Od Caligariho k Hitlerovi (Von Caligari zu Hitler)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Hitler resizeWeimarská republika, Sigfried Kracauer, expresionizmus, kammerspiel, Nová vecnosť, Alpské (horské) filmy, nástup nacizmu a kolektívna psychológia. Kinematografia Weimarskej republiky predstavuje jednu z najúchvatnejších i najdesivejších etáp v dejinách filmu.

Kinematografia, ktorá stvorila filmové monštrá ako Golem či Nosferatu, psychopatov a manipulátorov ako Mabuse a Caligari, femme fatale ako Maria a Lola, ale aj odvážnych hrdinov a spanilé ženy. Predovšetkým sa však natrvalo zapísala do dejín kinematografie inovatívnou prácou s mizanscénou, príklonom k všednosti, či dlhými pohyblivými zábermi. Nemenej zaujímavá je aj publikácia Od Caligariho k Hitlerovi od Sigfrieda Kracauera, ktorá sa na Hitler2 resizetoto obdobie zameriava. Kracauer v nej symptomaticky skúma kolektívnu pamäť nemeckého národa zmietaného v chaose a biede, natrvalo zapísanú vo filmoch. V neposlednom rade môžeme na príklade samotnej Weimerskej republiky vidieť varovný prst upozorňujúci na ten najhorší možný scenár. Dokumentárny výkladový „dejepis“ Rüdigera Suchslanda skúma všetky tieto zložky a slúži tak ako ideálny štúdijný materiál pre všetkých študentov kinematografie, ohromný zdroj inšpirácie pre cinefilov i ako zaujímavý príspevok do filmovo-historického diskurzu.

Už na základe tohto úvodu si môžeme predstaviť enormnú informačnú kadenciu filmu. Pre neznalých problematiky si snímka jednoznačne vyžaduje viacnásobné pozretie, keďže v Hitler3 resizepriebehu dvoch hodín stihne zmapovať a zasadiť do kontextu hneď niekoľko tém. Film Od Caligariho k Hitlerovi je zároveň filmom veľmi moderným. Po vplyve postštrukturalizmu, postmoderny a novej filmovej histórie, sú totižto veľké dejiny už dávno pasé. Do popredia sa dostáva skúmanie rozličných diskurzov a čiastkových tém. Na druhú stranu sa však práve veľké dejiny stávajú hlavnou prednosťou filmu. Skúmanie rozličných  filmových hnutí je v podstate veľkým príbehom radikalizujúceho sa Nemecka, ktorý v divákoch, vďaka rozprávaniu nediegetického rozprávača i desivých situácií odohrávajúcich sa v Nemecku či na plátne, vyvoláva zimomriavky.

Hitler5 resizeZákladnú štruktúru a tému filmu ponúkla už spomínaná, rovnomenná publikácia teoretika Sigfrieda Kracauera. Kracauer v nej skúma „kolektívne podvedomie“ nemeckého národa a snaží sa ukázať, ako sa v nemeckom hranom (nie propagandistickom) filme od začiatku 20. rokov až do konca 30. rokov symptomaticky prejavujú kolektívne túžby a idey, ktoré umožnili nástup Hitlera k moci. „Čo vie film a my nie?“: pýta sa napríklad voiceover v úvode filmu. Odpoveďou sú mu synchronizované masové scény, vrahovia, manipulátori, túžba po poriadku, zobrazenie bezvýchodiskovosti najnižších vrstiev, ovládané postavy či nahnevané davy, ale aj hedonizmus a zobrazenie konzumného spôsobu života niektorých postáv.

