Biely boh (Fehér isten)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Biely boh 3 resizeBiely boh maďarského režiséra Kornéla Mundruczó je víťazným filmom sekcie Un certain regard (Iný pohľad) prestížneho filmového festivalu v Cannes 2014. Hlavná hrdinka Lilly prichádza na čas bývať k otcovi, tomu sa však nepáči, že si so sebou priniesla psa a po spoplatnení nečistokrvných rás sa Hagen stáva tŕňom v otcovom oku a rozhodne sa ho zbaviť jednoducho a pracne, vyhodením na ulicu.

Svet je krutý a zraniteľný Hagen mu okamžite padne za obeť. Rovnakými ulicami sa potĺka Lilly, uteká od nechápavého otca, hľadá Hagena a snaží sa porozumieť nezmyselnej krutosti sveta, ktorá je fatálna a nelogická. Biely boh je Biely boh 4 resizepredovšetkým o nenávisti, utláčaní a zneužívaní, ale i pomste a následkoch, ktoré takéto konanie vyvoláva. Psy sú predstaviteľmi menšiny, ktorá po vymyslenom nariadení bieleho boha, človeka, nakazená jeho nenávisťou, začne konať rovnako, ako on.

 

„Iný“ je dôležitým slovom výstižne definujúcim Mundruczóv experiment, režisér sa nebojácne a s plnou vervou púšťa do hľadania a odhaľovania detailov, ktoré sú bežným okom neviditeľné, vytvára zdanlivo nesúrodé asociácie, ktoré sa postupne spájajú a prehlbujú tému. Biely boh prináša absolútne novátorský a nevšedný uhol pohľadu, režisér ani na okamih nepoľaví, priamo a veľmi nahlas vyjadruje svoje rozhorčenie nad súčasným stavom spoločnosti i sveta.
Biely boh 2 resize

 

Príbeh je exponovaný v skratke, okamžite a presne pomenúva vzťahy i tému. Nezmyselné nariadenie znevýhodňujúce majiteľov nečistokrvných psov nastoľuje hlavný konflikt príbehu, druhou dejovou líniou je vzťah Lilly a jej otca, ktorý je tiež jedným z bielych bohov, sú nimi v zásade všetky postavy i figúrky príbehu bez ohľadu na rasovú či inú príslušnosť. Lilly je jediná, ktorá sa snaží vymaniť, režisér jej „čistotu“ nevyzdvihuje polopatisticky, práve naopak Lilly je najautentickejšia, čo nemožno tvrdiť o ostatných charakteroch. Mundruczó svojimi postavami hýbe v premyslenej hre s divákom, Biely boh 10 resizejeho ľudia sú programovo beštiálni, nikoho neľutuje, aj keď je rafinovaný a zavádza, postavy sú vo svojej podstate nepredvídateľné (Hagen predsa len dostáva od bielych bohov v útulku svoju druhú šancu), no napokon sa prejavia tak, aby zapadli do autorovho predvoleného módu. Napätie graduje akčnými scénami, využíva typické trilerové prvky ako naháňačka, hrôzy odhaľuje zásadne v poslednej chvíli, aby v divákovi vyvolal očakávanie, strach. Hlavnou doménou réžie je práca so zvieratami, ktoré „hrajú“ o život, Hagen i jeho malá kamarátka, ktorú stretáva na ulici, sú skvelou dvojicou, Mundruczó prostredníctvom zvierat útočí na emócie diváka, snaží sa zasiahnuť čo najintenzívnejšie, nejde na to prvoplánovo, no niekedy je jeho tlak neznesiteľný.

 

Režisér sa neriadi primárne Biely boh 11 resizepravdepodobnosťou, ale podlieha téze, ktorej podriadil i motivácie postáv, preto sú niekedy neuveriteľné a silené, v istých chvíľach nelogické a odvádzajú pozornosť od podstaty (nútia diváka klásť si otázky typu: Prečo otec nie je ochotný za psa zaplatiť poplatok, keď si chce nájsť k dcére cestu a podobne.) Dialógy sú často patetické, nepríjemne rezonujú v ušiach, sú násilne nútené, okresané na holé frázy („Kým nespadnú hviezdy, budeš žiť...“ a podobne). Mundruczó načrtol rôzne vzťahové rovnice, čo mu poslúžilo na stotožnenie sa s hlavnými hrdinami, Lilly a Hagenom, no pozornosť sústredí na „vojnu“, ktorou vyjadruje svoj politický názor. Po odlúčení Lili a Hagena rozvíja dva paralelné príbehy, Hagen prechádza „očistcom“, ktorý v ňom Biely boh 9 resizevzbudí jediný cieľ, pomstiť sa človeku za jeho krutovládu, Lilly sa snaží Hagena nájsť, no napokon rezignuje a príbeh sa sústredí na vývoj vzťahu s otcom a okrajovo na jej rozvíjajúcu sa platonickú lásku. Upriamuje sa však na akciu, čomu zákonite prispôsobuje skratkovité vyjadrovanie, vzťahy i charaktery sú len načrtnutými obrysmi. Motivácie sú zjednodušené, charaktery pomerne ploché a nepresvedčivé, sú súčiastkou „stroja“, v ktorom plnia vopred danú funkciu, postavy jednoducho neprechádzajú premenou, sú rovnaké ako na začiatku a o opaku nepresvedčí ani záverečná pointa, ktorá je emocionálnym uspokojením, metaforou zmierenia. Mundruczó sa nesnaží rozlúsknuť hlavolam, neprináša platné riešenie globálnych problémov ako rasizmus, či utláčanie slabších, snaží sa len poukázať na to, ako by svet nemal fungovať.

