Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2009

ÚVOD

Najprv sa musím vrátiť k predchádzajúcej Správe o stave slovenskej audiovízie v roku 2008 a odcitovať poslednú časť úvodníka: „Otázka, ktorú si samozrejme všetci kladú, je, či pozitívne trendy z roku 2008 vydržia i v roku 2009, silne poznačenom krízou.„

Dnes už samozrejme odpoveď vieme a je nesmierne povzbudzujúca: nielenže vývoj v slovenskej audiovízii pozitívne trendy v roku 2009 potvrdil, ale i výrazne prekonal.

Najdôležitejšou správou je samozrejme kreovanie Audiovizuálneho fondu, ktorý koncom roku vyhlásil prvú výzvu na predkladanie projektov a nasledujúca optimistická odozva z audiovizuálneho priemyslu (prišlo celkom 168 žiadostí). Fungovanie Audiovizuálneho fondu je základným predpokladom pre normálne fungovanie slovenského audiovizuálneho priemyslu. Fond vytvára jednak platformu pre žánrovo i tematicky rôznorodú domácu tvorbu, je nástrojom pre hlbšie včlenenie Slovenska do európskeho audiovizuálneho priestoru vytváraním možností pre koprodukcie, ale má aj ďalšie efekty, napríklad poskytuje možnosti pre realizáciu medzinárodných podujatí na Slovensku. Kancelária MEDIA Desk Slovensko bola pri tvorbe zásad prijímania žiadostí, ich hodnotenia, štruktúry podpornej činnosti a pri riešení ďalších otázok Rade fondu k dispozícii, pretože naším záujmom je, aby Fond fungoval podľa európskych štandardov, ktoré program EÚ MEDIA celkom určite predstavuje.

Prvé rekordy v štatistike roku 2009 sú v oblasti produkcie celovečerných filmov pre kiná. Premiéru malo 19 (!) celovečerných filmov, z toho 12 hraných (6 majoritných, 6 minoritných), 6 dokumentárnych (4 majoritné, 2 minoritné) a jeden animovaný (minoritný projekt). Potešiteľné tiež je, že až 8 zo všetkých filmov sú debuty (z toho 3 majoritné). Dostatočne pestrá je obsahová i žánrová skladba hraných diel: sú medzi nimi filmy so súčasnými témami, historické eposy, filmy z nedávnej (komunistickej) minulosti, filmy, ktoré by sme mohli označiť za nezávislé, drámy, tragikomédie, ale tiež horor...

Dokumentárne filmy sú už tradične veľmi úspešnými na medzinárodnej scéne a prinášajú množstvo vysokých ocenení z renomovaných festivalov, v roku 2009 slovenskí dokumentaristi svoje postavenie iba potvrdili.

Slovenské filmy boli po dlhých rokoch znovu v oficiálnych súťažiach, alebo výberoch veľkých svetových festivalov (Benátky, Locarno, Karlovy Vary), ale veľmi dôležité tiež je, že mali veľký úspech aj v domácich kinách: dva z nich sú medzi 10 najnavštevovanejšími filmami roka, tri novinky roku 2009 sú už v Top 10 najnavštevovanejších slovenských filmov v ére samostatnosti.

Čísla v distribúcii sú tiež viac než optimistické: do slovenských kín prišlo rekordných 4 145 671 divákov, čo je suverénne najviac v ére samostatnej Slovenskej republiky. Návštevnosť zaznamenala oproti roku 2008 nárast o 23,3 %, druhý najvyšší v Európe! Už len jedno miesto je lepšie – prvé a to má slovenská distribúcia tiež – v náraste tržieb o 38,3 %. Slovensko zaujalo tiež veľmi lichotivé 12. miesto v Európe v podiele návštevnosti na domácich filmoch.

Slovenská audiovízia vyšla z krízy posilnená a je na najlepšej ceste stať sa štandardne fungujúcou a dostatočne sebavedomou súčasťou európskeho audiovizuálneho priestoru.

Len aby nám to vydržalo.

Vladimír Štric
riaditeľ MEDIA Desk Slovensko

Správu o stave slovenskej audiovízie v roku 2009 zostavil Miroslav Ulman, vydali MEDIA Desk Slovensko so Slovenským filmovým ústavom. Prinášame skrátenú verziu. Koho budú zaujímať podrobnosti si môže správu prečítať na www.mediadeskslovakia.eu

LEGISLATÍVA

Najdôležitejším zákonom v oblasti audiovízie pre dianie v roku 2009 je Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijatý 5. novembra 2008, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia § 32 o koprodukčnom štatúte, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2010. Vďaka nemu by sa mal zvýšiť objem finančných prostriedkov, rozšíria sa ich zdroje, zvýši sa časová flexibilita podpory a rozšíria sa jednotlivé formy podpory z fondu (k doterajším dotáciám pribudnú štipendiá a pôžičky). Audiovizuálny fond (AF) by sa tak mal stať moderným systémovým nástrojom pre stabilnú podporu a rozvoj slovenskej audiovizuálnej tvorby, kultúry aj priemyslu. Jeho financovanie bude viaczdrojové. Okrem štátneho rozpočtu budú zdrojmi fondu aj príspevky neštátnych subjektov, ktoré podnikajú s audiovizuálnymi dielami. Rozdeľovanie finančných zdrojov po prvý raz prechádza z Ministerstva kultúry na samostatný subjekt so samosprávnym riadením a odborným rozhodovaním.

Keďže počas roku 2009 sa fond ešte len pripravoval na svoju činnosť, v roku 2009 pokračoval aj grantový program MK SR AudioVízia (viac o ňom v kapitole Štátna podpora audiovízie). Ten by mal v roku 2010 ukončiť svoju činnosť a mala by sa naplno rozbehnúť činnosť Audiovizuálneho fondu.


FILMOVÁ PRODUKCIA


V roku 2009 vzniklo devätnásť filmov, z toho 9 majoritne slovenských (v roku 2008 to bolo 11 filmov a z toho 6 majoritne slovenských), čo je najviac od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993.

Potešiteľne je, že až osem z nich (z toho 3 majoritné filmy) boli debuty:
Vlado Balko podľa scenára Jiřího Křižana nakrútil drámu troch štyridsiatnikov nachádzajúcich sa na životnej križovatke Pokoj v duši (SK/CZ). Film sa stal diváckym hitom v slovenských kinách a po päťročnej absencii nás zastupoval v súťaži na MFF Karlovy Vary.

Nízkorozpočtový film 22-ročného Jakuba Kronera o mladých pre mladých s hip-hop soundtrackom BRATISLAVAfilm sa aj vďaka dravej reklame rýchlo dostal do desiatky najnavštevovanejších domácich filmov v ére samostatného Slovenska.
Oko ve zdi (CZ/SK, r. Miloš J. Kohout) je thriller nakrútený podľa predlohy spisovateľky Ivy Hercíkovej s medzinárodným obsadením v čele s Karlom Rodenom a Jürgenom Prochnowom.

Debut Tomáša Mašína 3 sezóny v pekle (CZ/DE/SK) voľne vychádza z autobiografie literáta a filozofa Egona Bondyho a zobrazuje roky 1947-1949 keď politické zmeny v Československu brutálne zasiahli do životov obyčajných ľudí. Mladá slovenská režisérka Mira Fornay nakrútila Líštičky (CZ/SK/IE) - dramatický príbeh dvoch sestier, odohrávajúci sa v súčasnom Dubline.
Film bol uvedený v rámci Týždňa medzinárodnej kritiky na MFF Benátky.

Ako vôbec prvý slovenský film v dvadsaťročnej histórii sekcie Týždeň kritikov na MFF Locarno bol uvedený prvý z troch celovečerných dokumentárnych debutov roku 2009. Film Mesiac v nás (ES/SK/FR, r. Diana Fabiánová) s humorom a iróniou odkrýva pravidlá „menštruačnej etikety“, ktoré dodnes kraľujú i v našej modernej spoločnosti.

