Hudba (Musik)

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Hud resizeHudba sa začína hromobitím. Nasleduje narodenie hlavného hrdinu, jeho pád do priepasti a nájdenie sa záchrany v hudbe. Angela Schanelec vo svojom najnovšom filme prezentuje svoju osobnú verziu oidipovského mýtu. Hovorí sa v ňom poskromne, dôležitú úlohu hrá spev, čo k nemu rozhodne neuľahčuje prístup. Hoci zhrnutie deja pravdepodobne nie je tým najpodstatnejším v prípade filmov Angely Schanelec - môže dokonca naviesť nesprávnym smerom, k chybným interpretáciám - napriek tomu sa o to pokúsim. Z povrchného hľadiska je Hudba o Jonovi (Aliocha Schneider), ktorý je ako bábätko opustený v gréckych horách. Napriek okolnostiam prežije, pričom je vychovávaný pestovateľmi ovocia a zeleniny Merope (Marisha Triantafyllidou) a Eliasom (ArgyrisXafis). Po tragicky zavinenej smrti je Jon nútený na rok odísť do väzenia, kde sa doňho zaľúbi dozorkyňa Iro (Agathe Bonitzer) a zoznámi ho s hudbou, ktorá sa mu stáva útechou v ťažkých časoch. Dokonca aj v čase, keď sa Iro rozhodne pre samovraždu a Jon, dnes už profesionálny hudobník, si v Berlíne vybuduje nový život...

Hudba je voľne založená na legende o Oidipovi, čo je dobre vedieť, aby bolo možné sa zorientovať v tajomnom a magickom labyrinte obrazov a naratívnych Hud2 resizevýpustiek. Napriek tomu skúmanie bolesti, ktorú nám ľuďom môže nadeliť osud, nemá vo filme Angely Schanelec príliš veľa spoločného s mýticky ospevovanými legendárnymi postavami, ale skôr s hmatateľnými, bežnými ľuďmi. Oidipus, či skôr Jon, je ušetrený pravdy o smrti svojich biologických rodičov. Hoci pomaly oslepne, získava iné a hlbšie pochopenie osudu, v rámci ktorého realitu spracováva a premieňa na umenie, v tomto prípade na hudbu. A hoci snímka nepopiera tragickosť zobrazovaného, celkový rozsah zúfalstva radšej spracúva mimo obrazu a necháva ho naplno vyznieť v našej fantázii. Každý film Angely Schanalec, vrátane hudby, polarizuje divákov a kritikov.

Niektorým prekáža prísna štylizácia, nezrozumiteľnosť a často veľmi dlhé, statické zábery. Tí druhí si naopak v jej tvorbe užívajú presne tento meditatívny pokoj, rozprávanie takmer výlučne prostredníctvom obrazov, ktoré otvárajú emocionálne a myšlienkové priestory, no nemožno ich jasne viazať k jednoznačnému symbolu či významu. Angela Schanelec sa vyhýba tejto ľahkej ceste a zároveň Hud3 resizeskutočnému konfliktu, no predvádza to, čo vždy: dlhé zábery a takmer roboticky zahrané postavy, ktoré sa na seba dlho dívajú a divák sa v nich snaží vyčítať čo najviac. Meditatívne obrazy, v ktorých sa môžete stratiť a rozpustiť. Eliptické strihy a neodmysliteľná potreba vynaložiť úsilie na zorientovanie sa v základných dejových bodoch. Neustále detaily končatín pripomínajúce Roberta Bressona rozprávajú celý príbeh v úlomkoch tela a v kontexte oidipovskej legendy figurujú ako nevyhnutný estetický princíp. Keď sa Jon a Iro dajú dokopy a hudba si konečne nájde cestu do filmu, z kazetového magnetofónu v ich obývačke počuť výlučne klasickú hudbu od Bacha po Pergelosiho. Akoby sa celý rytmus filmu opäť zmenil a prispôsobil barokovým zvukom z pásky. Tie isté snové, slnkom zaliate obrazy, zrazu vnímame úplne odlišne. Podobná situácia je aj so zasadením snímky. Zdá sa, že Hudba pôsobí časovo Hud4 resizenezaraditeľne, hoci oblečenie a autá poukazujú na 80. roky minulého storočia.

V kryptickom a eliptickom filme rozpráva Schanelec o archetypálnom príbehu, ako aj o hlbokej a záhadnej sieti vzťahov medzi ľuďmi. Jej film ťažko hodnotiť, prípadné nadšenie či zatratenie bude záležať od miery, do akej bude divák ochotný sa oddať svojskému autorskému rukopisu. Ktokoľvek sa zapojí, kto sa odovzdá prírode a úplne oddá atmosfére a zvukom vetra a vody, kto vydrží ticho a mĺkve pohľady môže zažiť intenzívnu filmovú hypnózu alebo naopak smrteľné znudenie, spôsobené absenciou výraznejšej naratívnej zložky. Hudba je slnečný a zmyselný experiment vo formalizme, svojou radikálnou redukciou buď maximálne inšpiratívny, alebo maximálne uspávajúci.

Hudba (Musik), Nemecko, Grécko, Francúzsko, 2023
Dĺžka: 108 minút
Réžia: Angela Schanelec
Scenár: Angela Schanelec
Kamera: Ivan Markovic
Kostýmy: Despina Chimona, Anette Guther
Produkcia: François D'Artemare, Giorgos Karnavas, Kirill Krasovski
Hrajú: Aliocha Schneider, Marisha Triantafyllidou, Agathe Bonitzer, Argyris Xafis
Distribúcia: Film Europe
Premiéra v SR: 16. októbra 2023
Foto: Film Europe

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.