Nová slovenská publikácia skúma filmové teórie

Sucasnefilmoveteorie resizeNa Slovensku bola publikovaná kniha Súčasné filmové teórie 1 (Nové rámce, iné problémy). Ide o kolektívne dielo Katedry audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení. Zostavovateľkou publikácie je profesorka Jelena Paštéková, autormi Martin Ciel, Zuzana Mojžišová, MonikaMikušová, Katarína Mišíková, Martin Palúch, Marcel Šedo a Erik Binder. Ide o prvý výsledok dlhodobého teoretického výskumu filmu na Slovensku po roku 1989, ktorý formu analyticko-teoretických štúdií mapuje súčasné zmeny v uvažovaní o filme a reflektuje hlavné svetové myšlienkové smery v tejto oblasti.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.