Malý zúrivý Robinson (r. Tina Diosi) je nezvyčajným portrétom tragicky zosnulého básnika, textára a bohéma Jožka Urbana.

Peter Begányi v Erotic Nation (SK/CZ) rozpráva o rodine, ktorá po nežnej revolúcii založila prvý sexshop na Slovensku, a ukazuje erotický život Slovákov vo víre politických a spoločenských premien.

V roku 2009 dokončili svoje filmy i skúsení tvorcovia. Osem rokov čakal na dokončenie Jánošík. Pravdivá história (PL/SK/CZ/HU) režisérskej dvojice Agnieszka Holland a Kasia Adamik. Tento výpravný veľkofilm o najslávnejšom slovenskom ľudovom hrdinovi sa napokon, aj napriek masívnej slovenskej štátnej podpore vo výške 2,16 mil. € stal len minoritnou koprodukciou.

Juraj Herz sa v T.M.A. (CZ/SK) vracia k svojmu obľúbeného žánru – psychologickému hororu. Miloslav Luther v Tangu s komármi (SK/CZ) cez príbeh dvoch emigrantov prichádzajúcich po rokoch na pár dní späť do vlasti ukázal, okrem iného, i pomery, ktoré na Slovensku panujú a problémy, ktoré trápia jeho obyvateľov.

Psychologická snímka zo súčasnosti Ženy môjho muža (SK/CZ/HU, r. Ivan Vojnár) je spleťou príbehov niekoľkých ľudí doplnenou o kriminálnu zápletku.

Slovenskou nomináciou na Oscara bol Nedodržaný sľub (SK/CZ/US, r. Jiří Chlumský) – film nakrútený podľa skutočného príbehu židovského chlapca, ktorého udalosti rokov 1939-1945 prinútili zmeniť mladícke naivné futbalové ideály a následne poprieť svoju identitu.

Druhý film Laury Sivákovej Nebo, peklo... zem (SK/CZ) rozpráva o objavení vlastnej sily a možnosti uspieť v živote napriek prekážkam osudu.

Režisér Dan Svátek sa pri nakrúcaní filmu Hodinu nevieš (CZ/SK) inšpiroval skutočným príbehom českého heparínového vraha, ktorý ako zdravotník v nemocnici v Havlíčkovom Brode zabil sedem pacientov.

Nové filmy nakrútila i trojica úspešných dokumentaristov. Film Marka Škopa Osadné (SK/CZ) - výnimočné vykreslenie malej komunity na okraji Európy, ktorá sa pokúša revitalizovať svoju obec pomocou veľkého európskeho sna - si odniesol cenu za najlepší dokument z MFF Karlovy Vary.

Film Petra Kerekesa o vojenských kuchároch z rôznych teritórií a historických období Ako sa varia dejiny (AT/SK/CZ) bol nominovaný na Európsku filmovú cenu a získal Zlatého Huga na MFF Chicago.

Originálny bol i námet filmu Hranica (r. Jaroslav Vojtek) - osudy obyvateľov dediny Slemence na východnej hranici Európy, ktorá bola jednej noci v roku 1946 rozdelená Červenou armádou na dve časti jedna zostala pripadla vtedajšiemu Československu a druhá Sovietskemu zväzu, a dnes je dedina rozdelená opäť, tentokrát hranicou Schengenskou.

Vďaka koprodukcii pribudol takmer 30 rokov po Krvavej pani (1980, r. Viktor Kubal) do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel ďalší dlhometrážny animovaný film. Bábková animácia Na povale alebo Kto má dnes narodeniny? (CZ/SK/JP) uznávaného českého tvorcu Jiřího Bartu je príbehom zo starej zaprášenej povaly, kde v pohode a harmónii žijú odložené hračky až do chvíle, kedy vládca temnej Ríše Zla zatúži po ich kamarátke.

Ďalšie animované filmy neprekročili hranicu krátkych – napríklad Viliam (r. Veronika Obertová), Bird of Pray (r. Peter Budinský), Čmuchal & Sviňa zasahujú (r. Andrej Kolenčík), ale ani jeden z nich nie je na 35 mm nosiči.

V roku 2009 vzniklo i niekoľko stredometrážnych hraných filmov. Ďakujem, dobre (r. Mátyás Prikler), Otec (r. Lukáš Hanulák), Obedár (SK/US, r. Ľubomír Mihailo Kocka), Lives for Sale (r. Kristína Herczegová) a X=X+1 (r. Juraj Krasnohorský). Len posledne menovaný je i na 35 mm kópii.

V oblasti dokumentárnej tvorby vznikli ďalšie dlhometrážne filmy Hostia – Hauerland (r. Vladimír Štric), a stredometrážne diela Tajomstvo podzemia (r. Pavol Barabáš), Kým sa skončí tento film (r. Tomáš Hučko), Koliba (r. Zuzana Piussi), Hrdina našich čias (r. Zuzana Piussi), Ľahký vánok, Arsy-Versy.


LITERÁRNY FOND

Poslaním Literárneho fondu je podporovať rozvoj umeleckej, vedeckej a odbornej literatúry, publicistiky a tvorivej činnosti v oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televízie. Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby podporil prostredníctvom programu ALFA v roku 2009 vznik nových pôvodných literárnych predlôh pre hrané, dokumentárne a animované filmy. Výbor Sekcie tiež pracoval na vyhodnotení filmovej a televíznej produkcie za rok 2008 a prostredníctvom cien Igric ocenil úspešných tvorcov (viac o oceneniach Igric nájdete v kapitole Domáce festivaly, prehliadky a ceny).

Aj v roku 2009 boli Fondom vyplácané príspevky na tvorivú cestu v SR i do zahraničia, ako aj odmeny pre jubilujúcich výkonných umelcov. Nezabudlo sa ani na tých výkonných umelcov, ktorí už nie sú v produktívnom veku, a ktorí sa pre chorobu, starobu alebo iné objektívne príčiny dostali do finančnej tiesne.

Výbor sekcie v roku 2009 mal rozpočet v celkovej sume 119 500 € z tohto rozpočtu na starostlivosť o tvorivých pracovníkov a umelcov poskytol do 31.12.2009 118 399 €. Viac než polovica tejto sumy (63 100 €) bola vyplatená 61 tvorcom vo forme štipendia. V roku 2008 získalo 66 tvorcov tvorivé štipendium vo výške 52 380 €.

MEDIA

V roku 2009 pokračovala kancelária MEDIA Desk Slovensko, na základe schváleného akčného plánu a rozpočtu, ktorý mala k dispozícii, v plnení svojich základných úloh: poskytovala informácie o programe MEDIA všetkým záujemcom bez rozdielu, poskytovala konzultácie uchádzačom o podporu z programu a tiež vyvíjala aktivity, smerujúce k intenzívnejšiemu začleneniu slovenských profesionálov v audiovízii do európskeho priestoru. Efekt programu MEDIA na slovenskú audiovíziu je jednak priamo merateľný sumou podpory, ktorá každoročne na Slovensko z programu prichádza, ale možno ešte dôležitejšími sú ďalšie nástroje, ktoré program pre kreovanie slovenskej audiovízie poskytuje. Našou snahou napríklad bolo, aby sa podporné schémy nového Audiovizuálneho fondu čo najviac priblížili európskemu štandardu, ktorý program MEDIA celkom určite predstavuje.

