Výstava „Z druhej ruky“ na Barbakane

Barbakan logo resizeFestival Barbakan vo svojom výtvarnom programe v spolupráci so Stredoslovenskou galériou  predstaví umeleckú výstavu Z druhej ruky. Autorkami sú Marianna Mlynárčíková a Nora Ružičková a kurátormi Zuzana Majlingová a Michal Šedík. Vernisáž sa uskutoční  3.10. v Bethlenovom dome a expozícia potrvá do 11. 11. Príďte sa pozrieť na zaujímavé diela a ponorte sa do sveta umenia na festivale Barbakan.

Výstava Z druhej ruky je autorským projektom umeleckej dvojice Marianna Mlynárčiková (1971), Nóra Ružičková (1977) a domácim príspevkom k diškurzu inštitucionálnej kritiky. Autorky prostredníctvom predstavených diel reagujú na fungovanie inštitúcie umenia a na praktiky inštitucionálnej prevádzky, ktoré určujú obsahy pojmov ako sú umelec, umenie, umelecké dielo. Zviditeľňujú rámce, ktoré utvárajú a zároveň uzatvárajú sféru umenia. V rámci výstavného projektu Z druhej ruky prinášajú do galérie také témy, prvky a objekty, ktoré sú z nej zvyčajne vylúčené. Ide napríklad o Bethlenov dom ilustracnasnimka resizeprisvojený jazykový a obrazový materiál z rozmanitých neumeleckých a nevznešených oblastí, ako sú záhradkárstvo, ručné práce, zdravý životný štýl, estrádna zábava a pod. Zapožičiavajú si kurátorské stratégie a muzeologické metódy a ich aplikáciou na odlišné sféry kultúry poukazujú na fungovanie systému umenia a na praktiky inštitucionálnej tvorby. Zároveň hodnotia umelecký establishment a inštitúciu umenia na pozadí jej vlastných tvrdení a diškurzov, ktoré ironicky včleňujú do absurdných kontextov alebo situácií.

 

Niektoré vystavené práce sa viažu priamo k zázemiu Stredoslovenskej galérie a s ním spojeným inštitucionálnym aktivitám. Autorky pracujú napríklad so zbierkou Stredoslovenskej galérie, komunikujú so zamestnancami, inšpirujú sa vnútorným prostredím inštitúcie. Projekt čiastočne vypovedá aj o súčasnej ochote galérií k sebareflexii a zhodnocovaniu vlastnej roly v spoločnosti. Na druhej strane projekt je produktom inštitucionálnej prevádzky, ktorej aktívnymi predstaviteľkami sú aj autorky samotné. Dobrovoľnou voľbou tzv. „pohľadu zvnútra“ preto čiastočne počíta aj s pohltením vlastného kritického potenciálu. Ten je potom prezentovaný najmä z pozície ironického pritakávania status quo. Možno povedať, že výstava nie je zameraná na nachádzanie chýb a uplatňovanie súdov podľa určitého hodnotového konsenzu, naopak operuje v neistých vodách vlastnej inštitucionálnej ukotvenosti. Tvorkyne využívajú médiá: zvuková inštalácia, autorská kniha, textová inštalácia, digitálna grafika, aby vytvorili otvorený a interaktívny priestor. Ich práca sa vyznačuje aj snahou o vtiahnutie diváka do samotného diela.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.