Fest Anča vzdeláva

Fest Anča logo 3 resizeMedzinárodný festival animovaných filmov premietne od 18. do 22. júna v Žiline502 filmov. To však nie je všetko. Počas piatich festivalových dní ponúka vo svojom programe aj množstvo prednášok, workshopov, odborných diskusií, výstav či koncertov.  

Po prvý raz bude súčasťou festivalu Pitching fórum. „Jeho cieľom je prezentovať slovenských animátorov a nové animátorské projekty slovenským inštitúciám, ktoré by mohli vstúpiť do koprodukčnej spolupráce či projekty finančne podporiť. Na druhej strane sa tu predstavia aj Rozhlas a televízia Slovenska, Audiovizuálny fond a Creative Europe Desk.“ prezradila nám riaditeľka festivalu Jana Slezáková. Neostane však iba pri predstavovaní. Bude sa aj diskutovať a hľadať efektívne možnosti podpory domáceho animovaného filmu. Pitching fórum je organizované v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Asociáciou producentov animovaných filmov.

 

We Need to Talk About Animation. v roku 2013 autor foto Juraj Starovecky 2 resizeVýnimočným podujatím pre profesionálne publikum je fórum We Need to Talk About Animation! V rámci neho sa na Fest Anči stretnú pedagógovia európskych škôl, ktorí priblížia spôsob práce so študentmi animácie na ich akademickej pôde. Súčasťou fóra je aj beseda za okrúhlym stolom, kde sa pozvaní pedagógovia vyjadrujú k aktuálnym problémom výučby a prípravy študentov animácie na profesionálnu prax. Oficiálnym výsledkom stretnutia bude publikácia s prednáškami a výstupy z diskusie.  

 

Ďalším významným podujatím pre profesionálne publikum je Stretnutie riaditeľov európskych partnerských festivalov animovaného filmu. „Vďaka nemu sa vytvára užšia spolupráca v koncipovaní dramaturgie festivalov.“ hovorí Slezáková: „Predmetom diskusie bude aj hľadanie spoločnej iniciatívy a možností ďalšej kooperácie napríklad prostredníctvom putujúceho medzinárodného pitching fóra.“  

 

SCHWIZGEBEL Georges resizeNa Fest Anči sa môže vzdelávať každý, odborníci i laici. Špecialitou tohto ročníka je Masterclass majstra animovaného filmu Georgesa Schwizgebela. Jeho snové filmy ponúkajú celkom iný pohľad na animáciu a unikátnym spôsobom pracujú s orientáciou v priestore či s plynutím v čase. Georges Schwizgebel prezradí, čo ho inšpiruje, aké sú jeho pracovné metódy a akým spôsobom pristupuje k médiu animovaného filmu.

 

Workshop známeho slovenského výtvarníka Erika Šilleho poskytne hravý priestor na zoznámenie sa s charakterovými postavami a výrazovými prostriedkami vo vizuálnom svete na príkladoch z výtvarného umenia, komiksu, médií a animovaného filmu. Erik Šille zároveň prezradí aj niektoré svoje autorské postupy. Návštevníci Fest Anče budú môcť svojimi kresbami vytvoriť spoločnú inštaláciu Drawing Loop pod lektorským dozorom Erika Bartoša. Nakreslia svoj obrázok ako reakciu na predchádzajúce a nasledujúce kresby iných. Slučka, do ktorej sa budú odtlačky kresliť, sa bude postupne zapĺňať, až vznikne animačná skrumáž zozbieraná počas celého festivalového dňa.

 

Georges Schwizgebel 78 tours resizeTvorivý workshop s doktorandom Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU Andrejom Gregorčokom naučí účastníkov, ako originálne využiť mobilnú aplikáciu Vine na tvorbu stop­motion animácie a pixilácie. Vine je aplikácia primárne určená na nakrúcanie krátkych niekoľkosekundových videí, spôsob jej ovládania jej však umožňuje vytvárať i krátke animácie. K jednoduchému workshopu netreba viac ako smartfón s nainštalovanou aplikáciou. „Fest Anča chce nielen prezentovať animovanú tvorbu formou projekcií, ale o nej aj hovoriť a poskytnúť ľuďom možnosť nahliadnuť do zákulisia jej tvorby.“ vysvetľuje Jana Slezáková. „Preto sú súčasťou programu aj prednášky tvorcov, na ktorých zrozumiteľným jazykom rozprávajú príbeh a spôsoby vzniku svojich diel. Okrem toho v národných fokusoch predstavujeme historický prierez filmov. Tento rok máme v programe Nemecký, Švajčiarsky a Rakúsky fokus. Diváci sa dozvedia napríklad aj to, ako sa počas nacistického obdobia robila propaganda prostredníctvom animovaných filmov.“
Viac: www.festanca.sk

Foto: Juraj Starovecký

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.