Potešiteľné sú predovšetkým rekordné výsledky slovenských subjektov, ktoré sa v roku 2009 uchádzali o podporu v rámci programu: v roku 2009 z programu MEDIA získali slovenské subjekty finančnú podporu v celkovej výške 604 226 €, z toho v schémach Vývoj projektov 25 000 € (Artileria), Podpora propagácie – Festivaly 75 000 € (Prix Danube, MFF Bratislava), Tréning – základná odborná príprava 169 343 € (VŠMU ako súčasť dvoch konzorcií) a v schémach Distribúcie 334 883 €. Celková úspešnosť uchádzačov o podporu ostáva naďalej veľmi vysoká, pohybuje sa v rámci jednotlivých schém okolo 85 %.

Nepriama podpora v rámci siete Europa Cinemas pre 14 slovenských kín, ktoré sú členmi siete, bola 96 701 €, čiže celková suma podpory za rok 2009 pre slovenské subjekty predstavovala 700 927 € !

Treba dodať, že ide o suverénne najvyššiu sumu ročnej podpory, odkedy je Slovensko členskou krajinou programu MEDIA.

EURIMAGES


Eurimages, kinematografický fond Rady Európy
, je jediný európsky fond podporujúci nadnárodné koprodukcie celovečerných filmových diel. Funguje od roku 1988 a Slovensko je jeho členom od 15. apríla 1996. Novým prezidentom Eurimages sa stal 21. novembra 2009 Jobst Plog z Nemecka, zástupkyňou Slovenska v Eurimages je od apríla 2005 Zuzana Gindl-Tatárová.

Od 1. 9. 2009 má Eurimages 34 členských krajín. V roku 2009 fond podporil na štyroch zasadnutiach 55 filmov sumou 19 460 000 €. Od svojho založenia v roku 1988 do 31. 12. 2009 fond podporil 1 292 európskych koprodukcií celkovou sumou okolo 385 miliónov €.

V roku 2009 sa o podporu Eurimages uchádzal jeden slovenský projekt a bol úspešný. Dlhometrážny animovaný film Alois Nebel režiséra Tomáša Luňáka (CZ/DE/SK) je podľa účasti Slovenska minoritný: 10,1% podiel má slovenská spoločnosť Tobogang, 65% patrí českej strane - spoločnosť Negativ a 24,9% nemeckému koproducentovi Pallas Films Gmbh. Film s rozpočtom 2 479 721 € bol podporený sumou 350 000 €.

Vklad Slovenska do fondu bol v roku 2009 103 275 €.

FILMOVÁ DISTRIBÚCIA


Po mimoriadne úspešnom roku 2008, v ktorom sme zaznamenali 20,01 percentný nárast počtu divákov v kinách a slovenský koprodukčný film Bathory (SK/CZ/GB/HU, 2008, r. Juraj Jakubisko) sa so 426 901 divákmi stal zároveň aj najúspešnejším domácim filmom v ére samostatnosti, diváci neprestali chodiť do kina ani v čase finančnej krízy. V roku 2009 prišlo do slovenských kín 4 145 671 divákov, teda o 23,3 % viac než v roku 2008 a najviac od roku 1996. Je to druhý najvyšší medziročný nárast v Európe! A s medziročným nárastom tržieb 38,03 % sme v Európe dokonca na čele! Navyše tržby vo výške 16 905 631 € boli najvyššie od roku 1993, teda v ére samostatného Slovenska.

Zvýšil sa i počet premiér. Dvanásť distribučných spoločností uviedlo do našich kín 199 filmov, čo je o 21 viac ako v roku 2008. Z toho 33 vo filmových kluboch. Celkovo sa v roku 2009 v našich kinách premietalo 475 filmov (z toho 106 vo filmových kluboch). 199 premiér bolo z 26 krajín. Najviac ich bolo z USA (106 – z toho 4 vo filmových kluboch), druhá priečka patrila Českej republike (25 – z toho 4 vo filmových kluboch) a tretia Francúzsku (14 – z toho 5 vo filmových kluboch). Vysoký ostáva i podiel európskych filmov (42,5%) – v slovenských kinách malo premiéru 85 filmov z krajín Európy.

Podľa podielu na počte divákov (29,88 %) a tržbách (30,88 %) patrí aj vďaka titulom Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, US, 2009, r. Carlos Saldanha) a Avatar (US, 2009, r. James Cameron) už po piaty raz za sebou prvenstvo distribučnej spoločnosti Tatrafilm. Tá mala i najvyšší počet premiér (45). Druhý bol Continental Film (18,49/ 18,58), ktorý mal v roku 2009 v desiatke najnavštevovanejších filmov titul Harry Potter a polovičný princ (Harry Potter and the Half-Blood Prince, GB/US, 2009, r. David Yates). Na tretej priečke skončil Itafilm (11,49/12,59). Najnižší podiel na návštevnosti mal Magic Box Slovakia (1,34) a na tržbách Asociácia slovenských filmových klubov (0,85). Najúspešnejším titulom roku 2009 bola s 399 454 divákmi Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov. Koprodukčný Jánošík. Pravdivá história so 151 845 divákmi sa stal nielen tretím najnavštevovanejším filmom roku 2009 na Slovensku, ale i tretím najúspešnejším domácim titulom v ére našej samostatnosti. Film mal najviac distribučných kópií (21), z toho ako prvý domáci titul v histórii aj štyri digitálne.

V roku 2009 malo v našich kinách premiéru rekordných 10 slovenských filmov (v roku 2008 ich bolo 8) – hrané filmy BRATISLAVAfilm, Nebo, peklo... zem, Nedodržaný sľub, Pokoj v duši, Tango s komármi, Veľký rešpekt (2008, r. Viktor Csudai), Ženy môjho muža a dlhometrážne dokumenty Osadné, Momentky (2008, r. Peter Krištúfek), Hranica a 7 minoritných koprodukcií (v roku 2008 boli 2) - Ako sa varia dejiny, Anglické jahody (CZ/SK/UA, 2008, r. Vladimír Drha), Hodinu nevieš, Jánošík. Pravdivá história, Líštičky, Na povale alebo Kto má dnes narodeniny?, T.M.A..

Spolu tak malo premiéru v kinách o 6 slovenských a koprodukčných filmov viac než v roku 2008 a videlo ich 454 009 divákov, čo je len o 11,16 % menej než v roku 2008 . Všetky slovenské filmy premietané v roku 2009 videlo 468 241 divákov, čo je podiel 11,29 % na celkovej návštevnosti (v roku 2008 to bolo 541 009 divákov a podiel bol 16,09 %). Vďaka tomu nám v EÚ patrí skvelá dvanásta priečka hneď za Španielskom (15,4 %) či Veľkou Britániou (16,5 %).

Najúspešnejším slovenským filmom bol už spomínaný film Jánošík. Pravdivá história so 151 845 divákmi (v roku 2008 Bathory so 426 901 divákmi). Zo sedemnástich premiér slovenských a koprodukčných filmov sa takmer polovica dostala medzi sto najnavštevovanejších filmov roku 2009 – Pokoj v duši (5.), BRATISLAVAfilm (15.), Tango s komármi (28.), Nedodržaný sľub (39.), Nebo, peklo... zem (61.), Ženy môjho muža (71.) a Osadné (80.). Posledný film sa s 10 134 divákmi stal tretím najúspešnejším domácim dokumentom po roku 1993 a najnavštevovanejším filmom roku 2009 vo filmových kluboch.

Počas roka 2009 sa na čele rebríčka v kinodistribúcii vystriedalo 33 titulov (22 v roku 2008). Šesťkrát kraľovala Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov (v roku 2008 mala Bathory deväť prvenstiev), päťkrát Jánošík. Pravdivá história a trikrát boli na čele Anjeli a démoni (Angels & Demons, US, 2009, r. Ron Howard) a Twilight Sága: Nov (Twilight Saga: New Moon, US, 2009, r. Chris Weitz). Jánošík. Pravdivá história sa udržal v desiatke najnavštevovanejších filmov celých dvanásť týždňov! Najviac divákov za jeden týždeň videlo film Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov, a to 101 405 (v roku 2008 videlo film Madagascar 2 (Madagascar: Escape 2 Africa, US, 2008, r. Eric Darnell, Tom McGrath) 76 211 divákov). Zo slovenských filmov prekonali hranicu 30 tisíc divákov počas premiérového týždňa Jánošík. Pravdivá história (52 365) a Pokoj v duši (30 438).


