Víťazi 11. MFF Bratislava

Logo_MFF_resizeDnes večer (4.12.2009) slávnostne odovzdali ceny víťazom 11. medzinárodného filmového festivalu Bratislava.

Ceny Hlavnej poroty – poroty hraných filmov / Main Jury – Feature Film Jury získali filmy nasledovne:

Grand Prix za najlepší film
/ Grand Prix for the Best Film
A boh odišiel / Le jour où Dieu est parti en voyage / The Day God Went Away
(réžia Philippe Van Leeuw, Belgicko, Francúzsko, 2009)

Za spôsob akým film uchopuje tragické, hrôzostrašné udalosti masakru v Rwande a premieňa ich na silný, prapôvodný príbeh ženy vznášajúcej sa medzi životom a smrťou.

For the way it takes the tragic, horrific events of the Rwandan massacre and transforms them into a powerful, primordial story of a woman suspended between life and death.


Najlepší režisér
/ Best Director
Kamen Kalev za film Hrať svoju hru / Eastern Plays
Kamen Kalev for the motion picture Eastern Plays
(Bulharsko, Švédsko, 2009)

Za reprodukciu ťažkej a komplexnej spoločenskej situácie holými prostriedkami prostredníctvom originálneho, súčasného filmového jazyka.

For rendering a tough and complex social situation in very naked emotional terms, via an original, contemporary film language.


Najlepšia herečka
/ Best Actress
Ruth Nirere za výkon vo filme A Boh odišiel / Le jour où Dieu est parti en voyage
Ruth Nirere for best performance in motion picture The Day God Went Away / Le jour où Dieu est parti en voyage
(réžia Philippe Van Leeuw, Belgicko, Francúzsko, 2009)

Za dojímavo surový herecký výkon, ktorý priťahuje našu pozornosť od prvej až po poslednú scénu.


For a movingly raw performance that magnetises our attention from the first to the last scene.


Najlepší herec
/ Best Actor
Ex-aequo / Post-mortem
Christo Christov za výkon vo filme Hrať svoju hru
Christo Christov for best performance in motion picture Eastern Plays
(réžia Kamen Kalev, Bulharsko, Švédsko, 2009)

Posmrtná cena pre herca, ktorý prepožičiava postave žijúcej na hrane ľudskosť a láskyplnosť.

A posthumous award for an actor who lends humanity and tenderness to a character living on the edge.


Harold Torres
za výkon vo filme Uviaznutí / Norteado
Harold Torres for best performance in motion picture Northless / Norteado
(réžia Rigoberto Pérezcano, Mexiko, Španielsko, 2009)

Za herecký výkon, ktorým vyjadruje ohromné hĺbky prostredníctvom minimálnych prostriedkov.

For a nuanced performance that expresses great depths with minimal means.


Osobitné uznanie / Special mention
Uviaznutí / Norteado / Northless
(réžia. Rigoberto Pérezcano, Mexiko, Španielsko, 2009)

Za zručnosť a eleganciu, ktorými vyplieta krehkú tragikomédiu z potenciálneho klišovitého príbehu prekračovania hranice.


For the skill and grace with which it weaves a delicate universal tragicomedy out of potentially clichéd border-crossing story.

Cena Ekumenickej poroty
/ Ecumenical Jury Award
Hrať svoju hru / Eastern Plays (réžia Kamen Kalev, Bulharsko, Švédsko, 2009)

Film rozpráva príbeh dvoch bratov zo Sofie žijúcich v neznesiteľnej situácii: rodinná a spoločenská izolácia, povrchné vzťahy, alkoholizmus, chuligánstvo, násilie a rasizmus. Série stretnutí s mladou tureckou ženou (láska) a záhadným starým mužom (viera) odhaľujú možnosti zmeny. Tento život potvrdzujúci film nenavrhuje jednoduché riešenie, no zároveň ponúka odkaz nádeje.

The film tells a story of two brothers from Sofia, living an unbearable situation: family and society isolation, superficial relations, alcoholism, hooliganism, violence and racism. A series of meetings with a young Turkish woman (love) and a mysterious old man (faith) reveals the possibility of change. This life-affirming film doesn’t propose a simple solution, yet it offers a message of hope.


