Okhwan na ceste za slobodou

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Okhwan resizeNový dokumentárny slovenský film Okhwan na ceste za slobodou láka na zaujímavého a idealistického hrdinu a na tak trochu netradičný biografický cestopis. Očakávania podporuje aj fakt, že si Ridley Scott a Kevin McDonald vybrali v roku 2010 pre svoj projekt Life in a Day aj krátku scénu nakrútenú režisérom Mackovičom, kde sa nám predstavuje práve Okhwan Yoon. Je však, samozrejme, otázne či sa tvorcom podarilo pretaviť zaujímavý osobný príbeh do dokumentárneho filmu s celovečernou stopážou.

Absolvent práva a úspešný podnikateľ Okhwan Yoon sa v roku 2001 rozhodol ukončiť svoj dovtedajší spôsob života a vydal sa na cestu okolo sveta na svojom bicykli. V priebehu desiatich rokov prešiel viac ako 192 krajín. Na tejto ceste ho vpred hnali politické ciele: snaha mierovou cestou opätovne spojiť Severnú a Južnú Kóreu.

V tomto ohľade je možno zaujímavé aspoň letmo načrtnúť situáciu v Kórei. Tá sa po desaťročiach japonskej nadvlády Okhwan.5 resizenapokon dostala pod mocenský vplyv veľmocí. Po druhej svetovej vojne získali na severe vplyv Číňania a Sovieti a na juhu Američania. Následná vojna v roku 1950 napokon stanovila hranice na 38. rovnobežke a Kórea zostala rozdelená na severnú a južnú. Tento stav trvá až dodnes a jeden národ zostáva vinou mocenských ambícií veľmocí rozdelený na dve časti.

Okhwan Yoon tak svojim slobodným prechádzaním hraníc medzi krajinami „podáva správu“ o ich nezmyselnosti. Jeho zanietený idealizmus v sebe nesie čosi z Dona Quijota, ale aj Thich Quang Duca či Jána Palacha. Opustil akékoľvek istoty a nastúpil na život sebaodriekania a každodennej driny, aby prinášal posolstvo zjednotenia a mieru. Jeho optimizmus, cieľavedomosť a život venovaný jednej idei je vskutku zenový a v slovenskom, pasívne - ufrfľanom a chcípackom Okhwan2 resizekontexte aj osviežujúci. To sa snaží reflektovať aj film, ktorý využíva subjektivizované scény vyvolané Okhwanovým voiceoverom a súčasne dokáže byť vtipný, smutný i dojímavý.

Na druhej strane však sledujeme absolútne nesúrodé rozprávanie, ktoré nefunguje ako systém. Snímka napríklad spočiatku pracuje s mapou, ktorá napomáha divákovi v orientácii a podáva informácie o tom, kde všade Okhwan bol. Nedeje sa to však systematicky - ku koncu filmu sa táto pomôcka vytratí. Súčasne s tým začne byť film ťažko zrozumiteľný aj z hľadiska presunov medzi rôznymi priestormi. Okhwan sa zrazu ocitne v Indii a sledujeme spirituálnu scénu pohrebu, následne ho vidíme v Prahe na maratóne a tak ďalej. Snímka akoby striedala objektívny a subjektívny spôsob rozprávania, či rozlične emocionálne nabité scény, a to bez akéhokoľvek upozornenia, systému, či cieľa. V tomto ohľade film pôsobí absolútne nesúrodo.

Okhwan3 resizeSpoločne s tým udivuje aj neschopnosť rozprávať intímny príbeh, pričom práve Okhwanov život a osobnosť je tým najzaujímavejším prvkom filmu. Zo snímky sa o ňom dozvieme len niekoľko kusých informácií, typu práca, rodina, trávenie voľného času a podobne a o situácii v Koréi sa nedozvieme vôbec nič. Snímka skrátka ako biografia jedinca (idealistu) obyvateľa rozdelenej krajiny nefunguje. Aj do jeho psychológie prenikneme len veľmi povrchne a neinvenčne – prostredníctvom niekoľkých voiceoverov, či rozhovorov. Súčasne sa na Okhwanovej ceste udeje viacero dôležitých udalostí, ako odhodenie sedadla, či hladovka, avšak tieto udalosti nie sú zasadené do kontextu. Nesledujeme Okhwanov vývoj, a to ako k rozhodnutiu dospeje – čiže samotný proces. Skrátka celý film je pozliepanou skrumážou prostredí, informácií, rôznych udalostí a aj spôsobov ich distribuovania divákovi. Je to hotový miš-maš, ktorý je absolútne odlišný od pevného a jasného cieľa hrdinu. Film a postava tu netvoria jednotu.

Podobnými neduhmi trpí aj štýl. Sledujeme film o človeku, ktorý je neustále na cestách a tvorcovia sa niekoľkokrát uchýlia k technike „hovoriacich hláv“. Súčasne musím poznamenať, že som očakával omnoho väčšiu dynamiku Okhwan4 resizevýslednej montáže. Samotný Okhwan je neustále v pohybe, tak prečo nie aj film? Jediné pôsobivé, hoc trochu patetické sú scény, v ktorých tvorcovia zobrazujú subjektívne zábery simulujúce Okhwanovo prežívanie. Tie sú však opäť využívané len na začiatku a z druhej časti sa skoro úplne vytratia. A pokiaľ očakávate vizuálne podmanivý cestopis, s veľkým množstvom panorám a pôsobivých veľkých celkov, nedočkáte sa.

Vo výsledku je mi tak ľúto premárneného potenciálu. Samotný hrdina i osud Kórejského polostrova sú zaujímavými, osviežujúcimi a v Slovenskom kontexte netradičnými diškurzmi. Výsledný film však nefunguje ani ako biografia, ani ako cestopis. Na samotnom rozprávaní i štýle je navyše veľmi citeľná autorova nezrelosť a neschopnosť pracovať s rozprávaním i štylistickými prostriedkami systematicky a invenčne.

Okhwan na ceste za slobodou (Okhwan´s Mission Impossible), Slovensko, 2016
Dĺžka: 71 minút
Scenár, réžia a strih: Marek Mackovič.
Kamera: Martin Štrba
Hudba: Roman Ferianc
Účinkujú: Okhwan Yoon a ďalší
Distribúcia: ASFK
Premiéra v SR: 9. júna 2016
Foto: ASFK

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.