KINÁ

V roku 2008 klesol počet kín na Slovensku na historické minimum. V prevádzke bolo 199 kín s 253 plátnami a 85 586 sedadlami (z toho 22 letných s 27 675 sedadlami) a štyri videokiná so 62 sedadlami. Radi by sme, ako vždy v Správe, začali túto kapitolu údajmi o celkovom počte kín, plátien a sedadiel, ale, bohužiaľ, Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín v SR (ZPKK SR) nám odmietlo poskytnúť akékoľvek údaje s odôvodnením, že sú to údaje interného charakteru.

K už existujúcim dvom multiplexom v Bratislave – Palace Cinemas Aupark s dvanástimi sálami (2 318 sedadiel) a Palace Cinemas Polus s ôsmimi sálami (1 609 sedadiel) - žiadny ďalší nepribudol. 28. októbra 2009 však bolo otvorené nové viacsálové kino v Košiciach, City Cinemas so 4 sálami v OC Galéria, ktoré prevádzkuje spoločnosť Tatrafilm. Kino má 562 miest a najväčšia kinosála umožňuje digitálne 3D projekcie.

Práve digitálne kiná boli najväčšou novinkou roku 2009 v skladbe kín na Slovensku. V roku 2008 nebolo v prevádzke ani jedno, ku koncu roku 2009 ich už bolo 10. Prvé digitálne kiná spĺňajúce normu DCI boli na Slovensku otvorené 22. marca 2009 v už spomínaných multiplexoch, ktoré prevádzkuje spoločnosť Palace Cinemas. Prvým digitálnym a zároveň i 3D titulom v našich kinách bol rodinný animovaný film Monštrá vs. Votrelci (Monsters vs. Aliens, US, 2009, r. Rob Letterman a Conrad Vernon), ktorý mal distribučnú premiéru 26. marca 2009.

Po bratislavských multiplexoch boli ďalšie digitálne kinosály postupne otvorené v kine Centrum v Žiline (24. 3.), v piatich kinách siete multikín CINEMAX - v Košiciach (28. 6.), Nitre a Žiline (26. 8.), Trnave (13. 10.) a v Trenčíne (12. 12. 2009). Digitálnu projekciu si diváci mohli vychutnať i v jednosálovom Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku (od 27. 8.), v Europa Cinemas v Banskej Bystrici (od 15. 10. 2009) a v City Cinemas v Košiciach (29. 10.), ktoré prevzalo 3D technológiu z kina Centrum v Žiline. Všetky spĺňajú normu DCI a umožňujú i 3D projekcie s rozlíšením 2K.

V 3D digitálnom formáte boli uvedené najmä rodinné filmy Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, US, 2009, r. Carlos Saldanha), G-Force: Veľmi zvláštna jednotka (G-Force, US, 2009, r. Hoyt Yeatman), Hore (Up, US, 2009, r. Pete Docter a Bob Peterson), Koralína a svet za tajnými dverami (Coraline, US, 2009, r. Henry Selick), Oblačno, miestami fašírky (Cloudy with a Chance of Meatballs, US, 2009, r. Phil Lord a Chris Miller), Vianočná koleda (A Christmas Carol, US, 2009, r. Robert Zemeckis), Avatar (US, 2009, r. James Cameron) a horory Krvavý Valentín 3D (My Bloody Valentine, US, 2009, r. Patrick Lussier), Nezvratný osud 4 (The Final Destination, US, 2009, r. David. R. Ellis), Noc oživených mŕtvol 3D (Night of the Living Dead 3D, US, 2006, r. Jeff Broadstreet), Paranormal Activity (US, 2007, r. Oren Peli), ale i dokument Veľké podmorské dobrodružstvo 3D (OceanWorld 3D, GB, 2009, r. Jean-Jacques Mantello). Štyri 2D digitálne kópie mal aj slovenský koprodukčný film Jánošík. Pravdivá história (PL/SK/CZ/HU, r. Agnieszka Holland, Kasia Adamik.

K 31. 12. 2009 bolo na Slovensku v prevádzke 11 viacsálových kín so 43 kinosálami (z toho 10 digitálnych) a dva multiplexy (multiplex je kino s 8 a viac sálami) s 20 sálami (z toho 2 digitálnych). Vstupné v multiplexoch pre dospelého bolo 6,00 €, na 3D projekciu 8,00 € a na 3D premiéru 8,50 €, čo sa odrazilo i na náraste tržieb.

Do viacsálových kín prišlo celkom 1 816 254 divákov, ktorí zaplatili za vstupenky 7 955 059 €. Ich podiel na celkovej návštevnosti bol 43,81% a na tržbách 47,06%. Napriek zvýšenému počtu divákov v multiplexoch - 1 278 429 v roku 2009 (1 119 778 divákov v roku 2008) ich podiel na celkovej návštevnosti v kinách klesol na 30,84% (33,30% v roku 2008), no stúpli tržby na 6 933 000 €, čo tvorí 41,01% z hrubých tržieb roku 2009 vo všetkých kinách (v roku 2008 to bolo 37,21 % ). V roku 2009 tak významne vzrástol podiel viacsálových kín a multiplexov, ktoré tvoria síce len asi štvrtinu všetkých kinosál na Slovensku, ale podieľali sa 74,65% na celkovej návštevnosti (70,91% v roku 2008) a 88,07% na celkových tržbách (75,67 % v roku 2008)!

Súčasťou siete európskych kín Europa Cinemas (2 070 kinosál v 42 krajinách) je na Slovensku, podľa oficiálnych údajov siete, 13 kín v dvanástich mestách s 38 kinosálami: bratislavské kiná Mladosť a Charlie centrum (tam sa však kvôli prebiehajúcim súdnym sporom medzi prenajímateľom a nájomcom nepremieta), kiná v Liptovskom Mikuláši (Nicolaus), Martine (Strojár), Ružomberku (Kultúra) a Spišskej Novej Vsi (Mier) a CINEMAX-y v Dunajskej Strede, Nitre, Poprade, Prešove, Skalici, Trenčíne, Trnave a Žiline.


FILMOVÉ KLUBY


Filmové kluby na Slovensku majú ešte stále nezastupiteľnú úlohu vo výchove filmového diváka, ale potešiteľné je i to, že „klubové“ filmy sa v posledných rokoch nepremietajú už len vo filmových kluboch, ale objavujú sa i v ponuke “klasických” i viacsálových kín. K 31. 12. 2009 pôsobilo na Slovensku 44 filmových klubov (rovnaký počet ako v roku 2008) združených v Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK).

Cena preukazu bola 3 € (v roku 2008 to bolo 2,33 €). Počet členov FK klesol. K 31.12. 2009 ich bolo 6 292 čo je o 954 menej než k rovnakému obdobiu roku 2008. Klesla i celková návštevnosť klubových filmov a to z 93 999 divákov v roku 2008 na 81 548 divákov v roku 2009, čo je pokles o 13,3%.

Celkom prišlo v období od 1. 1. do 31. 12. 2009 na 2 822 projekcií (v roku 2008 ich bolo 2 854) vo filmových kluboch 63 781 divákov (75 724 divákov v roku 2008), čo je priemer 22,60 divákov na predstavenie (v roku 2008 26,53 divákov). Klubové tituly sa v roku 2009 podieľali na celkovej návštevnosti v slovenských kinách 1,85 percentami.

Priemerné vstupné bolo 1,95 € (1,83 € v roku 2008) vo filmových kluboch a 1,84 € (1,66 € v roku 2008) na predstavenie klubového filmu vo všetkých kinách. Väčšina filmových klubov funguje v priestoroch klasických kín.

