Zmiznutie Eleanor Rigby: Ona (The Disappearance of Eleanor Rigby: Her)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Zmiznutie 17 resizeZmiznutie Eleanor Rigby: Ona je druhou súčasťou tvoriacou koncept režiséra a scenáristu Neda Bensona. V kontexte svetovej kinematografie ide o pomerne ojedinelý a zároveň odvážny krok. Američan sa odhodlal zobraziť prežívanie jedného javu z dvoch perspektív, pokúsil sa preniknúť pod povrch manželského vzťahu mladého newyorského páru.

Manželov aj napriek nespochybniteľnej láske od seba oddeľuje priepasť spôsobená traumatizujúcim zážitkom. Partneri sa nedokážu vyrovnať so stratou dieťaťa, ich dlhodobá mizéria podliehajúca trpkej skúsenosti tak vyústi k rozchodu. Ten iniciuje Eleanor, odhodlaná nadobudnúť stratenú rovnováhu a zmysel života bez manžela, u ktorého nenachádza Zmiznutie 15 resizepožadovanú oporu. Benson sa v druhom príbehu Ona sústredí na Eleanor, ktorá je v prvom  nespokojná so zhubným stavom, v ktorom sa nachádza, zmizne z manželstva i Connorovho života a pokúsi sa o nový začiatok, čím podnieti manžela uvažovať o záchrane vzťahu. Obaja sa, okrem polemík nad spoločnou budúcnosťou a snahou napraviť čo sa ešte dá, upriamujú na vlastné, osobné smerovanie, ktoré sa v tomto momente života stáva u oboch primárnym. Tragédia, ktorá zasiahne ich šťastie je barličkou, ktorou si režisér a scenárista Ned Benson „pomohol“, v snahe posilniť „dôvod“ rozchodu, čo pôsobí pomerne umelo, akoby sa Eleanor 4 resizebál banality, ktorá vyplýva zo všadeprítomných partnerských vzťahov, potreboval dať romanci väčší rozmer,  a tak sa rozhodol zasadiť príbeh do výrazne tragického kontextu. Postavy sa vo väčšej miere venujú vyrovnávaniu sa samé so sebou (a svojou bezcieľnosťou), ako s tak obrovským problémom, ako je strata dieťaťa, navyše v príbehu nie je ozrejmené, ako k tragédii došlo, rodičia neprejavujú takmer žiadne výčitky svedomia, ktoré by zrejme boli po takejto udalosti na mieste (číslo jeden), bez ohľadu na jej priebeh, či príčinu... Bensonov príbeh nie je o vyrovnaní sa s tragédiou, programovo sa vyhýba jej vysvetľovaniu a využíva len pocit a spúšť, ktoré po nej vo vzťahu zostali. Avšak trpká udalosť pôsobí, Eleanor 8 resizeako umelá snaha prehĺbiť tému, ktorá je vo svojej zjednodušenej podobe krízou vzťahu a identity. Režisér sa zrejme obával, že by príbeh stratil potenciálnu nosnosť. Postavy, odhliadnuc od tragického backgroundu, často vyvolávajú dojem, že nevedia čo od dobroty a rozvíjať tento jav by bolo omnoho zaujímavejšie, ako stavať na pomerne klišé motíve, akým je spomínaná strata dieťaťa.

 

Eleanor zmietaná neistotou a neschopnosťou zvoliť smer, utieka sa do rodičovského domu a prijíma rady svojho bezprostredného okolia. Film nie je len odpoveďou na otázku, kde sa Eleanor pred manželom a minulosťou skrýva, je prienikom do jej vnútra, Benson sa snaží Eleanor 2 resizepoodhaliť príčinu bolesti, pomenovať démonov, jej snahu vyrovnať sa nielen s traumou, s neprekonateľným determinizmom osudovej lásky ku Connorovi, ale podobne ako v prvom príbehu, postavy sa snažia nadobudnúť stratenú rovnováhu, začleniť sa a získať späť svoj pokoj, harmóniu, utriasť si priority a pohnúť sa z mŕtveho bodu inam, ďaleko od spomienok na to zlé. Harmónia však vyplýva zo schopnosti nájsť zmysluplnú cestu životom, Benson s trpkosťou konštatuje, že nejestvuje platná rada ani mapa, podľa ktorej by sme sa úspešne vyhli šliapnutiu vedľa.