Hitler6 resizePodľa Kracauera sa tak vo Weimarskej kinematografii zobrazovali dva typy filmov. Do prvej skupiny spadá napríklad Caligari, v ktorom vidíme procesiu tyranov. Ten symptomaticky ukazuje nemecký národ, ktorý sa po zvrhnutí cisára zmietal v strachu z pevnej ruky diktátora, ale aj z absolútnej slobody anarchie. Podľa Kracauera tak Caligari anticipoval príchod diktátorskej figúry. Ďalšiu skupinu tvorili únikové filmy, ktoré sa vyhýbali problémom. Tú tvoria napríklad horské filmy, akýsi prírodný gýč, ktoré nakrúcala napríklad aj neskoršia nacistická režisérka Leni Riefenstahl. Poslednú cestu si zvolili ľavicové filmy a tiež niektoré filmy Novej vecnosti, ktoré priamo pomenovávali problémy a zobrazovali zlú situáciu v Nemecku.

Hitler7 resizeVšetky tieto témy film prepája, rovnako ako Kracauer, s reálnou situáciou v Nemecku, zobrazenou v dokumentárnych záberoch tej doby, v úryvkoch z novín a prostredníctvom hovoriacich hláv historikov či voiceoveru čítajúceho reflexie nemeckej spoločnosti z novinových článkov samotného Kracauera. Prostredníctvom nich sa dozvedáme, že všetky strachy, ktoré vidíme vo filmoch sú vlastne priamo spojené so strachom v spoločnosti. Stále sa meniace slabé vlády, krízy, inflácie, zlá hospodárska situácia, protesty, útoky nacistov.

Filmy tu tak dovysvetľuje veľké dejiny a veľké dejiny dovysvetľujú filmy. Rozprávanie teda vrcholí v dômyselný celok a zároveň zaujímavé filmové zobrazenie slávnej filmovej teórie, ktoré okoreňuje o kontext ohľadom samotného Kracauera, čím ju ešte viac obohacuje. Samotný naratív zároveň nie je rozložený na jednotlivé časové obdobia, ale na jednotlivé kinematografické hnutia a iné témy, čo ponúka väčšiu prehľadnosť. Zobrazenie dejín je síce v tomto dokumente štylisticky pomerne neinvenčné Hitler8 resize(archívne materiály, hovoriace hlavy), ale vďaka zaujímavému rozprávaniu, a veľkej informačnej bohatosti mu takéto nepatrné neduhy určite odpustíte.

V neposlednom rade si môžeme všimnúť hrôzostrašnú podobnosť so Slovenskom. V 90. rokoch po páde socializmu, ale aj dnes, v čase ekonomickej a migračnej krízy, sa množili a množia útoky neonacistov. Film výborne ukazuje, že akákoľvek chaotická doba vyplavuje na povrch to najhoršie zo spoločnosti a rôzni extrémisti sa snažia chopiť moci. Aj v našej mladej kinematografii sme mohli a môžeme vidieť rôzne typy týchto filmov, od tých zobrazujúcich manipulovanie (Kandidát, Zlo), cez tie zobrazujúce problémy sociálne slabších (sociálne drámy), až po únikové filmy (Zostane to medzi nami). Je to možno trochu násilná interpretácia, ale aj tak si radšej dávajme si pozor.

Hitler4 resizeOd Caligariho k Hitlerovi (Von Caligari zu Hitler – Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen), Nemecko, 2014
Dĺžka: 114 minút.
Scenár a réžia: Rüdiger Suchsland
Kamera: Harald Schmuck
Strih: Katja Dringenberg
Hudba: Henrik Albrecht, Michael Hartmann
Hrajú: Siegfried Kracauer, Fritz Lang, Volker Schlöndorff, Fatih Akin, F.W. Murnau, Billy Wilder, Georg Wilhelm Pabst, Josef von Sternberg, Ernst Lubitsch, Marlene Dietrich, Emil Jannings, Adolf Hitler, Bertolt Brecht, Greta Garbo, Peter Lorre, Pola Negri, Asta Nielsen, Leni Riefenstahl, Max Schreck, Kurt Weill a ďalší.
Distribúcia: Film Europe
Premiéra v SR: 19. novembra 2015
Foto: Film Europe

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.