Úspech dokumentu Hostia - Hauerland

Hostia-Hauerland_resizeProjekciou dokumentárneho filmu Hostia – Hauerland slovenského režiséra Vladimíra Štrica pokračoval 4. mája 2010 v Magdeburgu úspešný cyklus prezentácií tohto diela v Nemecku. V rámci Európskeho týždňa v Sasku-Anhaltsku ho mohli diváci v hlavnom meste tejto spolkovej krajiny uvidieť zásluhou Nemecko-slovenskej spoločnosti Sasko-Anhaltsko, s ktorou nadviazal SI Berlín intenzívne vzťahy.

Dokument osvetľuje pohľad žijúcich očitých svedkov - karpatských Nemcov, ktorí boli počas SNP perzekvovaní a po 2. svetovej vojne vysídlení zo Slovenska, na udalosti donedávna traumatizujúce viac ako 700 - ročné spolužitie Slovákov a nemeckej menšiny. Rovnako prináša názory ich potomkov a súčasníkov, žijúcich v kedysi dominantne nemeckou menšinou obývaných obciach.

Súčasťou podujatia v Európskom vzdelávacom centre pre prácu a spoločnosť bolo aj premietnutie dokumentov o súčasnom Slovensku. Riaditeľ SI Berlín Martin Sarvaš objasnil historické súvislosti strednej Európy 20.storočia, ktoré boli príčinou následných prechmatov voči menšinám na sklonku 2. svetovej vojny a po jej skončení. V živej a polemickej diskusii, k téme spolužitia s menšinami na Slovensku (v minulosti a dnes), ocenili účastníci neobvykle kritickú sebareflexiu Slovenska v tejto otázke .

Po februárovej premiére v Berlíne videli v marci tento kontroverzný dokument aj účastníci vzdelávacieho a vlasteneckého seminára Svojpomocného spolku karpatskonemeckých katolíkov v bavorskom Bernriede. V sobotu 8. mája 2010 uvidia film príslušníci poľskej menšiny, žijúcej v Nemecku, vrátane predstaviteľov sliezskych povojnových vysídlencov z dnešného územia Poľska. Podujatie organizuje poľsko - nemecký spolok Integration v spolupráci s SI Berlín.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.