 

Režisér je priamy, javy pomenúva veľmi presne, v jeho výpovedi nachádzame samých Eleanor 7 resizeseba, je autenticky výstižný, neponúka platné riešenia, pod povrch sa snaží dostať kladením otázok postavám, ale i divákovi, ktorý sa s dezorientovanými postavami ľahko stotožní. Pocit mizérie a bezcieľnosti vyvažuje optimizmom, ponúka východiská, postavám poskytuje priestor byť šťastnými. Ich prežívanie tragédie je však v istých momentoch nepresvedčivé a tlačí sa otázka, či by človek v rovnakej situácii nereagoval predsa len ináč. Eleanor i Connor sú väčšmi frustrovaní vzťahom, ktorý po ťažkom údere nedokáže vstať na také pevné nohy, ako na začiatku, ich predstavy sú naivné, motivácie miestami nedávajú zmysel a postavy sú až príliš nezodpovedné, správajú sa ako tínedžeri, nie ako dospelí ľudia zviechajúci sa po ťažkom páde. Aj keď tento problém sa týka skôr Connorovho príbehu, Eleanor je tiež „raneným dieťaťom“, ktoré sa nechá zachraňovať rodičmi, Benson pracuje s prostredím, ako s charakterizačným Eleanor 5 resizeprostriedkom. Eleanor pochádza z úplnej rodiny, je naznačené, že jej rodičia prežívajúci jednu z mnohých manželských kríz, sú však ochotní problém riešiť. Podobne sa zachová Eleanor, ona je v manželstve tá silnejšia, tá, ktorá chce aby sa zatuchnutá bolesť rozplynula. Avšak jej riešením sa stáva zmiznutie, čo pôsobí ako scenáristický konštrukt, rovnako ako Connorovo pomerne pasívne pátranie a rýchla schopnosť „vybiť klin klinom“. Bensonova výpoveď má mnohé medzery,

nepresvedčivý príbeh zadŕha a rušivá je i duplicita kľúčových scén objavujúcich sa v oboch filmoch. Režisér so svojimi postavami Eleanor 10 resizemanipuluje, čo sa mu nie vždy darí pred divákom skryť, preto sa do jeho hry nemožno celkom úplne ponoriť.

 

Eleanorin príbeh je dramatickejší, Benson pomerne dobre vykreslil jej motivácie, zaujímavé sú i postavy jej príbehu, ich voľba je premyslená a pomocou nich postupne rozvíja a prehlbuje tému, pomáha Eleanor „vyjadriť“ pocity, názory, či postoje. Avšak ani v jednom z príbehov nedochádza k priamemu otvoreniu hlavného konfliktu, všetko prebieha akosi potichu v sústredenom budovaní napätia, ktoré prepukne na konci príbehu, keď sa postavy konfrontujú s ich spoločným smútkom konečne spoločne. Benson ich necháva prehovoriť o traume, čo použil ako katalyzátor bolesti a náznak „odpichnutia“ sa od smútku smerom k svetlejšej budúcnosti. Eleanor 9 resizeRežisér v Eleanorinom príbehu odpovie na mnohé z otázok, ktoré zostávajú v Connorovom príbehu nezodpovedanými, vrátane doslovného konca, ktorý mohol zostať otvoreným tak, ako ho režisér naznačil v prvom filme.

 

Obom filmom by prospelo prehĺbiť psychologickú rovinu a konflikt medzi postavami, i vnútorné nepokoje zdrvených hrdinov. Zdá sa, že tvorca zostáva povrchným pozorovateľom miestami veľmi štandardných a neprekvapivých situácií, namiesto toho, aby problematiku otváral a hľadal vynaliezavejšie východiská z danej situácie. Film si aj napriek tomu nájde svojich fanúšikov, kvalitatívnymi piliermi sú predovšetkým skúsení a charizmatickí predstavitelia hlavných postáv James McAvoy a Jessica Chastain.

 

Eleanor resizeZmiznutie Eleanor Rigby: Ona (The Disappearance of Eleanor Rigby: Her),USA, 2014
Dĺžka: 100 minút
Scenár a réžia: Ned Benson
Kamera: Chris Blauvelt
Strih: Kristina Boden
Hudba: Son Lux
Hrajú: Jessica Chastain, Viola Davis, James McAvoy, Ryan Eggold, Archie Panjabi, Bill Hader, Ciarán Hinds, William Hurt, Jess Weixler, Katherine Waterston, Isabelle Huppert, Nina Arianda, Christian Coulson, Marta Milans, Jeremy Shamos, Li Jun Li a ďalší.
Premiéra v SR: 13. novembra 2014
Foto: Film Europe

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.