MINORITY FILM FESTIVAL ožíva

MINORITY_vizual_2011Po štyroch rokoch obnovuje svoje aktivity prehliadka filmov o menšinách MINORITY FILM FESTIVAL. Jej šiesty ročník sa uskutoční v dňoch 24. - 27. novembra 2011 v multikine CINEMAX zábavno-obchodného centra MAX v meste Trenčín. Úrad vlády Slovenskej republiky si na jej realizáciu ako partnera vybral nás - občianske združenie Filmpress.sk. Na programe sú vernisáže výstav, koncerty, diskusie, besedy s tvorcami, ale predovšetkým filmové predstavenia, na ktoré majú diváci už tradične vstup voľný – zdarma. Ústrednou témou sú opäť spolunažívanie, tolerancia, kultúrna, názorová i sociálna diverzita, ale tentoraz sa prehliadka bližšie prizrie najmä českej menšine na Slovensku.

Predchádzajúci V. ročník Minority Film Festivalu sa konal v roku 2007, ale jeho korene siahajú až do roku 2001. Spoločnosť Peter Hledík - Barok film realizovala v rokoch 2001- 2002 v gescii Úradu vlády, Sekcie pre ľudské práva a menšiny v rámci projektu Minority Tolerance Programme verejnú informačnú kampaň o menšinách v elektronických médiách, s názvom Tolerancia. Cudzie slovo? Prostredníctvom cyklu desiatich dvadsaťšesťminútových dokumentárnych filmov, televíznych a rozhlasových besied projekt šíril myšlienku tolerancie medzi národnou väčšinou a národnostnými menšinami. Cieľom bolo sprostredkovať verejnosti informácie o národnostných menšinách jazykom filmového dokumentu a vyvolať verejnú diskusiu na túto tému.

Na cyklus dokumentárnych filmov nadviazala v rokoch 2003 až 2007 prehliadka filmov o menšinách Minority Film Festival. Náplňou troj- až päťdňových stretnutí s divákmi v Bratislave boli dokumentárne i hrané filmy, koncerty a besedy na témy spolužitia, tolerancie, odporu voči rasizmu a xenofóbii. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2003 pod záštitou prezidenta SR a 5. ročník Minority Film Festivalu bol od 11. do 14. októbra 2007 v bratislavských kinách.

MINORITY_logo_black

Na úspešné a divácky navštevované podujatia nadväzuje aj 6. ročník Minority Film Festivalu. Nová koncepcia ďalších ročníkov smeruje k divákom na Slovensku mimo hlavného mesta a jej mottom je MODELOVÉ MESTO. V najbližších rokoch by sa mal festival odohrávať práve tam kde žijú národnostné menšiny spolu s majoritným obyvateľstvom – od Dunajskej Stredy, Komárno, cez Spišskú Novú Ves, Bardejov až po Košice.

Špecifickým mestom je Trenčín. V období pred rokom 1989 bolo v tomto meste veliteľstvo 2. armádneho okruhu, a tak po rozdelení bývalej republiky zostalo v meste približne 10 tisíc občanov českej národnosti. Česká menšina sa odlišuje od ostatných menšín žijúcich na území Slovenska, keďže nevznikla osídlením niektorého z jeho regiónov. Česi sa stali národnostnou menšinou prakticky až po roku 1993, keď došlo k rozdeleniu dovtedy spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Najväčšia koncentrácia občanov českej národnosti sa sústreďuje práve v Trenčíne, Zvolene, Košiciach a v Bratislave. Minority Film Festival sa zatiaľ tejto národnostnej menšine nevenoval, zrejme pre jej špecifickosť a domnelú bezproblémovosť. Vo svojom šiestom ročníku tento dlh splatí.

urad_vladyHlavnými organizátormi VI. Minority Film festivalu sú Úrad vlády Slovenskej republiky a občianske združenie Filmpress.sk, spoluorganizátormi Barok Film, Furia Film a Continental film. Partnermi prehliadky sú Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko, Zábavno-obchodné centrum MAX Trenčín, mesto Trenčianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice.

Festival sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný FilmPress.sk

Informácie o Minority Film Festivale nájdete aj na FACEBOOKU

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.