Filmový zemepis ázijského kina

viera_langerova_resizeVari dnes nietuznávaného filmového festivalu, kde by chýbali medzi ocenenými čínski tvorcovia. Čínsky film a čínski režiséri sú vo svete pojmom. O ich dielach sa píše, diskutuje, učí. U nás však o tom vedia možno iba filmoví odborníci a kluboví nadšenci. O to záslužnejšia je kniha filmovej publicistky Viery Langerovej, ktorá sa roky zaoberá ázijskou kinematografiou. Pod titulom Filmový zemepis – kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan ju v edícii Studium vydal Slovenský filmový ústav v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov.


Autorka predstavuje Čínu ako civilizáciu s osobitou minulosťou i budúcnosťou a zároveň križovatku filmových kontextov. Mapuje ju v troch častiach - Kontinentálna Čína, Hongkong a Tchajwan . Dodržiava rovnaký postup: Najprv načrtne Krátky úvod do dejín filmu, kde sa usiluje o zachytenie historických súvislostí. Potom prináša Profily najvýznamnejších režisérov a nakoniec zaradí Zápisník – recenzie , rozbory, poznámky na margo rozhodujúcich či najznámejších filmov.

Nechýba ani Prehľad generácií čínskych filmárov, v ktorom ich charakterizuje od tej prvej 1905-1937, cez druhú 1937-1949, tretiu 1949-1978, štvrtú 1978-1986, piatu 1986 –1989 až k šiestej najmladšej, ktorá začína v roku 1989. Treba zdôrazniť, že v prípade štrnástich filmárskych profilov nejde o žiadne strohé encyklopedické heslá, ale obsiahle až esejisticky ladené predstavenia tvorcov.Mimochodom, už samotné tituly jednotlivých profilov pomáhajú čitateľovi v orientácii tým ako autorka charakterizuje režisérov. Napríklad: Čang I-mou –fascinovaný rozprávač príbehov, Čchen Kchaj-ke – majster štýlu, Wang Čchao – básnik biednych, Wang krts_knihy_febiofest_resizeSiao-šuaj –mestský pozorovateľ, Čang Jang – nový hlas novej doby, Ťia Čang-kche – fénix z undergroundu, Li Jü - v spoločenskom zverokruhu. Bruce Lee – drak prvý, Stephen Chow –hviezda všestrannosti, Wong Kar-wai – film je melódia, Wayne Wang –Honglywood Man, Chou Siao-sien – filozof priestoru a času, Ang Lee – tchajwanský drak, Caj Ming-liang –smutne veselý samotár. Prehľadnosti publikácie napomáha aj menný a názvový register.

Krásny papier, zaujímavá grafická úprava, žiaľ, iba malé čiernobiele fotografie s výnimkou titulnej. Ale aj keď film hovorí rečou obrazu, jadrom knihy o čínskom filme je slovo. Teda kultivovaný text, ktorý znesie náročné kritéria odborníka, ale je dostatočne pútavý aj pre laika – obdivovateľa ázijskej kinematografie.

Kniha vyšla v náklade 500 kusov a poskytuje množstvo informácií, seriózny rozbor jednotlivých filmov i snahu o ich zaradenie do historických súvislostí, ale navyše aj zaujímavé postrehy z osobných stretnutí autorky s tvorcami. Podobné práce sa neraz spoliehajú viac na kompiláciu, ale v knihe Viery Langerovej cítiť nielen jej autorský vklad , ale i bohatú žurnalistickú , diplomatickú a hlavne osobnú skúsenosť z napozeraného, prečítaného a hlavne zažitého materiálu. .

Autorka venovala publikáciu našej poprednej sinologičke – pani Maríne Čarnogurskej, ktorá sa podieľala na odbornej redakcii textu a prispela aj zaujímavou transkripčnou poznámkou.

Viere Langerovej sa podarilo priblížiť pre našinca predsa len exotické ázijské kinematografie a vytvoriť výborný „orientačný materiál pre všetkých profesionálnych i neprofesionálnych záujemcov nielen o čínsky film, ale aj čínsku kultúru.“

Foto:

1.Viera Lngerová

2.Z krstu knihy na Febiofeste. Na obrázku (zľava) Ladislav Volko, Viera Langerová, Marina Čarnogurská

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.