Víťazi Etnofilmu Čadca

Etnofilm -logo resizeV dňoch od 23. do 26.10. 2012 sa konal 17. Etnofilm v Čadci. Porota na čele s Jadwigou Hučkovou z Poľska  rozhodla nesledovne.

Zlatý turoň -  Grand Prix

Hlasy z Vysočiny. Tri dni v Premane  (Voci Alte.Tre giorni a Premama) - Renato Morelli – Taliansko                                                          

- za výstižné a vnímavé zachytenie života a jedinečných hudobných zvyklostí  v talianskej obci v Alpách 

Strieborný turoň                
Svadba – blízke stretnutia rómskeho druhu (The Wedding – Close Encounters of the Gypsy Kind) – Ilja Ruppeldt – Nový Zéland
 - za vytrvalý dokumentaristický prístup a profesionálne spracovanie snažení Rómov z Čiech a zo Slovenska dosiahnuť šťastnejší život na Novom Zélande a o ich postojoch k tamojšej multikultúrnej spoločnosti

Bronzový turoň                   
Archimandrita – Jerzy Kalina – Poľsko
- za presvedčivé priblíženie duchovného sveta ortodoxného mnícha z Podlasia v zložitých  podmienkach  spolužitia viacerých národností a konfesií

Cena Martina Slivku - za najlepší  individuálny výkon slovenského tvorcu - udeľuje  Literárny fond                                                                 
Život v ohrade (z cyklu Família) – Jaroslav Rihák – Slovenská repulika
- za obrazovo citlivý a dôveryhodný pohľad na rodinu, ktorá hľadá a nachádza alternatívu k mestskému životu

Cena Matice slovenskej - za najlepší  film o živote Slovákov v zahraničí udelená tvorcovi žijúcemu mimo  územia Slovenska                            
Petrovská zabíjačka u Rybovičov – Ján Čáni – Srbsko
- za  prirodzené spracovanie dnešnej podoby zabíjačky v Petrovci - tradičného fenoménu rodinného a spoločenského života vojvodinských slovenských rodín

Cena  Národopisnej spoločnosti  Slovenska – „Etnológ za kamerou“     
Moje vojny - Věra Fialová *1918  - Jiřina Kosíková - Česká republika
- za premyslený, dôkladne pripravený námet, za citlivú kameru a strih, ktorým autorka vygradovala osobnú výpoveď respondentky

Cena za najlepší  český  film  udelená Veľvyslanectvom Českej republiky na Slovensku      
Maestra Ayahuasca – Viliam Poltikovič - Česká republika
- za pútavé filmové priblíženie liečiteľských praktík v oblasti Amazónie v konfrontácii so súčasnou medicínou a psychológiou

 Cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja                             
Zvonky šťastia – Marek Šulík – Slovenská republika
- za citlivú prezentáciu bezútešnej reality života Rómov v osade na východnom Slovensku na pozadí epizód hraného dokumentu

Cena riaditeľky festivalu                          
Ikony a potkany (Ikonok és patkányok)  – Robert Hammerstiel  - Zuzana Antalová – Maďarsko
- za presvedčivé spracovanie výpovede maliara, pochádzajúceho  z multikultúrneho prostredia srbskej Vojvodiny, ktorý prežil utrpenia koncentračných táborov a za profesionálnu filmársku adaptáciu jeho umeleckého sveta

Cena primátora mesta Čadca              
Človek stroj  (Hombre Máquina) – Rosel Corella, Alfonso Moral – Španielsko                                                        
- za morálnu výzvu k úvahám o globálnych dopadoch konania každého z nás, spracovanú adekcátnym filmovým jazykom

Cena filmových novinárov                   
Pygmejovia – Deti džungle – Pavol Barabáš – Slovenská republika
- za netradičný pohľad na tradičnú kultúru, ohrozenú viacerýmii aspektami globalizovaného sveta

Cena Kysuckej kultúrnej nadácie – za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu
Zvonce spod Rozsutca – Stanislav Otruba zo Zázrivej–Bielej – Martina Krušinská – Slovenská republika
- iniciatívny a poctivý prístup k spracovaniu témy o výrobcoch ľudových nástrojov na Orave

Čestné uznanie sa udeľuje nasledovným filmom:
Slameníkove zeme – Peter Kováč – Slovenská republika
- za pôsobivé filmové spracovanie zástojov a pocitov človeka postihnutého politickým a hospodárskymi deformáciami života v minulosti
Tá, čo vyrába dáždniky (Dženikarica) Miha Poredoš – Slovinsko
- za svieži etnologický námet spracovaný jednoduchými, ale vo výsledku efektívnymi filmovými prostriedkami
Malá zem (Piccola Terra) – Michele Trentini – Taliansko
- za efektívne využitie archívnych materiálov – pri dokumentovaní úsilia súčasných nadšencov, ktorí zachraňujúc „malé zeme“ realizujú svoje sny a ambície

Cena študentskej poroty:

Pygmejovia – Deti džungle – Pavol Barabáš – Slovenská republika

Ďakovný list: Mgr.Štefanovi Vraštiakovi pri príležitosti životného jubilea (70) za celoživotný prínos k rozvoju Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.