Kalendár filmových výročí – Máj 2010

sfu

Kalendár jubileí a výročí, ktoré sa viažu k slovenskej kinematografii na mesiac máj 2010.

Zdroj: interná publikácia Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Kalendár filmových výročí 2010, ktorú zostavila Renáta Šmatláková

1.5.1930 Jela Lukešová – herečka – 80 rokov

2.5.1935 Pavol Sásik – zvukový majster – 75 rokov

2.5.1995 Dezider Ursiny (nar. 4.10.1947) dramaturg, scenárista – 15 rokov od skonania

3.5.1945 Tatiana Kovačevičová – kostýmová výtvarníčka – 65 rokov

5.5.1935 Elena Zvaríková († 17.8.1974) herečka – nedožitých 75 rokov

6.5.1960 Ivona Krajčovičová – herečka – 50 rokov

7.5.1935 Anna Bittnerová – herečka – 75 rokov

8.5.1960 Pavol Višňovský – herec – 50 rokov

9.5.1900 Ján Skalka († 7.6.1982) dramatik, publicista – 110. výročie narodenia

10.5.1930 Lotár Radványi († 26.6.2006) herec – nedožitých 80 rokov

10.5.1985 Jozef Kot st. (nar. 12.2.1907) filmový organizátor – 25 rokov od skonania

10.5.1990 Anton Gýmerský (nar. 4.2.1918) herec – 20 rokov od skonania

11.5.1925 Augustín Riccini († 5.6.2008) kameraman – nedožitých 85 rokov

12.5.1925 Tibor Biath – kameraman – 85 rokov

13.5.1935 Ján Navrátil – spisovateľ, scenárista – 75 rokov

15.5.1945 Peter Mihálik († 24.1.1987) filmový kritik a teoretik – nedožitých 65 rokov

17.5.1930 Oľga Bleyová – výtvarná fotografka – 80 rokov

18.5.1930 Jozef Bernát († 19.12.1984) kritik, novinár – nedožitých 80 rokov

19.5.1920 Marta Černická († 7.2.2002) herečka – nedožitých 90 rokov

22.5.1980 Pavol Tonkovič (nar. 13.1.1907) hudobný skladateľ – 30 rokov od skonania

24.5.1940 Eva Štefankovičová – režisérka – 70 rokov

24.5.1940 Ivan Krajíček († 5.6.1997) herec – nedožitých 70 rokov

24.5.1970 Jindřich Láznička (nar. 4.7.1901) spevák, herec – 40 rokov od skonania

25.5.1930 Bořivoj Slavík († 29.3.1989) scénograf – nedožitých 80 rokov

25.5.1935 Eva Poláková († 26.6.1973) herečka – nedožitých 75 rokov

25.5.1975 Ivan Bukovčan (nar. 15.9.1921) dramatik, scenárista – 35 rokov od skonania

27.5.1935 Peter Balgha († 16.5.1972) scenárista, dramaturg – nedožitých 75 rokov

31.5.1975 Michal Kožuch (nar. 4.11.1921) herec – 35 rokov od skonania

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.