Neznámi hrdinovia na obrazovke aj na námestí

Neznámi hrdinovia foto resizeV období osláv 70. výročia začiatku Slovenského národného povstania Dvojka RTVS uvedie 23.augusta o 20.00 hod nový dokumentárny film režiséra Dušana Hudeca Neznámi hrdinovia. Vznikol v koprodukcii EDIT Studio, s.r.o., RTVS a Múzea  SNP v Banskej Bystrici. Zaoberá sa témou vzťahu amerických letcov, ktorí pristáli na Slovensku a slovenských občanov.

Na územie Slovenska sa zrútilo počas 2. svetovej vojny  46 amerických bombardovacích a 8 stíhacích lietadiel.  Zahynulo 106 letcov a približne 370 bolo chytených a odvlečených do zajateckých táborov. Film je príbehom ľudí, ktorých spojil odpor voči fašizmu a vzájomná túžba po slobode. Osudy Američanov na Slovensku sú strhujúcim príbehom boja o prežitie uprostred neznámej krajiny, boja s beznádejou a zúfalstvom až za hranicu ľudských síl. Príbehom vôle nepoddať sa osudu, ale čeliť mu s dôstojnosťou a bez straty sebaúcty. Ale aj odvahy pozrieť sa smrti do oči a obetovať jej svoj život v mene slobody. Pamiatku na Američanov udržiavajú mladí nadšenci, amatérski historici Danekovci resizepo celom Slovensku. Hľadajú zvyšky zostrelených lietadiel a na miestach, kde letci zahynuli, postavili symbolické kríže, ktoré nesú ich mená: Ernest Appleby, Archie LaFond, Andrew Solock...  Aj vďaka ním neupadnú do zabudnutia.
Vo filme, ktorý vznikal počas dvoch rokov,  prehovoria letci, ktorých sa podarilo vypátrať vo viacerých štátoch USA – od New Yorku až po Texas. Ale aj potomkovia rodín, ktoré ich ukrývali a ktorí v čase vojny boli ešte deťmi a na „amerikánov“ si veľmi dobre spomínajú. Menovite Kristína Gašparová, Betka Bachárová rod. Danková, Štefan Trulík – Rezák a ďalší.

 

Najviac amerických letcov sa ukrývalo v rodine Bachárovcov v osade U Dankov (okres Myjava).Táto rodina spolupracovala s partizánskou skupinou Jána Reptu.  Silas Crase našiel po zoskoku v auguste 1944 útočisko v rodine Pavla Rezáka v obci Štiavnik, kde sa ukrýval  až do konca vojny. Lawrence Baumgarten sa ukrýval na Bukovci v rodine Juraja Daneka až do skončenia vojny. Zaujímavým zistením bolo, že vo väčšine rodín, ktoré letcov ukrývali, išiel niekto kedysi za prácou do Ameriky, vedeli sa s nimi dorozumieť a mali k Američanom pozitívny vzťah. Za všetkých to najlepšie vyjadrila pani Kristína Gašparová, dcéra Juraja Daneka: „Moji rodičia ich ukrývali z lásky, aby im zachránili život. Lebo, keď boli v Amerike tak dlho, že tým amerikánom tu zase lásku vrátili.“

 

Američania sa po poškodení lietadla, či už protilietadlovou strelou  alebo útokmi nepriateľských stíhačiek, mechanickou poruchou snažili vrátiť späť na svoje základne do Talianska. Ak sa im to nepodarilo, tak sa pokúšali dostať na územie Slovenska, pretože vedeli, že tu im nehrozí zo strany miestneho obyvateľstva žiadne nebezpečenstvo na rozdiel od Maďarska alebo Rakúska, kde ich sedliaci nemilosrdne napadli vidlami, sekerami. Mnohí Slováci dostali po skončení  2. svetovej vojny  prezidentské ďakovné dekréty, podpísané  gen. armády Dwightom Eisenhowerom ako prejav uznania za nezištnú pomoc, ktorú poskytli  americkým letcom zostreleným nad územím Slovenska.

