Slovenské filmy podľa výberu Pavla Branka

Lumierelogo resizeV dňoch od 26. do 30. apríla uvedie bratislavské Kino Lumière päť pásiem krátkometrážnych hraných, dokumentárnych a animovaných filmov z rôznych období dejín slovenskej filmovej tvorby. Pre cyklus Carte Blanche vo Filmotéke ich vybral významný slovenský filmový publicista a historik Pavel Branko. Podujatie sa koná pri príležitosti 95. výročia narodenia Pavla Branka, úvodná projekcia 26. apríla o 18.15 hod. sa uskutoční za jeho osobnej účasti.

V cykle Carte Blanche majú významné osobnosti z oblasti filmového a kultúrneho života pri príležitosti výročí možnosť vybrať filmy z dejín slovenskej kinematografie, ktoré považujú za dôležité alebo k nim majú osobný vzťah. Pavel Branko pri príležitosti jeho 95. narodenín pre tento cyklus zostavil päť pásiem rôznorodých filmov, ktoré predstavia Diadem 1 resizeväčšinou menej známe diela známych slovenských tvorcov z histórie i súčasnosti filmu. Vo svojom výbere sa sústredil na filmy z obdobia, „keď sa slovenská kinematografia vyprofilovala ako taká až po súčasnosť. Filmy, ktoré si obzvlášť cením, ale z ktorých väčšina nie je známa. Otvárajú nové poetiky alebo signalizujú nástup nového žánru či nového talentu, vypovedajú o dobe svojho vzniku či spoločenskej atmosfére, a spája ich ambícia povedať niečo nové a po novom. Niektoré ostali prelomové podnes, každý je však po svojom zaujímavý a svojský,“ zdôvodnil kritériá svojho výberu Pavel Branko.

 

PohrebprezidentaPočas piatich večerov sa premietnu pásma zostavené na základe zvolenej témy. Úvodný večer je zameraný na satiru v slovenskom dokumente, reprezentovať ju budú filmy Prišiel k nám Old Shatterhand (1966) Dušana Hanáka, Stavba (1966) Ladislava Kudelku, Fotografovanie obyvateľov domu (1968) Dušana Trančíka, ale aj snímky tvorcov mladšej generácie dokumentaristov Budeme mať výkony, budeme mať diplomy (1996) Juraja Lehotského, Hlas 98 (1999) Mareka Kuboša či Ochrana úradu (1999) Marka Škopa.

 

 

Ďalšie pásma predstavia slovenské animované filmy od Viktora Kubala, Jaroslavy Havettovej, Františka Jurišiča, Ivana Popoviča, Ondreja Rudavského či čerstvého držiteľa ceny Slnko v sieti Fongopolis (2014) Joanny Kożuch, ďalej filmy dokumentaristov z Generácie 90 a jej predchodcov, medzi nimi snímky Fera Feniča, Mária Homolku, Petra Kerekesa, Jaroslava Vojteka aj Zuzany Piussi, tiež filmy režisérov tvoriacich iniciátorov a piliere 60. rokov minulého storočia, akými boli napríklad Peter Mihálik, Martin Slivka, Rudolf Urc, Peter Solan či Juraj Jakubisko. Posledné pásmo tvoria filmy Fongopolis resizetematicky naviazané na spoločensko-politické udalosti v krajine, charakterizujúce prvý predbanskobystrický odmäk a ponovembrový vývin. Sú medzi nimi tituly Niekedy v novembri (1958) Štefana Uhra, Akcia 37 (1959) Martina Hollého, Hej, Slováci! (2002) Roberta Kirchhoffa, Pohreb prezidenta (2014) Martina Šulíka, Bez vône (2014) Zuzany Liovej a Jediná známa fotografia boha (2014) v réžii Petra Krištúfka. Všetky vybrané diela pochádzajú z obdobia rokov 1958 až 2014.

 

„Pavel Branko je uznávanou autoritou medzi kolegami publicistami a rovnako aj medzi filmovými tvorcami,“ napísal o ňom filmový dramaturg a publicista Rudolf Urc v aprílovom vydaní mesačníka Film.sk. „Vždy presne pomenúva problémy. Nič z toho, čo označil hviezdičkou, sa rokmi nestratilo. Platí to o generácii 60. rokov, o novej vlne, ale rovnako o ponovembrovej „generácii 90“ – ako ju historicky natrvalo označil. A spravidla všetko, čo kritik Branko odmietol, definitívne zapadlo."
Viac : http://www.aic.sk/kinolumiere.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.