Podnetná diskusia o Audiovizuálnom fonde

SFTA resizeOčakávaná diskusia filmárov o situácii v Audiovizuálnom fonde potvrdila, že kinematografické prostredie dokáže napriek širokému názorovému spektru vecne a korektne diskutovať. Stretnutie sa uskutočnilo 7. septembra 2023 v kinosále KLAP Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Organizátorom diskusie bola Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) ako inštitúcia, ktorá je vzhľadom na svojich členov najväčšmi profesijne rôznorodá a záujmovo neutrálna spomedzi všetkých združení aktívne pôsobiacich v slovenskej audiovízii.

Pozvanie prezídia SFTA do spoločnej diskusie prijali zástupcovia profesijných združení a inštitúcií pôsobiacich v audiovízii na Slovensku - Akadémia umení v Banskej Bystrici, Asociácia nezávislých producentov, Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia slovenského dokumentárneho filmu, Asociácia slovenských filmových klubov, Asociácia slovenských filmových strihačov, Asociácia slovenských kameramanov, Asociácia televíznych vysielateľov, Audiovizuálny fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Asociácia scenáristov v slovenskej audiovízii, Slovenský filmový ústav, Slovenský filmový zväz, Únia filmových distributérov SR, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Združenie prevádzkovateľov kín v SR a členovia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. Záujem odbornej verejnosti o aktuálnu situáciu v Audiovizuálnom fonde potvrdili nielen relevantné otázky, ktoré vopred predložili viaceré z uvedených združení, ale aj ďalšie doplňujúce otázky a podnety z početného publika.

Dôležitej úlohy oslovených účastníkov panelovej diskusie sa zhostili Vincent Štofaník, predseda Rady Audiovizuálneho fondu (do zvolenia nového riaditeľa fondu aj poverený vykonávaním funkcie riaditeľa) a Paulína Szentesi, členka Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu a generálna riaditeľka Sekcie ekonomiky Ministerstva kultúry SR. Diskusiu moderovali filmové producentky Wanda Adamík Hrycová, prezidentka SFTA a Katarína Krnáčová, viceprezidentka SFTA.

Podnetná diskusia, občasne ocenená potleskom zúčastneného auditória, sprehľadnila skutočné fakty, ktoré nepresnými interpretáciami, emotívnymi formuláciami a živelnou medializáciou spolarizovali audiovizuálnu verejnosť a vzbudili obavy o finančnú stabilitu AVF. Vysvetlenie predchádzajúcej i aktuálnej ekonomickej situácie, koordinovaného postupu Rady AVF za účelom optimalizácie situácie a nastavenia prijateľného finančného riadenia fondu, kontrolného postupu Dozornej komisie AVF a prístupu súčasného vedenia MK SR k riešeniu situácie nasmerovalo prítomné publikum k poznaniu, že korektnosť, vecnosť a argumentačná profesionalita vytvárajú jasné a dôležité predpoklady nielen pre stabilizáciu, ale aj pre ďalší rozvoj audiovizuálneho prostredia, pre ktoré Audiovizuálny fond je aj bude nezameniteľnou a kľúčovou inštitúciou.

Záver diskusie spontánne vyznel ako výzva na vzájomnú spoluprácu a pozitívny impulz pre všetkých, ktorí sa zaslúžili o doterajšiu, viacročnú úspešnú činnosť AVF. Ako je známe, Rada AVF už vyhlásila novú výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľky/riaditeľa Audiovizuálneho fondu s termínom uzávierky 29. septembra 2023. K tomu sa núka vysloviť želanie, aby mandát novej výkonnej riadiacej osobnosti získal dôležitú väčšinovú dôveru členov Rady AVF.  Prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie spolu s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU ponúkajú odbornej audiovizuálnej verejnosti možnosť v prípade záujmu v podobných diskusiách pokračovať aj v budúcnosti.

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.