Najviac členov mali bratislavský FK Charlie centrum (1 402), banskobystrický FK Europa (1 300) a bratislavskáia Nostalgia (671).

K najvýznamnejším akciám usporiadaným Asociáciou slovenských filmových klubov v roku 2009 patrili slovenská časť 16. Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest a putovná filmová prehliadka Projekt 100 – 2008.

Febiofest ponúkol v 9 slovenských mestách v 13 filmových sekciách 135 filmov, ktoré videlo vyše 12 tisíc divákov.


DOMÁCE FESTIVALY, PREHLIADKY A CENY


V roku 2009 došlo k zásadným zmenám v programových štáboch dvoch najväčších medzinárodných filmových festivaloch na Slovensku - Art Film Festu Trenčín / Trenčianske Teplice a MFF Bratislava. A výrazne sa zvýšil záujem divákov o MFF Cinematik v Piešťanoch.

17. ročník medzinárodného filmového festivalu v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach Art Film Fest (www.artfilmfest.sk) sa konal v dňoch 20. 6. - 27. 6. Festival opäť pozmenil názov – z Artfilmu sa stal Art Film Fest a programovým riaditeľom sa stal Peter Nágel, ktorý od roku 1999 vykonával túto funkciu na MFF Bratislava. Táto zmena sa odrazila i na dramaturgii podujatia. V programe zostali len dve súťažné sekcie. V Medzinárodnej súťaži hraných filmov, zameranej tentoraz na prvé až tretie snímky tvorcov, hlavnú cenu festivalu, Modrého anjela získal Hlad (Hunger, GB, 2008, r. Steve McQueen). V medzinárodnej súťaži krátkych filmov zvíťazil film Každý deň (Everyday Everyday, MY, 2008, r. Chui Mui Tan). Do programu sa vrátila Slovenská sezóna, sekcia venovaná domácim filmom (spolu 13 titulov). Premiéru v nej mali dlhometrážne snímky Ženy môjho muža, BRATISLAVAfilm a krátke filmy Tajomstvo podzemia a X=X+1. Festival vzdal poctu českému režisérovi Petrovi Weiglovi a udelil tradičné ocenenia Hercova misia (Jeremy Irons, Jaromír Hanzlík) a Zlatá kamera (Ettore Scola, Věra Chytilová). Súčasťou programu boli v spolupráci so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou a Slovenským filmovým ústavom aj dva semináre, prvý pod názvom Audiovizuálny fond – nová šanca pre slovenský film a druhý na tému Filmová distribúcia na Slovensku. Vyše 150 krátkych i celovečerných, hraných, dokumentárnych aj animovaných filmov videlo 23 281 divákov.

V dňoch 10. - 15. septembra sa v Piešťanoch konal 4. MFF Cinematik 2009 (www.cinematik.sk), ktorý sa orientuje na mladého diváka a rozvíjanie jeho filmovej gramotnosti. V programe bolo uvedených 121 filmov (56 celovečerných a 66 krátkometrážnych), ktoré videlo vyše 16 500 divákov. Súťažnú sekciu Meeting Point Europe, organizovanú pod záštitou FIPRESCI, opäť tvorila kolekcia najlepších európskych filmov vyrobených v rokoch 2008 a 2009, ktorá vznikla ako výsledok hlasovania mladých európskych filmových kritikov z 15 krajín. Cenu za najlepší film získal film Medzi stenami.

Sekcia Rešpekt bola venovaná režisérovi Françoisovi Ozonovi, Profil predstavil tvorbu Ondreja Rudavského, slovenského tvorcu žijúceho v USA a sekcia Čo dom dal, venovaná slovenskej kinematografii mala v programe 12 titulov, vrátane jednej svetovej premiéry – celovečerného dokumentu Hostia – Hauerland.

Cenu divakov si odniesol film Milionár z chatrče (Slumdog Millionaire, GB/US, 2008, r. Danny Boyle)

11. MFF Bratislava (www.iffbratislava.sk) sa konal od 27. 11. do 4. 12. Do druhého desaťročia svojej existencie vstúpil s výraznými zmenami. Novým umeleckým riaditeľom sa stal Francúz Matthieu Darras, ktorému asistoval pri skladbe programu medzinárodný tím siedmich poradcov. Novinkou bolo aj rozšírenie programu o dve súťažné sekcie – Súťaž dokumentárnych filmov a Súťaž krátkych filmov. Aj v roku 2009 sa festivalový program premietal v Banskej Bystrici (súťaž krátkych filmov) a v Košiciach (súťaž dokumentárnych filmov). Festivalový program 11. MFF Bratislava tvorilo 175 celovečerných, stredometrážnych a krátkych filmov, ktoré si prišlo pozrieť takmer 20 000 divákov.

Zo súťaže hraných filmov, do ktorej bola zaradená i minoritná koprodukcia slovenskej režisérky Miry Fornay Líštičky si Grand Prix odniesol film A Boh odišiel (Le jour où Dieu est parti en voyage, BE/FR, 2009, r. Philippe Van Leeuw), Cenu za najlepší dokument získal film Petícia (Petition, FR/CN, 2009, r. Zhao Lang) a v súťaži krátkych filmov zvíťazila snímka Rita (Rita, IT, 2009) režisérskej dvojice Antonio Piazza a Fabio Grassadonia.

Cenu FIPRESCI a Zvláštne uznanie poroty získal film Uviaznutí (Norteado, MX/ES, 2009, r. Rigoberto Perazcano) a Cenu ekumenickej poroty si odniesol film Hrať svoju hru (Eastern Plays, BG/SW, 2009, r. Kamen Kalev). Režisér Juraj Herz uviedol slovenskú premiéru svojho filmu T.M.A. a dostal Cenu MFF Bratislava za umeleckú výnimočnosť vo svetovej kinematografii. Okrem Líštičiek a T.M.A. boli slovenské filmy ešte uvedené v sekciách Otázka chuti – Ako sa varia dejiny - a Made in Slovakia, v ktorej sa premietalo 10 domácich snímok neuvedených v distribúcii.

Ďalšie významnejšie festivaly, prehliadky a workshopy na Slovensku v chronologickom poradí (kompletný zoznam najdete na www.aic.sk):


OCENENIA SLOVENSKÝCH FILMOV A TVORCOV V ZAHRANIČÍ


Je potešiteľné, že slovenským filmom a tvorcom sa podarilo nadviazať na úspechy z roku 2008. Slovenské filmy sa dostali do programu významných svetových festivalov (Benátky, Karlovy Vary, Locarno), na ktorých Slovensko už dlhší čas chýbalo, a získali na nich ďalšie ocenenia pre slovenský film. Zdá sa, že Slovensko sa konečne znovu dostáva medzi krajiny, o ktorých tvorbu je dobré sa zaujímať. Aj tejto téme bolo venované i odborné diskusné fórum Slovenský film vo svete, ktoré bolo jedným zo sprievodných podujatí MFF Bratislava.

Najväčšími úspechmi roku 2009 sa opäť môžu pochváliť dokumentaristi. Film Petra Kerekesa Ako sa varia dejiny bol nominovaný na Európsku filmovú cenu, získal Zlatého Huga z MFF Chicago, Viedenskú filmovú cenu pre najlepší dokumentárny film na Viennale, Zvláštnu cenu poroty na festivale Hot Docs Toronto, či Cenu FIPRESCI na MF dokumentárnych a animovaných filmov DOK Lipsko.
Osadné si z MFF Karlovy Vary odnieslo Cenu za najlepší dokumentárny film nad 30 minút a Hranica získala Cenu za najlepší dokumentárny film Strednej a Východnej Európy na MF dokumentárnych filmov Jihlava.

