Hľadanie Vivian Maier (Finding Vivian Maier)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Hladanie2 resizeJohn Maloof je cieľavedomý a pracovitý mladý muž so všestrannými záujmami. Keď písal lokálnu históriu svojho rodného mesta Chicaga, hľadal staré fotografie. Na jednej z aukcií vydražil veľkú škatuľu s tisíckami negatívov. Nehodili sa k jeho práci, ale zaujali ho. Zistil, že ich autorkou je neznáma žena menom Vivian Maier a začal po nej pátrať. O tejto priam detektívnej práci rozpráva jeho dokumentárny film Hľadanie Vivian Maier (originálny názov paradoxne hovorí o „objave“).

Vivian Maier sa narodila roku 1926 v New Yorku, jej matka bola Francúzka, otec údajne Rakúšan. Detstvo prežila vo Francúzsku, čo sa odrážalo na jej prízvuku, potom žila v New Yorku a Chicagu, kde roku 2009 zomrela. Živila sa ako pestúnka detí, prípadne gazdiná v rodinách, ktoré na ňu dodnes spomínajú. Zhodujú sa v tom, že to bola mimoriadne Hladanie3 resizeuzavretá,  osamelá, excentrická, čudácka žena v svojskom oblečení. Nosila veľké kabáty, klobúky skôr mužského tvaru a hrubé topánky. Chodila rýchlo, robila dlhé kroky, takže deti, ktoré ju na potulkách po meste sprevádzali, nestačili jej tempu. Nikdy jej nechýbal fotoaparát Rolleiflex zavesený na krku, ktorým nenápadne zaznamenávala všetko, čo ju zaujalo na mestských uliciach. Mala úžasné nadanie pristihnúť človeka v okamihu pravdy. Jej portréty žien, mužov a najmä detí sú fascinujúce. Zrejme sa medzi nimi pri fotení nadviazal zvláštny kontakt – dívajú sa jej priamo do aparátu. Vzhľadom na vlastné sociálne pomery cítila empatiu k chudobnejším spoločenským vrstvám, jej objektív sa často zameriaval aj na telesne postihnutých obyvateľov ulice, žobrákov a asociálov. Fotografie, ktoré urobila, nikdy nikomu neukázala, hoci – ako to dokazuje jeden z archívnych dokumentov – chcela poslať svoje práce na Hladanie4 resizezväčšenie do francúzskeho mestečka, v ktorom niekedy bývala, a v liste adresovanom majiteľovi foto firmy dávala presné inštrukcie, ako by mali hotové fotky vyzerať.

 

John Maloof vykonal obdivuhodný kus práce nielen pri pátraní po totožnosti neznámej fotografky, ale aj pri spracúvaní obdivuhodne rozsiahleho materiálu z jej pozostalosti, dokonca kvôli tomu chodil na hodiny klasickej fotografie, kde sa naučil základy fotenia, vyvolávanie negatívov a zväčšovanie. Maierovej archív bol impozantný: k pôvodným tridsiatim tisíckam negatívov z aukcie neskôr pribudlo stotisíc ďalších, nehovoriac o desiatkach filmov. Tie síce nie sú na takej vysokej úrovni ako fotografie, ale dokresľujú prostredie, v ktorom sa Vivian Maier Hladanie5 resizepohybovala, a zobrazujú ľudí, s ktorými sa stýkala. Maloof vypátral okolo deväťdesiat pamätníkov, z ktorých menšiu časť použil vo filme. Ide predovšetkým o Maierovej zamestnávateľov a ich deti, dnes už dávno dospelé. Ich výpovede sa zväčša zhodujú pri popise jej zovňajšku a správania, občas, pri nezhode, ich režisér stavia do kontrastu, čo je zdrojom jemného humoru. Nikdy ich však nekomentuje, nevystrkuje sa do popredia, ako to vidíme v niektorých našich dokumentoch, pamätníkov nesúdi, ani keď sa evidentne snažia dodatočne ospravedlniť či vysvetliť svoje správanie k bývalej pestúnke a gazdinej. Najmenej vierohodne pôsobia vystúpenia niekdajších „chovancov“, ktorí majú sklony svoje detské zážitky absolutizovať a interpretovať z dnešného, dospelého hľadiska. Tu, pri spomienkach, ktoré sa chvíľami točia v kruhu a nepridávajú k charakteristike Vivian Maierovej nič nové, film stráca dovtedajšie tempo a zaujímavosť. Možno sa tento nemalý časový úsek dal využiť na prezentáciu ďalších fotografií protagonistky namiesto detailných pohľadov na „hovoriace hlavy“.  

