Igric a Tvorivé prémie

Igric_2010_pozvnka_resizeVčera (15. júna) slávnostne vyhlásili a odovzdali Výročné ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu roku 2009. Zoznam nových držiteľov Igricov a tvorivých prémií si môžete prečítať v nasledovnom zozname.IGRIC ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ:

Ján Ďuriš za kameru filmu Nedodržaný sľub

TVORIVÉ PRÉMIE za hranú tvorbu pre kiná:
Vladimír Balko za réžiu filmu Pokoj v duši
Mira Fornay za scenár a réžiu filmu Líštičky

IGRIC ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU:
Porota sa rozhodla Igrica v tejto kategórii neudeliť

TVORIVÉ PRÉMIE za televíznu dramatickú tvorbu:

Stanislav Párnický za réžiu televíznej inscenácie Dôverní nepriatelia
Jana Kákošová za námet a scenár televíznej inscenácie Dôverní nepriatelia

IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU:
Jaroslav Vojtek za námet, scenár a réžiu filmu Hranica

TVORIVÉ PRÉMIE za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu:

Marko Škop za scenár a réžiu filmu Osadné
Dušan Hudec za scenár a réžiu filmu SNP 1944

IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU:

Porota sa rozhodla Igrica v tejto kategórii neudeliť

TVORIVÉ PRÉMIE za animovanú tvorbu:

Filip Janega za námet, scenár a réžiu filmu LoveBook
Peter Budinský za námet, scenár a réžiu film Bird of Prey

IGRIC ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE:

Attila Mokos za stvárnenie postavy Tóna Pánika vo filme Pokoj v duši

TVORIVÉ PRÉMIE za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele:

Samuel Spišák za stvárnenie postavy Martina Friedmana - Petráška vo filme Nedodržaný
sľub

Jana Hubinská za stvárnenie postavy Heleny v televíznej inscenácií Dôverní nepriatelia
5

TVORIVÉ PRÉMIE za ostatnú televíznu a seriálovú tvorbu:

Juraj Nvota
za réžiu GEN.sk : Ivan Žucha
Martin Šulík za réžiu televízneho seriálu Zlatá šedesátá

TVORIVÉ PRÉMIE za študentskú tvorbu:

Mátyás Prikler za scenár a réžiu filmu Ďakujem, dobre
Miroslav Remo za scenár a réžiu filmu Arsy-Versy

TVORIVÉ PRÉMIE za DVD a CD - ROM:

Marián Brázda a Peter Csordáš za kolekciu DVD Slovenský film 60. rokov II
Juraj Lehotský za DVD Slepé lásky

TVORIVÉ PRÉMIE za audiovizuálnu teóriu a kritiku:
Mária Ferenčuhová za knihu Odložený čas
Rudolf Urc, Ingrid Mayerová a René Lužica za knihu Ostáva človek Martin Slivka
Ceny spolu 16 600 eur

POROTA:

Predseda poroty: Dušan Trančík
Členovia:
Marián Jaššo,
František Kovár,
Peter Michalovič,
Maroš Petro,
Ľubomír Vladár,
Štefan Vraštiak
(zároveň tajomník poroty)


Udeľovanie najstaršej filmovej ceny na Slovensku (od roku 1967)

Igric je najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku. Prvé Ceny Igric boli
vyhlásené v roku 1967, ďalšie v rokoch 1968 a 1969. Pre politické postoje slovenského
FITEZu (Filmový a televízny zväz), ktorý ceny udeľoval - k Augustu 1968 a nekompromisné
stanoviská pri oceňovaní slovenských filmárov, bol FITEZ v roku 1970 Federálnym
ministerstvom vnútra zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené. V roku 1993 bolo udeľovanie
Igricov obnovené, v roku 2010 sú Igrice a tvorivé prémie Slovenského filmového zväzu, Únie
slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu udelené po dvadsiaty prvý raz.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo 15.6.2010 v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave
(Laurinská 2) o 16.00 hod.