Vo víťaznom ťažení po svetových festivaloch pokračovali i Slepé lásky, ktoré k oceneniam z roku 2008 pridali napríklad Hlavnú cenu Zlatú tajgu z festivalu v ruskom Chanty-Mansijsku, Čestné uznanie poroty na festivale FICCO v Mexico City, či Cenu divákov pre najlepší dokumentárny film v Terste.

A Sila ľudskosti - Nicholas Winton (SK/CZ, 2003, r. Matej Mináč) získala počas vyhlasovania nominácií na výročné ceny Českej filmovej a televíznej akadémie Český lev Cenu za najlepší český dokumentárny film (1993-2007).

Už tradične patrí k najoceňovanejším domácim tvorcom dokumentarista Pavol Barabáš. Bolo tomu tak i v roku 2009, keď jeho diela získali pätnásť ocenení na významných zahraničných festivaloch a prehliadkach venovaných najmä horským filmom. Napríklad Bhutan - Hľadanie šťastia. Cenu medzinárodnej poroty na festivale TUR Ostrava, Carstensz - Siedma hora Adventura Prize - Destination na MFF cestovania a dobrodružstva v Montreale, Neznáma Antarktída Hlavnú cenu na MF horských filmov Domžale/Ľubľana alebo Tajomstvo podzemia Cenu poroty na TOURFILM Karlovy Vary.

Dokument Cesta Magdalény Robinsonovej získal Zvláštnu cenu poroty na 6. festival slobôd v belgickom Bruseli a Mesiac v nás (ES/SK/FR, 2009, r. Diana Fabiánová) Špeciálnu cenu poroty na festivale Gotham Screen v New Yorku.

Z celovečerných hraných filmov získali ocenenia napríklad Bathory – výročné ceny Českej filmovej a televíznej akadémie Český lev za Najlepší výtvarný počin a divácky najúspešnejší film, Líštičky Cenu Dialóg na festivale v Cottbuse, Muzika (Sk/DE, 2007, r. Juraj Nvota) Cenu ministra kultúry ČR na MF filmov pre deti a mládež Zlín, Nedodržaný sľub Cenu divákov pre najlepší hraný film na 4. festivale židovských filmov v Los Angeles a Cenu pre najlepšieho herca na MFF Festroia Setúbal, Pokoj v duši Cenu poroty za najlepší mužský herecký výkon (Atilla Mokos) na MFF CinePécs Pécs, Rozhovor s nepriateľom (2007, r. Patrik Lančarič) Zlatú lienku pre najlepší debut hraného filmu vyšehradských krajín v rokoch 2007-2008 na 1. vyšehradskom letnom filmovom festivale, film T.M.A. získal Cenu za najlepšiu réžiu v kategórii Hraný film a Cenu za najlepšiu kameru v kategórii Hraný film (Jiří Macháně) na 5. Horrorfest Kapské mesto. A vojnová dráma Tobruk okrem Českých levov za kameru, zvuk a hudbu získala napríklad i Hlavnú cenu poroty na festivale v americkom Austine.

Dobré meno slovenského filmu v zahraničí už tradične šíria študentské filmy. Arsy-Versy bol s s desiatimi zahraničnými cenami zároveň najoceňovanejším domácim krátkym filmom roku 2009. Získal napríklad Cenu ARRI pre najlepší dokumentárny film na 29. MF filmových škôl v Mníchove, či Zvláštne uznanie v kategórii Krátky dokument na MF dokumentárnych filmov v Jihlave. A animovaný film About Socks and Love si zasa zo 16. MF animovaných filmov v Stuttgarte odniesol Cenu najlepšiemu študentskému filmu v kategórii Mladý animátor.

Režisér Juraj Herz získal výročnú cenu Českej filmovej a televíznej akadémie Český lev za dlhoročný prínos českému filmu a Zvláštnu cenu za rozvoj československého filmu na 7. festivale európskych filmových úsmevov Mladá Boleslav. Juraj Jakubisko získal Českého leva za Najlepší výtvarný počin vo filme Bathory (Juraj Jakubisko - výtvarná koncepcia, Jarka Pecharová - kostýmy) a nominovaní na Českého leva boli Ján Ďuriš za kameru vo filme Bathory, Vladimír Godár za hudbu k filmu Venkovský učitel (CZ, 2008, r. Bohdan Sláma), Zuzana Kronerová za vedľajší ženský herecký výkon vo filme Venkovský učitel a Emília Vášáryová za vedľajší ženský herecký výkon vo filme Nestyda (CZ, 2008, r. Jan Hřebejk). Úspešní boli i ďalší herci. Samuel Spišák si z MFF Festroia Setúbal v Portugalsku odniesol Cenu pre najlepšieho herca - Strieborný delfín - za postavu Martina vo filme Nedodržaný sľub a Atilla Mokos Cenu poroty za najlepší mužský herecký výkon za postavu Tóna Pánika vo filme Pokoj v duši z MFF CinePécs Pécs v Maďarsku. Juraj Chlpík získal Čestné uznanie v súťaži dlhometrážnych dokumentárnych filmov za kameru filmu Slepé lásky na MFF PLUS CAMERIMAGE Lodž. Výročnú cenu Asociácie českých filmových klubov (AČFK) získal Ondrej Šulaj.

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

Slovensky filmový ústav (SFÚ, www.sfu.sk) je jedinou štátnou organizáciou pôsobiacou v oblasti audiovízie v Slovenskej republike.

Hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť SFÚ sú definované v § 23-25 zákona č. 343/2007 o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Audiovizuálny zákon) účinného od 1. 1. 2008.

K základným úlohám SFÚ patrí uchovávanie, ochrana a obnova audiovizuálneho dedičstva, jeho spracovávanie a zveľaďovanie, spracovávanie a šírenie poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry, osobitne kinematografie a audiovizuálneho umenia Slovenskej republiky. Základnými činnosťami sú najmä odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnova audiovizuálneho dedičstva, umožňovanie prístupu verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a vedecké účely, vyhľadávanie, získavanie, sústreďovanie, katalogizácia, uchovávanie a umožňovanie prístupu k originálom alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj dokumentačným a informačným materiálom súvisiacim s audiovizuálnymi dielami a zvukovo-obrazovými záznamami, teoreticko-koncepčná, vedecká, výskumná, dokumentačná, koordinačná, vzdelávacia, bibliografická, rešeršná, metodicko-poradenská činnosť a edičná činnosť vrátane vydávania periodických publikácii a neperiodických publikácii a nosičov slovenských audiovizuálnych diel, vytváranie a prevádzkovanie informačného systému, organizácia kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov, propagácia audiovízie a kinematografie, vrátane propagácie audiovizuálneho dedičstva, úloha národnej filmotéky a spolupráca s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a kinematografie a zastupovanie Slovenskej republiky v týchto organizáciách.

SFÚ vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam vyrobeným pred rokom 1991 organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie. K týmto dielam vykonáva práva výkonných umelcov k umeleckým výkonom v nich predvedených, je výrobcom ich zvukovoobrazového záznamu a zhodnocuje svojou činnosťou majetkové práva.

SFÚ vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva, metodicky usmerňuje katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu audiovizuálneho dedičstva a posudzuje audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych diel, zvukovo - obrazových záznamov a zvukových záznamov podľa § 32; na účely posudzovania audiovizuálnej hodnoty zriaďuje generálny riaditeľ (2. júna 2008 sa ním na základe výberového konania, vypísaného Radou SFÚ podľa ustanovenia nového audiovizuálneho zákona, stal Peter Dubecký) poradný orgán pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva.

SFÚ sa organizačne delí na Národný filmový archív (FA) a Národné kinematografické centrum (NKC) a osobitnou zložkou SFÚ je kancelária MEDIA Desk Slovensko (jej činnosti je venovaná samostatná kapitola).


