Svetová premiéra slovenského filmu v Šanghaji

Kabos3_resizeCelovečerný dokument Zmenil tvár Šanghaja z dielne známeho slovenského režiséra Ladislava Kaboša uviedla 3. septembra v premiére Slovenská televízia. Len pár minút pred tým v spravodajstve aktuálne priblížila atmosféru svetovej premiéry tohto filmu v Šanghaji.

V srdci Šanghaja (2.9.) sa na Ľudovom námestí pred kinom Grand Theatre objavil obrovský pútač: pozýval na svetovú premiéru prvého dokumentárneho filmu, ktorý zobrazuje život a dielo významného šanghajského architekta Ladislava Hudeca, „The Man Who Changed Shanghai“/ Zmenil tvár Šanghaja“. Konala sa v Hudecovom – Grand Theatre, ktorý projektoval pre 2400 divákov a postavil ako prvé klimatizované kino v roku 1934. Dnes má kapacitu 1350 divákov. Pozvanie slovenského Audiovizuálneho fondu a čínskej vládnej organizácie SPAFFC prijal a premiéry sa osobne zúčastnil aj Theo Hudec z kanadskej Viktórie, 85 ročný syn architekta Hudeca. Plnú sálu a tvorcov filmu pozdravil slovenský prezident I. Gašparovič.

V sobotňajšej prílohe China Daily sa objavil veľký článok o významnom šanghajskom architektovi Lázsló Hudecovi, ktorý sa narodil „v severnom Maďarsku“. „Upper Hungary“ (Horné Uhorsko). Texty príloh v novinách sa pripravujú s veľkým predstihom“, vysvetlili nám čínski novinári, „a nik v redakcii nepredpokladal, že v piatok na svetovej premiére nás slovenský režisér Ladislav Kaboš Kabos_TheoHudec2_resizeprekvapí toľkými novými objavmi! Dnes už vieme, že Hudec sa narodil na Slovensku a je Slovák.“ Hudecova dcéra Alessa de Wet vo filme hovorí: „Urobili sme genealógiu rodiny a zistili sme, že nemáme žiadnych maďarských predkov.“

Režisérovi L. Kabošovi sa podarilo vypátrať v Monaku, Kanade a USA všetky tri, dnes už vyše osemdesiatročné deti architekta Hudeca. Ich autentické spomienky na detstvo a mladosť v Šanghaji sú pozoruhodným svedectvom nielen o živote Európanov v Číne. Jian Wu, prorektor Tongji University a Wu Chen z Šanghajského archívu vysoko ocenili aj ďalšie objavy slovenských dokumentaristov. Michael Kaboš (kameraman filmu), spolu s Theom Hudecom, našli vo Viktórii 16 mm filmy, ktoré v Číne, európskych mestách, v USA, Japonsku, Kanade nakrúcal v 20.- 30. rokoch minulého storočia architekt Hudec. „V rodinnom archíve Martina Hudeca v Monaku nás zaujala pohľadnica s Hudecovou poznámkou: Toto je moja prvá sakrálna stavba. V kanadskej Victoria University sú naozaj uložené skicy a blueprinty tejto zrejme úplne prvej Hudecovej stavby. Ako zázrakom odolala rozsiahlemu požiaru, ktorý zničil prakticky celé, voľakedy slávne kúpele Vyhne,“ vysvetlil na tlačovej konferencii v Šanghaji prítomným novinárom režisér L. Kaboš. Slovensko sa tak môže pýšiť jedinou stavbou slávneho architekta mimo Číny.

