Ekotopfilm sa prehupol do druhej polovice

Poctou Honour of Ekotopfilm ocenili na festivale skutočné hviezdy. V poradí 12. laureátom tejto pocty sa stal Yann Arthus-Bertrand. Súčasne prvýkrát v histórii festivalu udelili aj poctu Honour of Ekotopfilm in memoriam Michaelovi Jacksonovi. Pri tejto príležitosti sa jeho Earth Song stal oficiálnou hymnou trvalo udržateľného rozvoja.


Francúzsky fotograf, filmový tvorca a aktivista Yann Arthus-Bertrand, ktorý zisk svojich diel neráta na milióny dolárov, ale na milióny divákov, si počas krátkeho pobytu v Bratislave stihol podmaniť stovky festivalových návštevníkov – veď napríklad v deň príletu s nimi po absolvovaní oficiálneho programu besedoval do neskorého večera. Očaril najmä hlbokou úctou k životu, pokorou, obdivom krás Zeme..., voľnou distribúciou svojich diel alebo skromným konštatovaním: „Som ako vy, neviem nič...“ Na rozdiel od mnohých z nás však pre budúcnosť našej planéty urobil viac ako ktokoľvek iný. Odkaz jeho kníh a dokumentov, festivalová premiéra filmu Domov (Home) a osobná účasť navždy obohatia dlhú históriu Ekotopfilmu. Prvý tucet dosiaľ ocenených osobností – držiteľov pocty Honour of Ekotopfilm, uzavrel skvelý a obdivuhodný človek.

Ekotopfilm po prvý raz v histórii udelil osobitnú poctu – Honour of Ekotopfilm in memoriam Michaelovi Jacksonovi. Výkonný riaditeľ festivalu Juraj Lím pri jej vyhlasovaní pripomenul, že hoci slávni ľudia, najmä umelci, často považujú charitatívnu činnosť za znak toho, že sú „in“ a „trendy“, v prípade Michaela Jacksona predsa len šlo o iné hodnoty. Bol partnerom 37 organizácií, aktívne sa osobne i finančne podieľal na mnohých humanitárnych akciách a projektoch (najmä prevencia voči AIDS a rakovine a pomoc deťom v krajinách tretieho sveta), rovnako aj na aktivitách proti vojnám, živelnému ničeniu fauny a flóry na Zemi... Tieto aktivity sa stali námetom viacerých skladieb a videoklipov – o. i. aj piesne Earth Song, ktorú v pondelok 19. októbra pri odovzdávaní pocty Michaelovi Jacksonovi organizátori festivalu po dohode s vlastníkom autorských práv vyhlásili za oficiálnu hymnu trvalo udržateľného rozvoja. Poctu Honour of Ekotopfilm in memoriam symbolicky prevzal tlačový atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku a organizátori festivalu ju osobne odovzdajú do rúk detí Michaela Jacksona.

Tohtoročné vrcholy má Ekotopfilm za sebou len zdanlivo. Jeho ťažiskom sú totiž voľne prístupné projekcie súťažných i nesúťažných filmov, Junior festival Ekotopfilm pre deti a mládež, a bohatý sprievodný program. V stredu je v programe prehliadka TOP FILMY 2008 či festivalová repríza filmu Domov (Home) Yanna Arthus-Bertranda. V rámci sprievodného odborného programu bude reč o elektronickom výbere mýta alebo o tom, či nám hrozí epidémia prasacej chrípky. Filmové projekcie potrvajú do neskorého štvrtkového večera, rovnako ako výstava fotografií Alana Hyžu.

Ukončenie festivalu a slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v piatok 23. októbra o 11.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.