MFF Bratislava štartuje začiatkom novembra

IFF_B_-logo_resizeTrinásty ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa v tomto roku uskutoční opäť začiatkom novembra - v  termíne od 4. do 9.11. Deväťdňový filmový maratón sa následne presunie do Banskej Bystrice kde bude od 10. do 12. 11. pokračovať Festivalovými dňami.

Program tohtoročného MFF Bratislava zostavuje nový programový tím na čele s Nenadom Dukićom – srbským filmovým kritikom, programovým dramaturgom, pedagógom a producentom, ktorý písal filmové kritiky, komentáre a odborné state pre rôzne juhoslovanské, srbské a medzinárodné filmové magazíny. V posledných 20 rokoch bol prezidentom alebo členom porôt FIPRESCI na prestížnych medzinárodných filmových festivaloch v Cannes, Berlíne, Toronte, San Sebastiane, Karlových Varoch či Montreale, dve volebné obdobia bol viceprezidentom FIPRESCI a dnes je prezidentom jeho srbskej sekcie. Je členom Juhoslovanskej filmovej akadémie a viceprezidentom Balkánskej filmovej rady s ústredím v Aténach.

Ďalším členom programového tímu je Pavel Smejkal - absolvent filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorand. Venuje sa dejinám filmovej publicistiky a fenoménu filmových hviezd. Pre domáce periodiká a webové portály píše recenzie, kritiky a rozhovory, pokrývajúc predovšetkým filmovú produkciu slovenskej a českej proveniencie.

Erwin Houtenbrink – historik umenia a filmu, dlhoročný spolupracovník Filmového festivalu v Rotterdame. Bol členom komisie Hubert Bals Fund a dodnes je členom komisií Flámskeho audiovizuálneho fondu (VAF) a  Rotterdamského fondu filmových umení (DKC). V súčasnosti pracuje na voľnej nohe aj ako scenáristický konzultant a poradca pre filmovú komunikáciu.

Do programového tímu MFF Bratislava sa vrátil Radovan Holub – český filmový publicista, pedagóg a expert EÚ na audiovíziu, ktorý aktívne spolupracuje so slovenským Audiovizuálnym fondom a európskou organizáciou European Film Promotion. Je členom FIPRESCI a mezinárodnej organizácie INTERFILM, ktorá sa zaoberá spoluprácou církví a filmového priemyslu. Píše  pre české a slovenské média o  mezinárodných filmových festivaloch ako je MFF v Berlíne, Cannes alebo Toronte.

Medzinárodný filmový festival Bratislava ako štandardný mestský typ festivalu chce priniesť svojim divákom široké spektrum filmov. Medzi programovými sekciami dominujú  medzinárodné súťaže – Súťaž prvých a druhých hraných filmov, Súťaž dokumentárnych a krátkych filmov z celého sveta. V Medzinárodnej súťaži prvých a druhých hraných filmov bude tento rok zastúpené aj Slovensko. Súťažiť bude nový film – debut režiséra  Petra Krištúfka Viditeľný svet, ktorý bude mať na MFF Bratislava slovenskú premiéru. Ambíciou 13.MFF Bratislava je do svojho programu získať a zaradiť aj filmy z nedávno skončeného Filmového festivalu v  Benátkach či práve prebiehajúceho MFF v Toronte.

Viac: www.iffbratislava.sk  a na Facebooku.                 

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.