AKCIE SO SLOVENSKÝM FILMOM V ZAHRANIČÍ

Okrem organizovania a spoluorganizovania väčšiny domácich podujatí (47) spomínaných v časti Domáce festivaly, prehliadky a ceny, propagoval SFÚ slovenskú kinematografiu aj na filmových podujatiach v zahraničí. Rok 2009 sa niesol najmä v znamení 80. narodenín režiséra Petra Solana a 20. výročia Nežnej revolúcie. Medzi najvýznamnejšie zahraničné podujatia propagujúce slovenskú kinematografiu v roku 2009 patrili:

44. MFF Karlovy Vary, kde bolo v rôznych súťažných a nesúťažných sekciách uvedených 10 slovenských filmov a film Osadné získal hlavnú cenu v súťaži dokumentárnych filmov, 7. Festival slovenského a stredoeurópskeho filmu (Cran-Gevrier, Francuzsko), či 10. Letnej filmovej akadémie v poľskom meste Zwierzyniec. Slovenská kinematografia mala už tradične bohaté zastúpenie i na festivaloch v Českej republike – 22. festival českých filmov Finále Plzeň, Kino na Hranici (Česky Těšín, ČR a Cieszyn, Poľsko), 17. třinecké filmové leto (Třinec, Česká republika), 49. medzinárodný festival filmov pre deti a mládež (Zlín, Česká republika), a už tradične bohatá bola slovenská prítomnosť na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti (Česká republika), ktorej súčasťou bol Slovenský deň. Poctu vzdali usporiadatelia Petrovi Solanovi a scenáristovi a režisérovi Ondrejovi Šulajovi venovali nielen retrospektívu, ale udelili mu i jednu z Výročných cien AČFK. Škálu festivalov, s ktorými SFÚ spolupracuje, obohatil novovzniknutý Festival nad riekou v juhočeskom Písku. Slovenské filmy boli prezentované i na festivaloch Európskej únie v rôznych kútoch sveta (napr. Japonsko, India, Juhoafrická republika, Kanada, USA, Čína, Srí Lanka).KONTAKTY – INŠTITÚCIE, SPOLOČNOSTI A INÉ SUBJEKTY PÔSOBIACE V SLOVENSKEJ AUDIOVÍZII


Všetky informácie, adresy a kontakty nájdete na http://www.aic.sk/aic/adresar/


PRODUCENTSKÉ SPOLOČNOSTI

AG STUDIO
Azalková 8, SK-821 01 Bratislava 2, Tel./Fax: +421 2 4329 3544, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

AGENTÚRA RND
Škultétyho 5, SK-831 04 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5556 3508, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.rnd.sk.

ALEF FILM & MEDIA GROUP
Tekovská 7, SK-821 09 Bratislava, Tel.: +421 2 2090 2648, Fax: +421 2 5564 4791, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.afm.sk

ALEF JO FILMŠTÚDIO
Uršulínska 9, SK-811 01 Bratislava, Tel.: +421 905 384 616, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.alefjo.com

ARINA
Sibírska 3, SK-831 02 Bratislava, Tel.:/Fax +421 2 4425 3977, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ARS MEDIA
Odeská 13, SK-821 06 Bratislava, Tel.: +421 2 4552 3481, Fax: +421 2 4552 3600, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ARTILERIA
Drobného 23, SK-841 01 Bratislava, Tel.: + 421 903 789 198, +421 905 261 949, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.artileria.sk

ARTREAL
Prídavkova 27, SK-841 06 Bratislava, Tel.: +421 2 6241 1177, Fax.: +421 34 7749 121, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ATARAX
Puškinova 2, SK-040 01 Košice, Tel.:/Fax: +421 55 6780 418, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.atarax.sk

ATELIER.DOC
Piešťanská 7, SK-831 02 Bratislava, Tel.: +421 904 610 694, Fax: +421 2 6544 0046, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ATTACK
Košická 58, SK-821 08 Bratislava, Tel.: +421 2 5262 0941, Fax: +421 2 5262 0943, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.attackfilm.sk

C-GA FILM JURAJ GALVÁNEK
Budatínska 49, SK-851 06 Bratislava 5, Tel.: +421 904 806 661, +421-2-6383 2913

CULTFILM
Kpt. Jana Rašu 39, SK-841 01 Bratislava, Tel.: 421 907 311 414, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., wwwcultfilm.sk

D.N.A.
Bradlianska 5/A, SK-811 03 Bratislava, Tel.: +421 2 5465 1024, Fax: +421 2 5465 1025,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.dnaproduction.sk

FÁMA PRODUCTIONS
Sibírska 8, SK-831 02 Bratislava, Tel: +421 905 43 83 19, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FARBYKA

Bajkalská 22, SK-821 09 Bratislava, Tel : +421 2 5296 3105, Fax: +421 2 5363 1994, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.farbyka.sk

FEELME FILM
Vihorlatská 12, SK-831 04 Bratislava, Tel. : + 421 905 745 667, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.feelmefilm.com

FILM 2000
Kpt. Rašu 14, 841 01 Bratislava, Tel.: +421-903-345 491, Fax: +421-2-6428 2952
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FILMPARK
Ružová dolina 19, SK-821 08 Bratislava, Tel.: +421 905 455 234, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.filmpark.sk

FORZA PH
Budova Omnipolis, Trnavská 100/II, SK-821 04 Bratislava, Tel.: +421 2 208 55 100, Fax: +421 2 208 55 101, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.forza.sk

FREE COOL IN
Mliekarenská 19, SK-821 09 Bratislava, Tel: +421 905 320 737, Fax: +421 2 6826 5770, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.freecoolin.sk

FURIA FILM
Vajnorská 8/a, SK-831 01 Bratislava, Tel.: +421 905 568 099, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.furiafilm.com

FURČA FILM
Šulekova 10, SK-811 06 Bratislava, tel.: +421 915 730 989, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.furcafilm.sk

GENTA FILM
Sokolská 10, SK-811 04 Bratislava, Tel.: +421 903 032 020, Fax:: +421 2 5249 4044, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.gentafilm.sk

INOUT STUDIO
Palkovičova 9, 821 08 Bratislava, Tel.: +421 902 426 012, +421 903 220 660, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. www.bratislavafilm.sk

IVO BRACHTL
Povraznícka 11, SK-811 07 Bratislava, Tel.: +421 903 717 237, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

JAKUBISKO FILM SLOVAKIA
Vodičkova 36, palác Lucerna, CZ-116 02 Praha 1, Tel.: +420 296 236 383, Fax: +420 296 236 353, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.jakubiskofilm.com

JMB FILM & TV PRODUCTION
Riazanská 55, SK-831 03 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 4463 4267, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.jmbfilm.sk

K2 STUDIO
Guothova 2, SK-831 01 Bratislava, Tel.: +421 2 5477 3429, Fax: +421 2 5477 3468, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.k2studio.sk

LEON PRODUCTIONS
Jadranská 41, SK-841 02 Bratislava 42, Tel.: +421 2 6453 3992, +421 905 609 173, Fax: +421 2 6446 2784, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.leonproductions.sk,

LUTHER&PARTNER
Flöglova 3, SK-811 05 Bratislava, Tel.: +421 2 5443 4307, Fax: +421 2 5443 4307, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.miloslavluther.sk

LUX COMMUNICATION
Panská 11, SK-811 01 Bratislava, Tel.: +421 2 6020 2727, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.lux.sk

MAGIC SEVEN SLOVAKIA
Štefánikova 19, SK-811 05 Bratislava 1, Tel.: +421 2 32 409 660, Fax: +421 2 32 406 666, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.magicseven.sk,

MAYA
Čajakova 13, SK-821 05 Bratislava, Tel.: +421 2 4446 0010-1, Fax: +421 2 4446 0024
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.maya.sk