Osobitné uznanie Ekumenickej poroty
/ Special mention of the Ecumenical Jury
Optické ilúzie / Illusiones ópticas / Optical Illusions
(réžia Cristian Jiménez, Čile, Francúzsko, 2009)

Film groteskným spôsobom zobrazuje niekoľko charakterov uväznených v dvoch reprezentatívnych moderných inštitúciách: nákupné centrum a súkromná poisťovacia spoločnosť. Protagonisti sa učia odmietať ich slepú vieru v ilúzie, ktoré ich prostredníctvom falošných prísľubov šťastia zotročujú, a tak objavujú dôležitosť toho, kým vlastne sme.

The film portrays in a grotesque manner several characters trapped in two representative modern institutions: a shopping mall and a private insurance company. The protagonists learn to reject their blind faith in the illusions that enslave them through false promises of happiness, thus discovering the importance of what we really are.


Cena FIPRESCI / FIPRESCI Jury Award
Uviaznutí / Norteado / Northless
(réžia Rigoberto Pérezcano, Mexico, Španielsko, 2009)

Za citlivý portrét života na hranici medzi životom a smrťou, minulosťou a prítomnosťou, nádejou a zúfalstvom spôsobom ktorý je zároveň konkrétny aj abstraktný, doslovný aj symbolický.

For a delicate portrayal of living on the border between life and death, past and future, hope and despair in a way that is both concrete and abstract, literal and symbolic.


Cena Študentskej poroty
/ Student Jury Award
Šepot vo vetre / Sirta la gal ba / Whisper With the Wind
(réžia Shahram Alidi, Irak, 2009)

Za neobyčajne originálne obrazové stvárnenie, za vieru v slobodu, lásku a mier na pozadí krutých irackých udalostí.

For an extraordinary original portrayal, for belief in freedom, love and peace on the backdrop of cruel events in Iraq.


Cena za najlepší dokumentárny film
/ Award for the Best Documentary Film
Petícia / Petition / Petition
(réžia Zhao Liang, Čína, Francúzsko, 2009)

Za celkový vizuálny štýl a stavbu filmu /poprosíme preložiť ako „storytelling“! /, v ktorom režisér žije a dýcha s postavami. Na príbehoch jednotlivcov túžiacich po náprave krívd odhaľuje vyprázdnenosť inštitúcie čínskeho petičného dvora.


Cena za najlepší krátky film
/ Award for the Best Short Film
Rita / Rita
(réžia Fabio Grassadonia a Antonio Piazza, Taliansko, 2009)

Za inovácie filmového jazyka a za kontrast medzi krásou obrazu a hrôzou príbehu.

For innovations of a film language and for a contrast between beauty of an image and a horror of the story.

Osobitné uznanie poroty krátkych filmov
/ Special mention of the Short Films Jury
Muž cez palubu / Un homme a la mer / A Man Overboard
(réžia Fabien Gorgeart, Francúzsko, 2009)

Za psychologicky presvedčivý portrét človeka, topiaceho sa vo vlastnej samote.

For the psychologically convincing portrait of a man drowning in his own solitude.


Žúr
/ Tulum / Party
(réžia Dalibor Matanic, Chorvátsko, 2009)

Za pozoruhod
né zobrazenie ničivého vplyvu vojny na životy mladých ľudí.

For the remarkable portrayal of destructive influence of war on young people's lives.Mimoriadne ocenenie za umeleckú výnimočnosť vo svetovej kinematografii
/ The IFF Bratislava Award for Artistic Excellence in World Cinematography – režisér / director Juraj Herz

Pamätná dlaždica na Filmovom chodníku slávy
, ktorú udeľujú MFF Bratislava a Hlavné mesto SR Bratislava reprezentované primátorom Andrejom Ďurkovským / Tile on the Movie Walk of Fame given by the IFF Bratislava and the City of Bratislava represented by Mayor Andrej Ďurkovský – herec / actor Ladislav Chudík

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.