KabosM_L_S_Smrzova_resizeHudec bol aj jednou z tém maďarsko-čínskeho fóra architektov s názvom „Mosty“, ktoré usporiadali maďarskí architekti 2. septembra v Hudecovom Park hoteli, a na ktorom prasynovec L. Hudeca – Péter Jánossy – predstavil svoju vlastnú monografiu, venovanú Hudecovi. Netušil, že sa v Šanghaji prvýkrát stretne s vlastným prastrýkom a synom L.E. Hudeca…

Theo Hudec nikdy neočakával, že raz bude jeho otec v Šanghaji tak slávny. Bol veľmi skromný človek a nikdy sa ničím nechválil. Všetky Hudecove sestry sa vydali do Maďarska a iba v maďarskej vetve rodiny pokračovala ďalej tradícia staviteľov – architektov. Tí s odstupom času vedeli ako prví oceniť Hudecovu genialitu a prihlásiť sa k jeho odkazu. Je nepopierateľným faktom, že Hudec vyštudoval na univerzite v Budapesti a v roku 1914 sa stal členom Komory maďarských architektov. Počas 2. svetovej vojny bol maďarským honorárnym konzulom v Šanghaji. Málo známy je fakt, že svojho úradu využíval na záchranu životov židovských rodín. Vydával im maďarské pasy, s ktorými mohli vycestovať do Kanady a USA. Zatykač na Hudeca Japonci napísali deň pred tým, ako Američania oslobodili Šanghaj…

„V súčasnej dobe sa už hľadá vhodné miesto pre sochu architekta Hudeca“, povedal David Huiming Tan z vládnej čínskej organizácie SPAFFC (Shanghai People´s Association for Friendship with Foreign Countries.) „A verím, že táto mimoriadne úspešná premiéra skvelého Kabošovho filmu pomôže k tomu, aby konečne vznikla Nadácia, kultúrne centrum a múzeum Ladislava Hudeca v Šanghaji a v jeho rodnom dome Banskej Bystrici“.

PremieraGrandTheatre_030910_5_resizeNa záver filmu plná sála dva razy odmenila tvorcov potleskom, čo sa v Číne považuje za mimoriadne vzácne. Odteraz už musíme pracovať na „projekte Hudec“ spoločne“, konštatoval prasynovec Péter Jánossy. „Myslím, že tento film preklenul nejasnosti a rozpaky na obidvoch stranách a naštartoval novú, vyššiu kvalitu vzájomných vzťahov“, vysvetlil režisér L. Kaboš. „Hudecove centrum v budúcnosti môže byť platformou nielen pre európsko-čínsky dialóg, pre multikultúrny a multireligiózny dialóg, ale aj pre nové formy spolupráce Slovákov a Maďarov.“

Celá jedna kapitola Hudecovho života ešte ostáva zahalená tajomstvom. Hudec sa podieľal na archeologickom prieskume vo Vatikáne, hľadal ostatky sv. Petra. A tak prvou spoločnou úlohou bude preskúmať vatikánske archívy, ktoré sa iba teraz otvoria bádateľom. Iba tam je možné nájsť odpoveď na otázku: ako je možné, že Hudec dostal listinu „plnomocných odpustkov všetkých hriechov“ od pápeža Pia XII napriek tomu, že ostal do konca života evanjelíkom ? Bol Hudec aj jedným z prvých priekopníkov ekumenizmu? A ďalšie tajomstvá zo súkromného života odhalí nepochybne aj zverejnenie Hudecovej osobnej korešpondencie.
Monografiu o živote a diele L.E. Hudeca a reflexie z nakrúcania v Číne, Kanade a USA pripravuje aj režisér L. Kaboš.

Zábery Banskej Bystrice, Vyhní aj unikátne Hudecove filmy, budú ešte dlho po skončení svetovej výstavy EXPO, pripomínať Číňanom, že otec „ázijských mrakodrapov“ pochádza z krajiny, ktorá sa volá Slovensko. Film „The Man Who Changed Shanghai/ Zmenil tvár Šanghaja“ mieri do čínskej distribúcie. „Dostali sme viaceré ponuky“, potvrdila producentka MEDIA FILM-u Maria Kabošová, „a otvorili sa dvere pre prípravu slovensko-čínskych koprodukčných filmových projektov.“

Foto: Mao Iris

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.