vskutku podarilo. Snímka sa tak stáva obrazom človeka, vydedenca spoločnosti, ktorý sa rozhodol doživotne nosiť občiansku zodpovednosť celého národa na vlastných ramenách. Aj keď zodpovednosť za seba a svojich blízkych už dávno pochoval.

Prípad Kalmus, SR,  2018
Dĺžka: 78 minút
Scenár a réžia: Adam Hanuljak
Kamera: Peter Dužek, Peter Kotrha
Strih: Peter Kotrha
Distribúcia: ASFK
Premiéra v SR: 6. decembra 2018
Foto: ASFK

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.