 

Hladanie6 resizeFotografie totiž tvoria najzaujímavejší aj najkvalitnejší segment tohto dokumentu. Nečudo, že ich spracovaniu v záujme zachovania pre budúce generácie, sprístupňovaniu dnešnej verejnosti a zápasu o zaradenie autorky – aj na základe odborných posudkov – medzi najvýraznejšie osobnosti fotografického umenia dvadsiateho storočia, venuje John Maloof celú svoju energiu, čas a zrejme aj financie. (Pri svojom pátraní navštívil aj Francúzsko.) Ako správca zbierky Maloof Colection usporiadal niekoľko výstav doma i v zahraničí, ktoré sa tešili – ako to dokladajú zábery z vernisáží – enormnému záujmu publika. Napísal monografiu Vivian Maier: Pouličná fotografka a pripravil publikáciu s jej autoportrétmi. Píše scenár celovečerného hraného filmu, ktorý by sa mal zaoberať nezvyčajným osudom talentovanej umelkyne.

 

Hladanie7 resizeJohn Maloof spolupracoval na scenári a réžii s producentom Charliem Siskelom, ktorého najväčším úspechom je produkcia oscarového dokumentu Michaela Moora Bowling for Columbine, a bol aj kameramanom svojho dokumentu. Jeho snímka, nominovaná na Oscara i cenu BAFTA a odmenená Cenou Johna Schlesingera na MFF v Palm Springs či Veľkou cenou poroty na festivale v Miami, patrí medzi tie, v ktorých je obsah dôležitejší a zaujímavejší ako forma. Film má výborne nastrihaný dynamický nástup a atraktívne tempo, akým prináša nové a nové informácie. Retardačne pôsobí, ako sme už spomenuli, rozsiahla pasáž vedľa seba (občas kontrapunkticky) postavených výpovedí pamätníkov. Záverečná časť, rekapitulujúca v skratke posledné roky života Vivian Maierovej, má smutný podtext, Hladanie8 resizespojený s jej chudobou a opustenosťou. Zámer autora – odhaliť pravú identitu fotografky - sa však celkom nepodaril. Aj po zhliadnutí filmu zostáva pre diváka v podstate neznámou ženou so svojskými manierami a obrovskou tvorivou invenciou. Pod kožu sa jej nedostal nikto, svoje tajomstvá si odniesla do hrobu. Nevieme, ako a o čom rozmýšľala, koho mala rada a čo nenávidela, prečo uchovávala staré noviny, a tak dôsledne skrývala svoje dielo. Môžeme len hádať, či by ju urobil šťastnou dnešný záujem publika, či by súhlasila s Maloofovými plánmi... Dokument osvetľuje len niektoré fragmenty z jej dlhého samotárskeho života, ktorého hlavnou náplňou bola fotografická tvorba. Keďže archívy sú limitované a pamätníci veľa neprezradia, lebo nevedia (ani žena, ktorá sa pokladá za Maierovej dlhoročnú priateľku, nikdy nevidela jej fotografie) a zvedavosť po filme ešte narástla, musíme pátrať v tom, čo zostalo: v košatej, výnimočnej tvorbe umelkyne. Je v čom.

 

Hladanie resizeHľadanie Vivian Maier (Finding Vivian Maier), USA 2013
Scenár a réžia: John Maloof, Charlie Siskel
Kamera: John Maloof
Strih: Aaron Wickenden
Hudba: J. Ralph
Účinkujú: Vivian Maier (archív), John Maloof, Daniel Arnaud, Tim Roth a ďalší
Distribúcia: ASFK
Premiéra v SR: 5. marca 2015
Foto: ASFK 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.