MIRAS
Štefánikova 16, SK- 811 04 Bratislava, Tel.: + 421 2 5249 9075, +420 603 745 519, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

M.O.M.ENT PRODUCTION
Malinovská 316/92, SK-900 28 Zálesie, Tel.: +421 2 4564 8412, +421 905 240 408, Fax: +421 2 4564 8412, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.momentproduction.sk

MY STUDIO - IVAN POPOVIČ
Hviezdoslavovo nám.12, SK-811 02 Bratislava, Tel.: +421 905 604 307, +421 905 197 067, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.mystudio.sk

PETER KEREKES
SK-900 85 Vištuk 277, Tel.: +421 905 255 698, Fax : +421 33 6446 409, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PLAFTIK
Ambrova 5, SK-831 01 Bratislava, Tel.: + 421 2 5465 0005, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.plaftik.com,

SEN FILM
Bernolákova 2, SK-811 07 Bratislava, Tel.: +421 905 899 749,Fax: +421 2 5249 2993, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SISAART – MGR. SILVIA DUBECKÁ
Lovinského 39, SK-811 04 Bratislava, Tel.: +421 903 564 164, +421 2 5477 1275, Fax: +421 2 5465 2017, dubecka@mail.t com.sk

TAO PRODUCTIONS
Palkovičova 8, SK-821 08 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5557 6566, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

TITANIC
Pavlovova 6, SK-821 08 Bratislava, Tel.: +421 905 439 040, Fax.: +421 2 5596 0419, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

TRIGON PRODUCTION
Sibírska 39, SK-831 02 Bratislava, Tel.: +421 2 4445 8477, Fax: +421 2 44456673, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.trigon-production.sk

UBAK MEDIA
Kocúrany 107, SK-972 02 Kocúrany, Tel.: +421 905 191 360, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.ubak.eu, www.mooninsideyou.com

ULTRAFILM
Ukrajinská 10, SK-831 02 Bratislava, Tel.: +421 903 513 206


DISTRIBUČNÉ SPOLOČNOSTI

ANNA KOVÁČOVÁ

Vígľašská 5, SK-851 07 Bratislava, Tel.: +421 905 239 702, Fax: +421 2 6383 2496, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV (ASFK)
Brnianska 33, SK-811 04 Bratislava, Tel.: +421 2 54 65 20 18, Fax: +421 2 54 65 2017
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.asfk.sk

BONTONFILM
Lamačská cesta 97, SK-841 03 Bratislava, Tel: +421 2 2942 8211, Fax: +421 2 5942 8212, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.bontonfilm.sk

CONTINENTAL FILM
Výhonská ulica č.1, budova Drevony, P.O.BOX 48, SK-830 06 Bratislava – Rača, Tel.: +421 2 2085 1911, Fax: +421 2 2085 1901, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.continental-film.sk

GARFIELD FILM
Lazaretská 4, SK-811 08, Bratislava 1, Tel.: +421 2 5296 6178, Fax: +421 905 202 601,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

INTERSONIC
Staré Grunty 36, SK-842 25 Bratislava , Tel.: +421 2 6542 2070, Fax: +421 2 6542 3977, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.intersonic.sk

ITA AGENTÚRA (ITAFILM)
Riazanská 54, SK-831 03 Bratislava3, Tel.: +421 2 44 633 275, Fax: +421 2 44 633 274
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.itafilm.sk

MAGIC BOX SLOVAKIA
Trenčianska 47, SK-821 09 Bratislava, Tel.: +421 2 5465 0247, Fax: +421 2 5465 0274, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.magicbox.cz

PALACE PICTURES SLOVAK REPUBLIC
Einsteinova 20, SK-851 01 Bratislava, Tel.: +421 2 6820 2228, Fax: + 421 2 6820 2235,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.palacepictures.net

PUBRES
Grösslingová 51, SK-811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 5263 4203, Fax: +421 5263 02002, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.pubres.sk

SATURN ENTERTAINMENT
Varšavská 29 (hala č. 3), SK-831 03 Bratislava, Tel.: +421 2 5479 1936, Fax: +421 2 5479 1939, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.saturn.sk

SPI INTERNATIONAL CZECH REP & SLOVAKIA
Matúškova 10, SK-831 01 Bratislava 37, Tel.: +421 2 5465 0824, Fax: +421 2 79 36 53, spi@spi- film.sk, www.spi-film.sk

TATRAFILM
Vajnorská 89, SK-831 04 Bratislava 2, Tel.: +421 2 491 400 30, Fax: +421 2 444 506 51, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.tatrafilm.sk


FILMOVÉ ŠKOLY


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ĽUDOVÍTA RAJTERA

Sklenárova 5, SK-821 09 Bratislava – Ružinov, Tel.: +421 2 534 12 919, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.zussklenarova.sk

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FILMOVÁ
Petzvalova 2, SK-040 11 Košice, Tel: +421 55 685 77 48, Fax: +421 55 728 82 87, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www. filmovaskola.sk

SÚKROMNÁ STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
Vlastenecké námestie 1, SK-851 01 Bratislava, Tel.: +421 2 6241 1668, Fax: +421 2 6252 4313, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.uat.sk

FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ
Svoradova 2, SK-813 01 Bratislava, Tel.: /Fax: +421 2 5930 3575, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (festivalové oddelenie), www.ftf.vsmu.sk

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ AKADÉMIE UMENÍ BANSKÁ BYSTRICA
Horná 95, SK-974 01 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4143 301, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.aku.sk


FILMOVÉ FESTIVALY


ART FILM FEST - MEDZINÁRODNÝ FIMOVÝ FESTIVAL TRENČIANSKE TEPLICE – TRENČÍN
Budova Omnipolis, Trnavská 100/II, SK-821 04 Bratislava, Tel.: +421 2 208 55 100, Fax: +421 2 208 55 101, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.artfilmfest.sk

MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA
Partners Production, s.r.o., Lovinského 18, SK-811 04 Bratislava, Tel.: +421 2 5441 0673, Fax: +421 2 5441 0674, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.iffbratislava.sk

MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL CINEMATIK PIEŠŤANY
MFF Piešťany, o.z., Bitúnková 23, SK-900 31Stupava, Tel.: +421 914 266 911, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.cinematik.sk

INŠTITÚCIE

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

Kolárska 6, P.O.BOX 155, SK-810 00 Bratislava 1, Tel.: +421 2 5728 4444, Fax: +421 2 5728 4470, office@rada rtv.sk, www.rada-rtv.sk

LITERÁRNY FOND
Grösslingová 55, SK-815 40 Bratislava 1, Tel.: +421 2 5296 8779, Fax: +421 2 5296 8834, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.litfond.sk

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. SNP 33, SK-813 31 Bratislava, Tel.: +421 2 20482 111 (ústredňa), Fax: +421 2 20482 174, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.culture.gov.sk, Section of Media and Audiovision: Tel.: +421 2 20482 121, Fax: +421 2 20482 174, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV
Grösslingová 32, SK-811 09 Bratislava, Tel.: +421 2 5710 1501 (ústredňa), +421 2 5710 1503 (secretariat), Fax: +421 2 5296 3461, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.sfu.sk, generálny riaditeľ: Peter Dubecký, kancelária generálneho riaditeľa: Tel.: +421 2 5710 1503,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Dagmar Kuková, Filmový archív: Tel.: +421 2 5710 1540, +421 2 5710 1508, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Hana Válková, Národné kinematografické centrum:
Tel.: +421 2 5273 3212, 5710 1527, Fax: +421 2 5273 3214, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
Alexandra Strelková, Audiovizuálne informačné centrum: Tel.: +421 2 5710 1526, Fax: +421 2 5273 3214, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.aic.sk, Miroslav Ulman, Oddelenie filmových podujatí: Tel.: +421 2 5710 1505, +421 2 5292 5532, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Viera Ďuricová

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.