Pôvodne sme chceli Igrice udeľovať na 5. MFF Cinematik v Piešťanoch 13.9.2010.
Nakoľko komisia Avdiovizuálneho fondu nám z požadovanej sumy 7 675 EUR schválila len
3 000 EUR (pritom len rozpočet na sošky Igric bol 1 700 EUR), rozhodol výbor SFZ zmeniť
termín vyhlásenia súťaže Igric 2010. Dostali sme najmenej financií z podprogramu 2-2-2 -
Príprava a organizácia iných verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovízie a
kinematografickej kultúry v Slovenskej republike. Vlani sme dostali z fondu AudioVízia MK
SR 6 500 EUR. Výbor SFZ preto zmenil nielen zámer, ale aj termín udeľovania Igricov.
Museli sme obmedziť počet pozvaných. Preto komorné prostredie, bez znelky, bez ukážok
víťazných filmov. Prehliadku ocenených filmov usporiadame v septembri 2010.
Pripomeňme, že v rokoch 1967 - 2010 získalo 91 cien Igric 76 najvýznamnejších
slovenských tvorcov za 73 audiovizuálnych diel. Najviac, štyri ceny Igric, získal Martin Šulík.
Takéto ceny získali aj Štefan Uher, Dominik Tatarka, Iľja Zeljenka, Juraj Jakubisko, Stanislav
Barabáš, Peter Solan, Martin Slivka, Laco Kraus, Viktor Kubal, Viliam Polónyi, Dušan Hanák,
Martin Hollý, Stanislav Szomolányi, Albert Marenčin, Peter Kerekes, Alojz Hanúsek, Emília
Vášáryová, Tibor Vichta, Stanislav Párnický, Dodo Šimončič, Jindro a Zdeno Vlachovci,
Matej Mináč, Juraj Kukura, Juraj Nvota, Pavol Barabáš, Laura Siváková, Katarína
Kerekesová, Richard Kirchhoff, Stanislav Štepka, Dušan Hudec, Tibor Biath, Ladislav
Chudík, Martin Šulík, Marek Leščák, Jaroslav Vojtek, Ivana Zajacová, Táňa Radeva, Ivan
Teren, Mátyás Prikler, Marko Škop, Ľuboš Kostelný, Ivana Šebestová, Dušan Trančík,
Ladislav Kaboš, Boris Šima, Róbert Šveda, Pavol Višňovský a ďalší.

Do súťaže o Ceny Igric 2009 bol prihlásený rekordný počet diel v histórii udeľovania
Igricov - spolu 70 (v roku 2009 - 69, v roku 2008 - 54). Filmy hodnotila porota vedená
Dušanom Trančíkom.

Tohto roku boli udelené 3 Ceny Igric v kategóriách - hraná tvorba pre kiná, filmová
a televízna dokumentárna tvorba, herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele. Igric
v kategóriách animovaný film a televízna dramatická tvorba neboli udelené.
V piatich kategóriách súťaže o Igrica boli udelené aj tvorivé prémie. Tvorivé prémie
získali aj audiovizuálne diela v ďalších štyroch kategóriách - za ostatnú televíznu tvorbu, za
študentskú tvorbu, za teóriu a kritiku a za DVD. Spolu bolo udelených 18 tvorivých prémií.
Symbolom ceny je soška Igric od akademickej sochárky Erny Masarovičovej. Pár slov
o soške Igrica - výška 33,8cm, váha 2,4kg, bronzová zliatina (CuSn8). Výrobná cena sošky
je 340 eur.

Igric je dotovaný Literárnym fondom finančnou odmenou vo výške 2 000 eur,
tvorivé prémie vo výške 700 eur (herecké ceny - 700, resp. 350 eur). V roku 2010 boli
udelené 3 Igrice a 18 tvorivých prémií v celkovej výške 16 600 eur.

Mgr. Štefan Vraštiak,
predseda SFZ
Bratislava 15.6.2010

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.