Pat & Mat vo filme (Pat & Mat ve filmu)

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

pat-mat-posterŠtyridsať rokov nám už spestrujú život dvaja popletení domáci majstri tým, že i najjednodušiu domácu prácu dokážu svojimi dobrými úmyslami, zápalom pre vec a sklonom k zdokonaľovaniu premeniť na komickú katastrofu. Pat a Mat zo seriálu A je to! po štyroch desaťročiach vstúpili aj do našich kín.

Arogantný hlupák – hotová pohroma. Túto základnú poučku rozviedli dvaja panáčikovia od premiéry v roku 1976 už viac ako deväťdesiat ráz. Domáci majstri sa s nadšením, entuziazmom a neobyčajnou vynachádzavosťou púšťajú do akejkoľvek domácej práce: voda, elektrina, dlaždice, podlahy, ošetrovanie stromov a rastlín… Všetko dokážu obrátiť na tragédiu, zmar a skazu.

pat-mat-03Popri tom, že Pat a Mat reagovali na všeobecný nedostatok tovarov aj služieb v stagnačných dobách normalizácie, nesú v podtexte i krutý výsmech „inžinierov ľudských duší“ a rôznych ďalších prapodivných úkazov reálneho socializmu. Chceli rozkazovať vetru, dažďu, ale nedokázali zabezpečiť ani dostatok toaletného papiera. Plánovali vybudovať najlepšiu, najspravodlivejšiu beztriednu spoločnosť, v ktorej bude každý pracovať podľa svojich schopností, za čo sa mu však dostane uspokojenia všetkých jeho potrieb. Odhliadnuc od pochabosti takéhoto plánu tí, čo sa sami vyhlasovali za jeho realizátorov, nevedeli rozumne riadiť ani chod tých najmenších pracovísk – dielní, oddelení, kancelárií. Výsledkom nebola pokroková spoločnosť vedená rozumným plánom, ale totálnou mocou presadzovaný každodenný chaos, plodiaci apatických, rezignovaných, zničených občanov. Žiaden div, že komunisti nemali kazisvetov Pata a Mata radi a hľadeli na nich s podozrením, takže realizácia seriálu sa sprvu musela presunúť z hlavného mesta do Bratislavy. Českí autori Vladimír Jiránek a Lubomír Beneš teda nevdojak prispeli k dobrému menu slovenskej animácie.

pat-mat-10Seriál A je to! vedome nadväzuje na najlepšie tradície čiernobielej nemej grotesky i českej bábkovej animácie. Jeho hrdinovia sú dokonale anonymní a preto univerzálni. Voľne zameniteľní, bez hlasov a mimiky, rovnako oblečení, úplne tuctoví, môžu byť hocikým a čas sa na nich vôbec nepodpisuje svojimi devastačnými účinkami. Príbeh je len jeden: Pat s Matom sa pokúšajú uľahčiť, zjednodušiť alebo zatraktívniť zdanlivo prostú domácu prácu, napríklad prášenie koberca. Bez prípravy a rozmýšľania spontánne vŕšia jedno bizarné vylepšenie na druhé, pričom v skutočnosti stupňujú hlúposť, bláznivosť a nezmyselnosť až ad absurdum. Spravidla sa to končí úplnou devastáciu celého obydlia. Názvy jednotlivých častí vystihujú tému, napríklad Papírový servis, Vodovod, Vysavač, Podlaha, Suchý strom, Pomerančová šťáva, Rotoped, Kaktus, Sluneční clona, Obkladačky.

pat-mat-01Na spôsob postavičiek z kreslených grotesiek vyzerajú byť Pat s Matom nezraniteľní. K veľkým fatálnym poraneniam nedochádza a tie drobné sa im rýchlo liečia. Nápaditosť tvorcov sa realizuje práve v spôsobe rozvíjania nezmyselných až dadistických technických riešení. Podporená je detailnou výpravou, v ktorej nechýbajú presvedčivé, realisticky pôsobiace pracovné nástroje, prístroje, zariadenia. Použitie, ktoré pre ne blázniví domáci majstri nachádzajú, však už realistické nie je. Seriál sa nevysmieva ľudskej neobratnosti a či malej zručnosti. Ilustruje však osudové následky toho, keď sa zručnosť a vybavenosť nástrojmi spája s absenciou triezveho uvažovania, praktického myslenia, zdravého rozumu. Hoci Pat s Matom sú deťmi normalizačnej stagnácie, univerzálny princíp ich fungovania, dotýkajúci sa samotnej ľudskej podstaty, im zabezpečil úspech v kultúrach germánskych, anglosaských, škandinávskych, balkánskych, ale aj orientálnych.

pat-mat-09V celom seriáli niet ženského elementu. Jednoznačnou orientáciou na techniku a tradične „mužské“ domáce práce je možno atraktívnejší pre chlapcov ako pre dievčatá, Čisté, prosté a realistické stvárnenie ho robí zaujímavým a prístupným pre všetky vekové kategórie. Ako taký je príkladom ideálnej rodinnej zábavy. Priemerná dĺžka jednej epizódy (sedem minút) udrží pozornosť tých menších a neokradne o čas tých starších, zaneprázdnenejších. Pravdaže, pre potreby skutočného dlhometrážneho filmu by bolo potrebné vzdať sa základných znakov fenoménu, vytvoriť celistvý zložitejší príbeh s vedľajšími zápletkami, s ďalšími postavami a najmä s charaktermi. Skrátka to, čo si väčšina divákov predstaví pod názvom Pat & Mat vo filme.

pat-mat-08V skutočnosti však snímka s týmto názvom nie je ničím iným, len voľným pásmom desiatich bežných epizód, ktoré v rozmedzí rokov 2011 až 2015 vytvoril syn pôvodného autora Marek Beneš v spoločnosti Patmat film s.r.o. Voľne ich spájajú motívy z jedenásteho, nazvaného Promítačka (2011): Pat s Matom nájdu na pôjde domu starú premietačku a plechovky s kotúčmi filmu. Narýchlo svojím príslovečným devastačným spôsobom prerobia izbu na kino a premietajú si jednu epizódu za druhou. Prechodové scény výmeny filmov, nasadzovania kotúčov a zavádzania filmových pásov do projektora sú síce technicky dokonalé a realistické, lenže jednostaj rovnaké. Nevyvíjajú sa, nenesú žiadny príbeh ani humor, slúžia len ako glej, spájajúci svojou silou jednotlivé časti do celku.

pat-mat-06Určite ide o nápaditejšiu a stráviteľnejšiu podobu pásma krátkych filmov, no označiť ju názvom Pat & Mat vo filme je prinajmenšom zavádzajúce. Už aj len preto, že Marek Beneš v minulosti sám v médiách oznámil, že so zahraničnými partnermi chce vytvoriť skutočný dlhometrážny film o Patovi a Matovi. Nuž, toto nie je on. Mnohonásobné opakovanie rovnakého princípu, humoru, animačných postupov i poetiky začína byť na ploche 80 minút i napriek nespornej hravosti, nápaditosti a radostnej pestrofarebnosti monotónne, únavné až ubíjajúce. Pat & Mat vo filme síce prináša do kín to najlepšie z novodobej československej bábkovej animácie, nerobí to však najšťastnejším spôsobom.

Pat & Mat vo filme (Česká republika 2016)
Pat & Mat ve filmu
80 minút.
Scenár a réžia: Marek Beneš. Kamera: Jan Chvojka. Strih: Marek Beneš. Hudba: Petr Skoumal.
Slovenská premiéra 7. apríla 2016
Foto: Continental film

Vyhľadaj

2percenta

220x220stavoing

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.