 

Biely boh 6 resizeKonflikt je jasný a po celý čas sa dôkladne nabaľuje, Mundruczó buduje napätie, akčné scény striedajú až poeticky krehké obrazy subjektívneho sveta dospievajúcej Lilly, ktorú život bombarduje všetkými svojimi hrôzami naraz. Lilly je prostredníkom dvoch svetov, samaritánka, ktorá sa prechádza strašidelným domom, odhaľuje obete. Kornél Mundruczó dáva ostentatívne najavo svoj hnev, jeho rozhorčený výkrik nešetrí nikoho. Je skeptický, zanevrel na ľudskú rasu, na „bieleho boha“, ako sám označil západnú civilizáciu oháňajúcu sa predsudkami a podceňovaním menšinových skupín. Biely boh, egoista zneužívajúci svoje postavenie, sebaľúbi narcis vytvárajúci vlastné pravidlá, podmaňujúc si Biely boh 5 resizevšetko, bez ohľadu na druhých, nepoznajúc brata. Mundruczóva tvorba je vo všetkých smeroch veľmi osobitá, film využíva ako nástroj na vyjadrenie, ako cestu ku svetu, k divákovi, ku ktorému prehovára veľmi dôsledne, priam polopatisticky, aby mu nič neuniklo a zároveň je jeho spoveď symbolickou alúziou. Sám režisér vo filme stvárnil jednu z vedľajších postáv, ktoré padnú rozzúrenému psiemu povstaniu za obeť, sarkasticky glosuje sám seba (rovnaký vtip sme už mohli vidieť u režiséra Quentina Tarantina).

 

Naliehavej potrebe vyjadriť názor podlieha i práca s filmovými prostriedkami, v každom smere je veľmi špecifický, na film sa pozerá ako na neprebádané médium a skúša, kam až môže zájsť, aby jeho hru divák pochopil a prijal. Spôsob, akým sa vyjadruje k téme nadradenosti, rasizmu a šovinizmu je experimentálnym podobenstvom západnej spoločnosti, ktorá Biely boh 17 resizeje na vrchole sveta a ďalej si ho podmaňuje. Je presne zacielený na ústrednú myšlienku, príbeh, postavy i všetky prvky sú podriadené téme, ktorá udáva pravidlá, scenár je vystavaný na princípe „a la téz“, preto nie je celkom správne napádať niektoré „nelogické“ vyústenia príbehu, všetko pohlcuje silne metaforický kontext. Využíva inotaj, spoločenské javy pomenúva rafinovane nepriamo a pri tom veľmi zrozumiteľne, divák nemá tendenciu interpretovať režisérove názory inak, ako ich sám Mundruczó zamýšľal a dosiahol, celkom presne vieme, čo chce povedať. Režisér karikuje svet, vytvára bizarné kontrasty, ktorými sa cynicky vysmieva (takým momentom je napríklad scéna z útulku: psy čakajúce na smrteľnú injekciu si krátia poslednú chvíľu sledovaním rozprávky Tom a Jerry), ukazuje nám našu vlastnú obludnosť, jeho postavy sú výrazne negatívnymi charaktermi, výnimku tvorí azda len hlavná hrdinka Lilly, ktorú ešte svet celkom úplne nepohltil.

 

Biely boh 14 resizeZáverečná scéna je emocionálne katarzná, vyznieva pateticky, je však metaforou pochopenia, náznakom zmierenia a uvedomenia si oboch strán, že bojovať je nezmyselne vyčerpávajúce a nikam to nevedie. Porozumenie je len prvým krokom, biely boh reprezentovaný v tomto prípade Lillyným otcom, sa podvolí, pochopí, že nie je správne bojovať, cítiť sa „viac“, ako iní, zostúpi zo svojho neba na úroveň nižšej rasy. Všetko je dôsledkom nezastaviteľného rútenia sa človeka bez ohľadu na následky, bez ohľadu na čokoľvek iné a Mundruczó sa nám snaží pripomenúť, aby sme „ubrali“, utíšili svoje egá a prestali nenávidieť. Aj keď má film mnohé nedostatky v scenári, Biely boh je unikátnym v kontexte svetovej kinematografie a Mundruczóv autorský tvorivý potenciál si zasluhuje pozornosť a kreatívneho diváka.

 

Biely boh 15 resizeBiely boh (Fehér isten), Maďarsko, Nemecko, Švédsko, 2014
Dĺžka: 119 minút
Réžia: Kornél Mundruczó
Scenár: Kornél Mundruczó, Viktória Petrányi, Kata Wéber
Kamera: Marcell Rév
Strih: Dávid Jancsó
Hudba: Asher Goldschmidt
Hrajú: Zsófia Psotta, Lili Monori, Gergely Bánki, Tamás Polgár, Orsolya Tóth, Kornél Mundruczó, János Derzsi, László Gálffi a ďalší
Premiéra v SR: 9. októbra 2014
Foto: ASFK

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.