 

Režisér Dušan Hudec vpravo počas nakrúcania resizeRežisérovi sa počas nakrúcania podarilo vypátrať potomkov rodín, ktoré ukrývali členov OSS (Office of Strategic Services) misie. Čo bolo počas nakrúcania preňho najväčší  objavom? „Je neuveriteľné, aké silné putá sa medzi Slovákmi a Američanmi vyvinuli. Američania cítili k Slovákom  úplnú dôveru, akú vo svojom živote dovtedy nezažili. Brali ich slová ako zákon a bezhranične im verili. Boli pre nich slovenskými vlastencami, ktorí ukrývali nepriateľského letca a nestarali sa o dôsledky, pretože to považovali za svoju kresťanskú povinnosť. Riadili sa príkazom Miluj blížneho svojho... Bolo to pre nich samozrejmé: Potrebuješ pomoc? Pomôžeme ti! Ujali sa letcov a chránili ich ak vlastné deti.  Jeden z letcov to výstižne povedal: „Som zvedaví, koľkí Američania by to urobili, keby boli vo vojne, že by sa ujali niekoho, kto by pristál na ich pozemku s padákom, zobrali by ho k sebe a správali sa k nemu ako  bratovi!“ V snímke budú použité aj niektoré filmové zábery, ktoré ešte neboli publikované, pretože boli vybrané z nakrúteného, nepostrihaného materiálu. Režisér pátral a hľadal počas troch  týždňov v Národných archívov vo  Washingtone. Nakrúcalo sa v USA, na Slovensku a v rakúskom Mauthausene. Ďalšie archívne zábery poskytol Slovenský filmový ústav. „Téma o amerických letcoch bola pre mňa niečím nepoznaným. Možno preto, že bola  štyridsať rokov na Slovensku tabu, „ hovorí o projekte producentka Darina Smržová. "Američania boli  imperialisti, naši triedni nepriatelia a neprichádzalo do úvahy spomenúť čo len jedného, ktorý bojoval počas 2. svetovej vojny na strane protifašistického odboja. Práve naopak, naši ľudia, ktorí letcom pomohli a Američania sa im to snažili vrátiť po vojne vo forme nejakej pomoci, boli režimom prenasledovaní a väznení."

 

Slovensko nemá veľa svojich veľkých hrdinov, aj keď je tu snaha vybudovať mýtus Jánošíka a Svätopluka. Slovensko má však mnoho prostých, statočných ľudí, ktorí našli v sebe odvahu a v neľahkých podmienkach sa postavili proti rozmáhajúcemu sa  zlu, a tak nestratili svoju ľudskú tvár, svoje morálne zásady. Myslím si, že tento odkaz je potrebné v našej spoločnosti cielene budovať, pestovať a rovnako vysielať tento signál o nás aj do zahraničia.
Realizáciu filmu okrem Audiovizuálneho fondu podporili Veľvyslanectvo USA v SR, inštitúcie a združenia v USA - Americko-slovenská asociácia pre kultúru v Mahoning Valley, Výbor pre českú a slovenskú solidaritu, Prvá asociácia slovenských katolíckych žien, Priatelia Slovenska, Indiana National Guard, Zukunftfonds (Rakúsko), Komunitná nadácia Bratislava, Letové a prevádzkové služby, š.p., Nadácia Emílie a Michala Kováčovcov, Obec Cerová, Obec Lubina, Virtual Reality Media a.s.

 

Sprievodným podujatím k televíznej premiére filmu je výstava fotografií s rovnomenným názvom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorej vernisáž  za prítomnosti režiséra filmu sa koná v pondelok 18.8. o 14.00. Verejnosť si jedinečné fotografie môže pozrieť do 31.8. Výstava sa uskutoční s podporou Veľvyslanectva USA v Bratislave.

Foto z filmu: EDIT Studio, s.r.o.
Foto z nakrúcania: Peter Toman

 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.