Kalendár filmových výročí – október 2022

3.10.1937 Gizela Miháliková - filmová historička, prekladateľka - 85 rokov
4.10.1947 Dezider Ursiny († 2.5.1995) - hudobný skladateľ, režisér, dramaturg - nedožitých 75 rokov
5.10.1937 Ján Szelepcsényi - hudobný skladateľ - 85 rokov
5.10.1942 Jaroslava Havettová - režisérka, animátorka - 80 rokov
8.10.1952 Anna Javorková - herečka - 70 rokov
† 9.10.2012 Elo Romančík (nar. 17.12.1922) - herec - 10 rokov od skonania
11.10.1922 Jozef Prochác († 10.7.2015) - vedúci výroby - 100. výročie narodenia
11.10.1927 Jolana Hollá-Mažáriová († 19.3.2006) - herečka - nedožitých 95 rokov
12.10.1922 Mária Terenová († 24.11.2016) - dramaturgička, prekladateľka - 100. výročie narodenia
17.10.1952 Jozef Chudík - televízny režisér - 70 rokov
18.10.1942 Jozef Brezanský - kameraman - 80 rokov
† 18.10.1992  Milena Doskočová (nar. 30.5.1920) - vedúca kostymérka - 30 rokov od skonania
20.10.1962 Martin Šulík - režisér, scenárista - 60 rokov
† 20.10.2012 Ľubomír Dobrovoda (nar. 26.11.1931) - herec - 10 rokov od skonania
21.10.1932 Pavel Čilek († 14.2.2013) - kameraman - nedožitých 90 rokov
22.10.1922 Katarína Vrzalová († 3.2.2006) - herečka - 100. výročie narodenia
25.10.1932 Miloslav Filip († 2.10.2008) - režisér, dokumentarista - nedožitých 90 rokov
25.10.1932 Oskar Havlík - vedúci výpravy - 90 rokov
† 25.10.1982 František Kabrheľ (nar. 25.11.1914) - herec - 40 rokov od skonania
26.10.1927 Benjamín Michalský († 17.9.1999) - herec - nedožitých 95 rokov
26.10.1942 Stano Dančiak († 4.8.2018) - herec - nedožitých 80 rokov
† 27.10.1992 Viliam Čánky (nar. 9.2.1933) - vedúci výroby - 30 rokov od skonania
28.10.1972 Robert Roth - herec - 50 rokov
† 28.10.2012 Eduard Bindas (nar. 3.1.1926) - herec - 10 rokov od skonania
30.10.1932 Etela Balgová-Harantová († 4.10.2019) - dabingová režisérka - nedožitých 90 rokov
zdroj: interná publikácia Slovenského filmového ústavu (SFÚ)
Kalendár filmových výročí 2021, ktorú zostavila Renáta Šmatláková

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.