Katedra audiovizuálnych štúdií FTF pozýva na prijímacie skúšky

FTDbanner resizeŠtúdium filmu je v očiach verejnosti spojené skôr s odbormi vychovávajúcimi filmárskych praktikov – režisérov, scenáristov, kameramanov či zvukárov. Filmová atelevízna fakulta Vysokej školy múzických umení však ponúka aj študijný program venovaný filmovej teórii a histórii. A nielen im! Katedra audiovizuálnych štúdií poskytuje jedinečný študijný program, ktorý potenciálni študenti na inej vysokej škole nenájdu. Prihlášku si naň môžu podať do 17. mája.

„Študijný program Audiovizuálne štúdiá sa nesústreďuje len na film, ale aj na ostatné formy audiovizuálnych diel, napr. televíznu produkciu,“ hovorí filmová VSMUbudova resizeteoretička a spisovateľka Zuzana Mojžišová, vedúca katedry. „Ťažiskom odboru sú prednášky o dejinách a teórii filmového umenia, semináre podporujúce analytické myslenie, schopnosť kritickej reflexie a kultiváciu štylistického prejavu, tiež prednášky zoznamujúce poslucháčov so základmi filmárskeho remesla podľa jednotlivých profesií.“

Absolventi štúdia sa môžu uplatniť v širokej škále profesií, ktoré súvisia s filmom a médiami všeobecne. Najčastejšie sa uplatňujú v žurnalistike, rozhlase, klubovej práci s filmom, kurátorstve audiovizuálnych zbierok, reklame a PR, na vedeckých pracoviskách a vo vysokom školstve. Obľúbená je programová práca pre filmové festivaly a prehliadky, kde filmový odborník zostavuje festivalové sekcie či zastáva iné s podujatím spojené funkcie. Ďalšie možnosti uplatnenia poskytujú televízie v profesii dramaturga, tiež distribučné spoločnosti, printové médiá a internet.

Záujemcovia o štúdium, ktorí si chcú rozšíriť svoje filmové obzory, naučiť sa kriticky myslieť a reflektovať svet okolo seba, nájdu podrobné informácie o prijímacích skúškach na webstránke fakulty (ftf.vsmu.sk) alebo webstránke katedry (www.kas.vsmu.sk).

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.