Viťaz Barbakanu Ha modedim

Filmová časť festivalu Barbakan v Banskej Bystrici sa tento rok rozrástla o súťažnú sekciu, v rámci ktorej premietli 35 filmov z 15 filmových škôl z 11 krajín sveta (Slovensko, Česká republika, Dánsko, Poľsko, Rumunsko, Izrael, Veľká Británia, Bulharsko, Slovinsko, Portugalsko a Fínsko).

Do poroty, vyberajúcej víťazov v troch kategóriách - dokumentárny, hraný a animovaný film, zasadla štvorica mladých filmových tvorcov. Ivana Šebestová, zástupkyňa animovanej tvorby, dokumentarista Marek Kuboš, rumunský filmový kritik Ferenc Boné a predsedníčka poroty, renomovaná poľská filmárka Kasia Adamiková, ktorá spolurežírovala film Jánošík .

Víťazom v kategórii dokumentárny film sa stal One day ( National film school of Dennmark, Dánsko), v kategórii animovaný film O ponožkách a láske (Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovensko), hraný film Hair Extension (Univerzita v Ljubljane, Slovinsko). Hlavnú cenu poroty získal film Ha modedim (Beit Berl college of Arts, Izrael) a cenu divákov Che and I (National film school of Dennmark, Dánsko). Víťazi získali cenu primátora mesta Banská Bystrica.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.