Je vysoký muž šťastný? (Francúzsko 2013)

je vysoky muz stastny resizeJe vysoký muž šťastný? (Francúzsko 2013)
Is the Man Who Is Tall Happy? An Animated Conversation with Noam Chomsky)
88 minút.
Scenár a réžia: Michel Gondry. Animácia: Michel Gondry, Valérie Pirson, Timothée Lemoine. Strih: Sophie Reine, Adam M. Weber. Účinkujú: Michel Gondry, Noam Chomsky.
Slovenská premiéra 30. októbra 2014
Francúzsky filmár Michel Gondry svojou tvorbou (Zlez zo stromu, Večný svit nepoškvrnenej mysle, Náuka o snoch, Pena dní) získal status kultového filmového umelca, ktorému väčšina bežných divákov nerozumie – ale on ich ani nechce oslovovať. Najnovším Gondryho počinom je jeho dlhometrážny animovaný dialóg s rovnako rozporne prijímaným ľavicovým lingvistom a filozofom Avramom Noamom Chomskym. Animácia je naivisticky kreslená fixkami a údajne trvala dva roky. Na čiernom podklade sa striedajú technicky jednoduché, ale vnútorne komplikovane prepracované obrazy, doplnené textom. Gondry zámerne viedol celý dialóg v angličtine, a práve jeho neschopnosť vyjadrovať sa v tomto jazyku údajne tvorí jednu z vtipných zložiek filmu.
Foto: ASFK

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.